J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo Kėdainių rajono  savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. MP1-80 reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę būti statytoju, prašymų išduoti statybą leidžiančių dokumentų, prašymų pratęsti statinio laikino naudojimo terminą ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimą Kėdainių rajono savivaldybėje.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 

 

RINKLIAVOS UŽ STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą:

165,00 Eur -  leidimo statyti naują ypatingą statinį / (statinius) išdavimą (4.532) 

93,00 Eur -  leidimo statyti naują neypatingą statinį / (statinius) išdavimą  (4.533) -

165,00 Eur - leidimo rekonstruoti ypatingą statinį / (statinius) išdavimą  (4.535)               

93,00 Eur - leidimo rekonstruoti neypatingą statinį / (statinius) išdavimą (4.536)          

52,00 Eur - leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą   išdavimą  (4.537)                        

52,00 Eur - . leidimo statyti naują nesudėtingąjį statinį išdavimą (4.5391)                    

52,00 Eur -  leidimo rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą   (4.5392)

52,00 Eur -  leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą    (4.5393)                        

52,00 Eur -  leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą   (4.5394)                        

52,00 Eur -  leidimo nugriauti statinį išdavimą  (4.5395)                                                     

52,00 Eur -  leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą  (4.5396)                      

Žyminio mokesčio už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą Kėdainių rajono savivaldybėje mokėjimo kodas yra 53053.

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas