J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Teritorijų planavimo dokumentų archyvas

2014-11-24                                                                                                                            
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės  25 d. sprendimu Nr. TS-205 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 148A, kadastrinis Nr. 5333/0028:366, ir J. Basanavičiaus g. 148B, kadastrinis  Nr. 5333/0028:367, kurių bendras plotas yra 0, 6714 ha.
Planavimo iniciatorius – Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-28 įsakymas Nr. AD-1-1177 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypų Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 148A ir J. Basanavičiaus g. 148B, detaliojo plano koregavimo“ projektas.
3. Planuojamos teritorijos schema.
4. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. AD-1-1516 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. AD-1-1177 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

2014-10-24                                                                                                                            
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-305 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kėdainiuose, Metalistų g. 4, kadastrinis Nr. 5333/0030:41, sklypo plotas 14,1222 ha.
Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius – UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-28 įsakymas Nr. AD-1-1018 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Metalistų g. 4, detaliojo plano koregavimo“ projektas.  
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymas Nr. AD-1-1223 „Dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Metalistų g.   detaliojo plano koregavimo“.
4. 2014-11-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. VP-627.
5. Skelbimas apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą.

2014-09-12                                                                                                                            
Pranešame, kad rengiamas Kėdainių rajono savivaldybės įsteigto Obelies kraštovaizdžio draustinio ribų specialusis planas.
Planavimo organizatorius – UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“.
1. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. TS-179 „Dėl Obelies kraštovaizdžio draustinio ribų plano rengimo ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. TS-153 „Dėl Obelies kraštovaizdžio draustinio panaikinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
2.  Sprendimo projektas.
3.  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. TS-261 „Dėl įgaliojimo organizuoti Obelies kraštovaizdžio draustinio planavimą“.
4. Planavimo darbų programa.
5. Skelbimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą.
6. Aiškinamasis raštas.
7. Sprendinių brėžinys.

  1. Kiti TP dokumentai

2016-10-25
Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

2016-10-07
Įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo – projektas.Galkantų kaimas, Vilainių sen., Kėdainių r. sav.

2016-09-08
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

2016-08-08
SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Informuojame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planuojamas žemės sklypas(-ai) (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

5370/0002:0097

Kauno apskr., Kėdainių r. sav., Pernaravos sen., Kupsčių k.

0,5274

5370/0002:0080

Kauno apskr., Kėdainių r. sav., Pernaravos sen., Kupsčių k.

0,5052

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tikslas (tikslai): pertvarkyti žemės sklypus. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto uždaviniai: sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną.
Planavimo iniciatorius(-iai): Tadas Petrauskas.
Susipažinti su rengiamu projektu ir pateikti pasiūlymus galima žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=33c348f0481811e69073fc7e33c5cb61

2016-07-01
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Vilties g. 25, Kėdainiuose.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių.
Planavimo užsakovas: Vaida Dzikaitė
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 148-41, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. 30 503). Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2016-07-01 iki 2016-07-15 (10 darbo dienų).

2016-06-23
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
ĮSAKYMAS


2016-06-16
SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

2016-06-08
Pranešame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Pelėdnagių sen., Labūnavos k., Nevėžio g. 1A.

Planavimo tikslas – naujo kitos paskirties žemės sklypo suformavimas prie esamų, nuosavybės teise turimų pastatų.
Planavimo iniciatorius – Antanas Juozas Grigonis.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė", tel. 8 655 07558.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016 m. birželio 9 d. iki birželio 23 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose adresu Laisvės al. 101A, Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel. 8 655 07558.

2016-05-31
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

2016-05-13
Įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Projektas
Įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Projektas
Įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Projektas

2016-05-11
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI SKLYPO PLANĄ
Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kėdainių m. Elevatoriaus g. 28, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems gamybinės bazės pastatams bei kiemo įrenginiams eksploatuoti. Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja: esamų pastatų ir kiemo įrenginių savininkės UAB „Svela Real Estate (į.k. 135124681), direktorius Arūnas Jazukevičius.
Plano rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Didžioji g. 40, Kėdainiai, tel. 8 347 30503,   8 657 45966.
Su rengiamu sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose Kėdainiuose, Didžioji g. 40,  tel. 8 347 30503,   8 657 45966.nuo 2016 m. gegužės 11 d. iki 2016 m. gegužės 25 d.

