J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Statinių naudojimo priežiūra

Statinio priežiūra – statybos ir kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma  vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą.

Statinio techninė priežiūrastatinio naudotojo (savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu )  organizuojama Statybos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti nustatytus esminius statinių reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

Statinio naudojimo priežiūra viešojo administravimo subjekto ( Kėdainių rajono savivaldybės administracija) atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Bendrieji statinių priežiūros reikalavimai

Statinio techninė priežiūra

Daugiabučio gyvenamojo namo techninė priežiūra

Statinio techninės priežiūros dokumentai

Statinio naudojimo priežiūra