J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Teritorijų planavimo dokumentai

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRASIS PLANAS -

-Aiškinamasis raštas

-Koregavimo aiškinamasis raštas

-Funkcinių prioritetų brėžinys 

-Susisiekimo ir infrastruktūros brėžinys

-Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo brėžinys

-Gamtinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir rekreacijos brėžinys

 

SPRENDIMAS ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo" (2021 m. gruodžio 17 d. Nr. TS-322) 

SPRENDIMAS ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo tvirtinimo" (2022 m. spalio 28 d. Nr. TS-272) 

 

 

KĖDAINIŲ MIESTO BENDRASIS PLANAS

- Aiškinamasis raštas

- Koregavimo aiškinamasis raštas

- Pagrindinis brėžinys

- Susisiekimo sistemos brėžinys

- Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

- Želdynų sistemos brėžinys

- Gamtinio karkaso brėžinys

 

SPRENDIMAS ,,Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo" (2021 m. sausio 29 d. Nr. TS-20) 

SPRENDIMAS ,,Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano koregavimo tvirtinimo" (2022 m. gruodžio 16 d. Nr. TS-349) 

 

 

DOTNUVOS MIESTELIO BENDRASIS PLANAS 

- Aiškinamasis raštas

- Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai

- Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimo komunikacijos

- Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas

SPRENDIMAS ,,Dėl Dotnuvos miestelio bendrojo plano tvirtinimo" (2012 m. gegužės 25 d. Nr. TS-191) 

 

JOSVAINIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS 

- Aiškinamasis raštas

- Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai

- Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimo komunikacijos

- Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas

SPRENDIMAS ,,Dėl Josvainių miestelio bendrojo plano tvirtinimo" (2012 m. gegužės 25 d. Nr. TS-190) 

 

KRAKIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS 

- Aiškinamasis raštas

- Brėžiniai

SPRENDIMAS ,,Dėl Krakių miestelio bendrojo plano tvirtinimo" (2013 m. liepos 5 d. Nr. TS-226) 

 

ŠĖTOS MIESTELIO BENDRASIS PLANAS 

- Aiškinamasis raštas ir brėžiniai

SPRENDIMAS ,,Dėl Šėtos miestelio bendrojo plano tvirtinimo" (2013 m. liepos 5 d. Nr. TS-227) 

 

VILAINIŲ KAIMO TERITORIJOS DETALUSIS PLANAS 

Nuoroda į dokumentą TPDR

 

LABŪNAVOS KAIMO DETALUSIS PLANAS 

Nuoroda į dokumentą TPDR

 

PAOBELIO KAIMO DETALUSIS PLANAS 

Nuoroda į dokumentą TPDR

 

PELĖDNAGIŲ KAIMO DETALUSIS PLANAS 

Nuoroda į dokumentą TPDR

 

NOCIŪNŲ KAIMO DETALUSIS PLANAS 

Nuoroda į dokumentą TPDR

 

 

KĖDAINIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALŲ DETALIEJI PLANAI

- Žemaitės g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Smilgos g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Ramybės skv. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Šėtos g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Liepų al. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- J. Basanavičiaus - Kęstučio g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Josvainių g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Liaudies, Respublikos, Chemikų, A. Kanapinsko, Rasos g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Gegučių, A. Kanapinsko, g. Rasos, Mindaugo, Pavasario g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

 


KĖDAINIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 2007 - 2017 METAMS

- Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai

- Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimas

- Rekreacija ir turizmas

- Kultūros paveldas

- Aiškinamasis raštas