J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonės „Potvynių rizikos valdymas“  projektą „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste " Nr. 05.1.1-APVA-V-006-01-0007.
Projekto tikslas – įgyvendinant potvynių rizikos mažinimo priemones Kėdainiuose, minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų bei šalies ūkio pažeidžiamumą.

Projekto uždavinys - įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Kėdainiuose: paaukštinti pylimą esantį sodininkų bendrijoje „Užuovėja“; įrengti naują pylimą ir sutvarkyti polderio pralaidos reguliatorių (atbulinį vožtuvą) sodininkų bendrijoje „Justinava“.
Projekto rezultatai:
1. Pagerintos gyvenimo kokybės sąlygos, prisidėta prie aplinkos gerinimo.
2. Sutvarkytas ir paaukštintas pylimas, esantis sodininkų bendrijoje "Užuovėja".
3. Sodininkų bendrijoje "Justinava" įrengtas naujas pylimas ir sujungtas su jau esančiais pylimais, sutvarkytas „Justinavos“ polderio pralaidos reguliatorius (atbulinis vožtuvas).
Bendra projekto vertė yra 145 566,50 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 134 649,00 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 10 917,50 Eur.