J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ PRAMONĖS G. KĖDAINIŲ MIESTE ĮRENGIMAS

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  projektą „Pėsčiųjų ir dviračių takų Pramonės g. Kėdainių mieste įrengimas" Nr. 04.5.1-TID-R-516-21-0010.
Projekto tikslas - pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Kėdainių mieste, siekiant padidinti vietos gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.
Projekto uždavinys - rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių takus Pramonės g. Kėdainių mieste.
Laukiamas projekto rezultatas - rekonstruotas dviračių ir pėsčiųjų takas, ilgis 1,87 km.

Bendra projekto vertė yra 381 868,92 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) - 284 596,43 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 97 272,49 Eur.