J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Bendrųjų planų stebėsena

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano stebėsena -
   
                                                                                                           
Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-392.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AD-1-1410  yra patvirtinta Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano stebėsenos ataskaita ir sprendinių įgyvendinimo programa.
Stebėsenos organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano stebėsenos ataskaita, patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AD-1-1410.
Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AD-1-1410.
Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių tobulinimo raštu arba kitomis informacijos priemonėmis šiuo adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai ir/ar Architektūros ir urbanistikos skyriui Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, faksu (8 347) 61 125 bei el. paštu [email protected]  ir/ar violeta.vecenaite@kedainiai.lt.  
Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą/pavardę/juridinio, asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, teikiamo pasiūlymo motyvus.

---------------------------------------------------------------

Kėdainių rajono savivaldybės bendrasis planas, patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės  tarybos 2009 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-68, Kėdainių miesto bendrasis planas, patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės  tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-274.  Bendrieji planai galioja neterminuotai, konkretūs sprendiniai bendruosiuose planuose numatyti 10-ties metų laikotarpiui, bendrųjų planų stebėsena bus atliekama kasmet.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio  26 d. įsakymu Nr. AD-1-104 (priedas)  yra patvirtinta Kėdainių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa ir 2017 m. sausio  27 d. įsakymu Nr. AD-1-108 (priedas) – Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, kurių tikslas – kaupti ir analizuoti informaciją apie bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimą, stebėti ir analizuoti Kėdainių rajono savivaldybės ir Kėdainių miesto teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimui.
Stebėsenos organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Stebėsenos dokumentų rengėjas – UAB „Urbanistika“.
Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo plano ir Kėdainių miesto bendrojo plano sprendinių tobulinimo raštu arba kitomis informacijos priemonėmis šiuo adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai ir/ar Architektūros ir urbanistikos skyriui Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, faksu (8 347) 61 125 bei el. paštu [email protected]  ir/ar violeta.vecenaite@kedainiai.lt.  
Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą/pavardę/juridinio, asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, teikiamo pasiūlymo motyvus.

Kėdainių rajono teritorijos bendrojo plano 2009–2016 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (priedas), patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. AD-1-556.

Kėdainių miesto bendrojo plano 2010–2016 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (priedas), patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. AD-1-557.