J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
ATVIRAIS KASINIAIS PAŽEISTŲ ŽEMIŲ SUTVARKYMAS KĖDAINIŲ RAJONE

 

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“, įgyvendino projektą „Atvirais kasiniais pažeistų žemių sutvarkymas Kėdainių rajone" Nr. 05.1.1-APVA-R-019.

Projekto tikslas – Didinti kraštovaizdžio vizualinį potencialą, sutvarkant atvirais kasiniais pažeistas teritorijas Kėdainių rajone.
Projekto uždavinys – Sutvarkyti kasybos darbais pažeistas žemes.
Projekto pareiškėjas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija.
Žemės gelmių išteklių naudojimas yra svarbus visuomenės poreikių tenkinimo elementas, tačiau ši veikla daro neigiamą įtaką aplinkai, nes atviru kasybos būdu išgaunant naudingus žemės gelmių išteklius karjeruose bei durpynuose pažeidžiamos teritorijos. Tokios pažeistos, bet nerekultivuotos teritorijos darko kraštovaizdį bei kelia grėsmę žmogui. Problemai spręsti numatoma sutvarkyti (rekultivuoti) atvirais kasiniais pažeistas teritorijas (buvusius karjerus) Bakainių k. (Surviliškio sen.), Dovydiškių k. (Krakių sen.), Kampų II k. (Josvainių sen.). Įgyvendinus projektą bus sutvarkytos apie 3,83 ha teritorijos, tokiu būdu padidinant kraštovaizdžio vizualinį, estetinį potencialą. Sutvarkytos teritorijos bus prižiūrimos ne mažiau kaip 5 metus po projekto užbaigimo.
Tikslinės grupės – Kėdainių rajono Surviliškio, Josvainių ir Krakių seniūnijų gyventojai.
Projekto veiklos įgyvendinimo metu atlikti šių teritorijų sutvarkymo darbai: Bakainių k. esančią pažeistą žemę rekultivuojant į mišką, Dovydiškių k. ir Kampų II k. - rekultivuojant į žemės ūkio naudmenas. Iš viso rekultivuota apie 3,83 ha teritorijos (Bakainių k. - apie 1,55 ha, Dovydiškių k. - apie 1,80 ha , Kampų II k. - apie 0,48 ha).
Bendra projekto vertė yra 118 244,38 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 100 507,72 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 17 736,66 Eur.