2016-04-15
Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų įgyvendinant projektą „Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano parengimas“ skelbimo

Protokolas

2016-03-16
Informacija visuomenei apie parengtą europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą

2016-03-07
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra parengtas žemės sklypo suformavimo ir pertvarkymo projektas Kalnaberžės k., Surviliškio sen., Kėdainių rajone.
Planavimo tikslas: padalinti privatų žemės sklypą Kalnaberžės k., Surviliškio sen., Kėdainių r., padalinant jį į du atskirus tos pačios paskirties žemės sklypus.
Planavimo užsakovas: Rita Ardavičienė, Rimtautas Ardavičius, Aurelija Kazakevičienė.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Didžioji g. 40, 57257, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 657 45966; el. paštas kedainiu.geodezija@gmail.com.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Kėdainiuose, Didžioji g. 40, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. 56 983). Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2016-03-07 iki 2016-03-21 (10 darbo dienų).

2016-03-07
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas prie pastatų ir statinių Rūtų g. 16, Kėdainiuose.
Planavimo užsakovas: Bronislovas Argustas.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Didžioji g. 40, 57257, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 620 61246.

2016-02-09
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kalnaberžės k., Surviliškio sen., Kėdainių rajone.
Planavimo tikslas: padalinti privatų žemės sklypą Kalnaberžės k., Surviliškio sen., Kėdainių r., padalinant jį į du atskirus tos pačios paskirties žemės sklypus.
Planavimo užsakovas: Rita Ardavičienė, Rimtautas Ardavičius, Aurelija Kazakevičienė.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Didžioji g. 40, 57257, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 657 45966; el. paštas kedainiu.geodezija@gmail.com.

2015-12-21
INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

2015-11-23
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5317/0001:66, formavimo ir pertvarkymo projektas Vytauto g. 33, Dotnuvos mstl., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.
Planavimo iniciatorius: Marijona Žemelienė
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: Marijonai Žemelienei  priklausančio gyvenamųjų teritorijų žemės sklypo  Vytauto g. 33, Dotnuvos mstl. (žemės sklypo kad. Nr. 5317/0001:66) padidinimą laisva įsiterpusia valstybine žeme.
Su parengto sklypo formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-88, Jonava, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės Dotnuvos seniūnijos patalpose, Vilties g. 19, Dotnuvoje, LT-58386, Kėdainių r. sav., nuo 2015-11-23 iki 2015-12-08.
Projektas derinamas ir tvirtinamas, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2015-09-28
Įsakymas dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Kauno g.3, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

2015-09-14
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Kėdainių r. sav., Krakių sen., Barkūniškio k.
Planavimo tikslas – naujo žemės sklypo suformavimas prie gyvenamosios paskirties patalpų: gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5390-6000-7010), ūkinio pastato (unikalus Nr. 5390-6000-7021), ūkinio pastato (unikalus Nr. 5390-6000-7032), ūkinio pastato (unikalus Nr. 5390-6000-43).
Planavimo iniciatorius – Donatas Pilinkus.
Projekto rengėjas – UAB "Geomatininkų grupė".
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 14 d. iki 2015 m. rugsėjo mėn. 28 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A, Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2015-09-10
DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „KĖDAINIŲ RAJONO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“ SKELBIMO

Protokolas

2015-09-04
Visuomenė kviečiama dalyvauti svarstant Kauno apskrities miškų tvarkymo schemą

Aplinkos ministerijos užsakymu rengiama Kauno apskrities miškų tvarkymo schema, su kuria galima susipažinti nuo 2015 m. rugpjūčio 11 d. iki spalio 12 d. VĮ Valstybiniame miškotvarkos institute (Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490 298, 409 kab.), o nuo rugsėjo 7 d. iki spalio 12 d. savivaldybėse:
Kėdainių rajono savivaldybėje, adresu: J. Basanavičiaus a. 36, Kėdainiai (Architektūros ir urbanistikos skyriaus skelbimų lentoje, VI aukšte)
Konsultavimasis su kompetentingomis suinteresuotomis organizacijomis ir suinteresuota visuomene vyks:
Kėdainių rajono savivaldybėje – 2015 m. spalio 13 d. d. 10 val., adresu: J. Basanavičiaus a. 36, Kėdainiai (salėje III aukšte).
Baigiamasis susirinkimas – konferencija vyks 2015 m. spalio 28 d. 14 val. Kauno rajono savivaldybėje, adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas (Didžiojoje posėdžių salėje, II aukšte)
Pasiūlymus dėl šio teritorijų planavimo dokumento galima teikti arba siųsti paštu ar faksu planavimo organizatoriui – Aplinkos ministerijai (Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. paštas [email protected], http://www.am.lt) bei Aplinkos ministerijos Miškų departamentui (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, faksas (8 5) 272 2029) arba schemos rengėjui – VĮ Valstybiniam miškotvarkos institutui (Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490 222, faks. (8-37) 490 233. el. paštas sek@mp.is.lt, http://www.lvmi.lt).
Kviečiame visus suinteresuotus asmenis ir organizacijas dalyvauti Kauno apskrities miškų tvarkymo schemos viešame svarstyme.

