J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE

 

Finansuojama iš
Europos socialinio fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, įgyvendino projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse " Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-21-0004.
Projekto pareiškėjas – Savivaldybės administracija. Projekto partneris – Kėdainių rajono Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka.
Projekto tikslas - pagerinti visuomenės pasitenkinimą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) ir Kėdainių rajono Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos (toliau – Viešosios bibliotekos) teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu.

Projekto uždaviniai:
1) Įvertinti asmenų aptarnavimo kokybę Administracijoje ir nustatyti esamą vartotojų pasitenkinimą Viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis.
2) Gerinti teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę Administracijoje ir efektyvinti Viešosios bibliotekos paslaugų procesus, siekiant pagerinti lankytojų aptarnavimą

Projekto rezultatai:
1) Atliktas Administracijos procesų brandos tyrimas;
2) Atliktas gyventojų pasitenkinimo Viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis tyrimas;
3) Atlikta Administracijos teikiamų paslaugų analizė ir optimizavimas;
4) Parengta Kėdainių rajono savivaldybės piliečių paslaugų Chartija;
5) Atlikta Viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų analizė ir optimizavimas;
6) Apmokyti LEAN metodo naudotojai, vykdomieji darbuotojai, sertifikuoti darbuotojai;
7) Atnaujintos Viešosios bibliotekos „Jaunystės“ ir „Liepų“ filialų patalpos;
8) Įsigyta RFID įranga Viešosios bibliotekos „Jaunystės“ ir „Liepų“ filialams.

Bendra projekto vertė yra 336 180,49 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 285 753,42 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 50 427,07 Eur.


Naudotojų pasitenkinimo Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis tyrimo ataskaita
Gyventojų pasitenkinimo Kėdainių rajono savivaldybės teikiamomis administracinėmis paslaugomis tyrimo ataskaita
Kėdainių r. sav. administracijos ir Kėdainių r. sav. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis ir aptarnavimu apklausos klausimynas