J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ PRAMONĖS G. KĖDAINIŲ MIESTE ĮRENGIMAS

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  projektą „Pėsčiųjų ir dviračių takų Pramonės g. Kėdainių mieste įrengimas" Nr. 04.5.1-TID-R-516-21-0010.
Projekto tikslas - pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Kėdainių mieste, siekiant padidinti vietos gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.
Projekto uždavinys - rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių takus Pramonės g. Kėdainių mieste.
Laukiamas projekto rezultatas - rekonstruotas dviračių ir pėsčiųjų takas, ilgis 1,87 km.

Bendra projekto vertė yra 381 868,92 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) - 284 596,43 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 97 272,49 Eur.