2015-08-31
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5333/0019:141, formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno g. 3, Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Kauno apskr.
Planavimo iniciatorius: Daiva Paplauskienė, Eugenijus Paplauskas
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: Daivai Paplauskienei ir Eugenijui Paplauskui priklausančio gyvenamųjų teritorijų žemės sklypo Kėdainiuose, Kauno g. 3 (žemės sklypo kad. Nr. 5333/0019:141) padidinimas laisva įsiterpusia valstybine žeme.
Su parengto sklypo formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-87, Jonava, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės administracijos patalpose J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiuose, nuo 2015-08-31 iki 2015-09-14.
Projektas derinamas ir tvirtinamas, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2015-07-22

DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „KĖDAINIŲ RAJONO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“ SKELBIMO

Protokolas

2015-07-02
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl

žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Ateites g. 9, Kėdainiuose.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių.
Planavimo užsakovas: Vincė Petrulaitienė, Vidas Petrulaitis
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Kėdainiuose, Didžioji g. 40, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. 56 983). Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2015-07-02 iki 2015-07-16 (10 darbo dienų).

2015-06-29
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5327/0017:307) formavimo ir pertvarkymo projektas Keleriškių k., Kėdainių m., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.
Planavimo iniciatorius – Kęstutis Macionis
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5327/0017:307, esančio Keleriškių k., Kėdainių m., Kėdainių r. sav., Kauno apskr., padalinimas suformuojant keturis atskirus žemės sklypus, pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-87, Jonava, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064), Kėdainių miesto seniūnijos patalpose (S. Jaugelio-Telegos g. 2, Kėdainiai LT-57268) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, nuo 2015-06-30 iki 2015-07-14.
Projektas derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2015-06-10
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra parengtas žemės sklypo suformavimo ir pertvarkymo projektas prie Irenai Jodeikienei, Vytautui Bičkui, Janinai Laumakienei priklausančių pastatų  ir statinių J. Biliūno g. 24, Kėdainiuose.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių.
Planavimo pagrindas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymas AD-1-363 „Dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Biliūno g. 24, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Planavimo užsakovas: Irena Jodeikienė, Vytautas Bičkus, Janina Laumakienė.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Didžioji g. 40, 57257, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 620 61246. Su parengtais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti projekto rengėjo patalpose Kėdainiuose, Didžioji g. 40, tel.: 8 347 30503, 8 620 61246 nuo 2015 m. birželio 11 d. iki birželio 25 d.

2015-06-09
DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „KĖDAINIŲ RAJONO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“ ORGANIZAVIMO

2015-06-05
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra parengtas žemės sklypo Nr.5383/0001:0014, Naujųjų Lažų k., Dotnuvos sen., Kėdainių r., projektas.
Projekto tikslai: padalinti žemės sklypą į dvi dalis, suformuojant du atskirus, žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius: Genovaitė Andrulienė.
Plano rengėjas: Marius Kundelis (individuali veikla), Žalgirio g. 131-207 kab., Vilnius, tel. 8 676 32459, el.paštas Marius.kundelis@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose nuo 2015 m. birželio 8 d. iki birželio 22 d.

2015-05-25
INFORMACIJA APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ DETALŲJĮ PLANĄ                                    
Parengtas  žemės ūkio paskirties žemės sklypo Dotnuvos sen., Dotnuvos mstl., kadastrinis Nr.5301/0016:112, padalinimo ir naudojimo paskirties pakeitimo detalusis planas.    
Planavimo organizatorius: Ramutė Stankevičienė, įgaliotas asmuo Ernesta Stankevičiūtė, gyv. Sodų g. 6, Dotnuvos mstl., tel.+370 640 20082.        
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalinimas ir naudojimo paskirties pakeitimas į kitą – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems pastatams statyti, sklypų naudojimo būdo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas.
Detaliojo plano vadovas: Birutė Kundrotienė, el. paštas birute.kundrotiene@gmail.com, tel. 8 614 70568.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2015 m. gegužės 27 d. iki birželio 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Kėdainiuose J. Basanavičiaus g. 36, 607 kab.) Detalusis planas eksponuojamas 6-ojo aukšto skelbimų lentoje nuo 2015 birželio 10 d. iki  birželio 26 d. Pastabas ir pasiūlymus galima reikšti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano vadovui (rengėjui) arba Architektūros ir urbanistikos skyriui iki planavimo darbų procedūrų pabaigos.
Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2015 m. birželio 26 d. 10 val. 30 min. Architektūros ir urbanistikos skyriuje, 607 kab. J. Basanavičiaus g.36, Kėdainiuose.
Atmestų planavimo pasiūlymų ir pretenzijų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali skųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

