J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kalbiniai ir literatūriniai Kėdainiai

Pagerbti savąjį kraštą garsinusius ir garsinančius kūrėjus – žmogiškoji priedermė, atminimo ženklas,  padėka  už jų indėlį.  Kėdainių krašto žemė išaugino daug  gimtajai kalbai ir literatūrai nusipelniusių, ją puoselėjančių žmonių – įvairiais laikotarpiais, skirtingų likimų, amžiaus, įsitikinimų.

Kėdainių rajono savivaldybė, skatinama gražios iniciatyvos – Lietuvių kalbos dienų – savaip įamžino šiuos kraštiečius: parengė  jų sąrašą su aprašymais.

Pristatyti 84 gimtojo žodžio kūrėjai ir puoselėtojai, gimę, gyvenę Kėdainių rajone. Taip pat pristatomi ir  dabar čia tebegyvenantys, kuriantys rašytojai, publicistai, kalbininkai.

Kviečiame  šia informacija  naudotis mokytojus, mokinius, kraštotyra besidominčius žmones ir visus, besidominčius krašto istorija, kultūra, kalba, nusipelniusiomis asmenybėmis.

Medžiagą surinko ir apdorojo savivaldybės administracijos  kalbos tvarkytoja Rūta Švedienė. Remtasi administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialisto, kraštotyrininko, vietovardžių tyrėjo Ryto Tamašausko knygele „Literatūrinis Kėdainių rajonas“, 1994 metai, taip pat Visuotinės lietuvių enciklopedijos svetainės (www.vle.lt) bei Lietuvos rašytojų sąjungos svetainės (https://rasytojai.lt) informacija.

Sąrašo ir aprašų sudarytoja R. Švedienė dėkoja Kėdainių  r. sav. Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekai, lituanistui Rytui Tamašauskui bei istorikei Audronei Pečiulytei už pagalbą.

Kalbininkai, literatai, gimę, mokęsi, dirbę, gyvenę arba dabar gyvenantys Kėdainių mieste ar rajone

Gintautas Akelaitis

Mikalojus Akelaitis-Akelevičius

Kajetonas Aleknavičius-Olechnovičius

Jurgis Ambraška

Algimantas Antanavičius

Rasa Aškinytė-Degėsienė

Algis Augustaitis

Metardas Bavarskas

Ričardas Bernardas Geršnas-Kėdainiškis

Kazys Binkis

Petras Biržys-Pupų dėdė

Vytautas P. Bložė 

Jonas Božimovskis vyresnysis

Jonas Božimovskis jaunesnysis

Kazimieras Čiplys

Stanislovas Dagilis

Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas

Liudas Dambrauskas

Valdas Daškevičius

Edvardas Jokūbas Daukša-Daukšys

Kazimieras Kristupas Daukša-Daukšys

Mikalojus Daukša

Mykolas Durys Durickis

Adelė Dirsytė

Sonata Dirsytė

Jurgis Elisonas

Balys Gaidžiūnas

Jokūbas Kazimieras Geištoras

Juozas Geniušas

Jonas Goštautas

Česlovas Grincevičius

Henrikas Grinevičius

Vilius Gužauskis

Laurynas Ivinskis

Juozas Jarašius

Anupras Jasevičius

Steponas Jaugelis-Telega

Gediminas Jokimaitis-Jakimavičius

Algirdas Juknevičius

Romualdas Juodeika

Jadvyga Teofilė Juškytė-Juškevičiūtė

Giedrė Kadžiulytė

Algimantas Kaminskas

Viktoras Katilius

Skaidrius Kandratavičius

Mikalojus Katkus

Giedrė Kazlauskaitė

Vitolis Laumakys

Jurgis Lebedys

Mošė Leiba Lilienblumas

Pranciška Regina Liubertaitė-Žižiūnienė

Regina Lukminienė

Povilas Matulionis

Mykolas Miežinis

Mykolas Mikalajūnas 

Česlovas Milošas

Jonas Minelga

Samuelis Minvydas

Aleksandras Rapolas Močiulskis

Vytautas Montvila

Vita Morkūnienė-Vasiliauskaitė

Henrikas Nagys

Zina Nagytė-Liūnė Sutema

Karolis Nerlichas

Vytautas Norbutas

Juozas Paukštelis

Rima Petrilevičienė

Justinas Pilyponis

Undinė Radzevičiūtė

Romas Raila

Joachimas Jurgis Rhetas

Genė Augaitė-Sereikienė

Jonas Sereikis

Rasa Stankevičienė

Vilija Šulcaitė

Rytas Tamašauskas

Samuelis Tamošauskas

Tėvas Stanislovas

Stasys Tijūnaitis

Jurgis Tilvytis-Žalvarnis

Kęstutis Trečiakauskas

Kazys Ulvydas

Kęstutis Urba

Zita Zokaitytė

Aleksandras Žirgulys

Kazimieras Romualdas Župerka