2015-05-20
Informacija visuomenei apie parengtą europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-05-15
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIUOSE, DOTNUVOS G. 21, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

2015-04-30
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas prie pastatų ir statinių Ateites g. 9, Kėdainiuose.
Planavimo užsakovas: Vincė Petrulaitienė, Vidas Petrulaitis.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Didžioji g. 40, 57257, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 620 61246

2015-04-28
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Lakštingalų g. 2, Kėdainiuose.
Tikslas: padalinti privatų Irenai Budreckienei priklausantį žemės sklypą Kėdainiuose, Lakštingalų g. 2 į du atskirus sklypus.
Planavimo užsakovas: Irenos Budreckienės įgaliotas asmuo Edita Galdikienė.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Kėdainiuose, Didžioji g. 40, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. 56 983). Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2015-04-28 iki 2015-05-12 (10 darbo dienų).

INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas prie pastatų ir statinių J. Biliūno g. 24, Kėdainiuose.
Planavimo užsakovas: Irena Jodeikienė, Vytautas Bičkus, Janina Laumakienė.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Senosios rinkos a. 5, 57247, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 620 61246.

2015-04-24
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VILAINIŲ KAIMO DETALŲJĮ PLANĄ

2015-04-13
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI SKLYPO PLANĄ
Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kėdainių m. Vydūno g. 14, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja: esamų pastatų savininkas Gytis Babenskas, gyv. Vydūno g. 14, Kėdainiuose.
Plano rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Didžioji g. 40, Kėdainiai, tel. 8 347 30503,   8 620 61246.
Su rengiamu sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose Kėdainiuose, Didžioji g. 40, tel. 56 983 nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki 2015 m. balandžio 24 d.

2015-04-07
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Lakštingalų g. 2, Kėdainiuose.
Planavimo tikslas: padalinti privatų Irenai Budreckienei prikjlausantį žemės sklypą Kėdainiuose, Lakštingalų g. 2 į du atskirus sklypus.
Planavimo užsakovas: Irenos Budreckienės įgaliotas asmuo Edita Galdikienė.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Didžioji g. 40, 57257, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 620 61246.

2015-04-07
INFORMACIJA APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMĄ RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ                                    
Pradedamas rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypo Dotnuvos sen. Dotnuvos mstl., kadastrinis Nr. 5301/0016:112, padalinimo ir naudojimo paskirties pakeitimo į kitą – gyvenamąsias teritorijas – detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Ramutė Stankevičienė, įgaliotas asmuo Ernesta Stankevičiūtė, gyv. Sodų g. 6, Dotnuvos mstl., tel.+370 640 20082.
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalinimas ir naudojimo paskirties pakeitimas į kitą – gyvenamąsias teritorijas – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams statyti, sklypų naudojimo būdo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas.
Apie teritorijų planavimo dokumento viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Parengtas Pelėdnagių kaimo, Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., detalusis planas

RENGIAMI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

RENGIAMI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

INFORMAUOJAME APIE PARENGTUS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTUS KĖDAINIUOSE

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIUOSE, PERGALĖS G. 16, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

INFORMACIJA  APIE PRADEDAMUS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTUS

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PAOBELIO KAIMO DETALŲJĮ PLANĄ

PARENGTAS KĖDAINIŲ RAJONO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

INFORMACIJA APIE PARENGTUS PENKIŲ KĖDAINIŲ SENAMIESČIO KVARTALŲ DETALIŲJŲ PLANŲ SPRENDINIUS

PARENGTA PAOBELIO KAIMO DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO – MAISTO PREKIŲ PARDUOTUVĖS STATYBOS PROJEKTĄ

INFORMACIJA  APIE PRADEDAMUS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTUS


ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIUOSE, ŠĖTOS G. 35, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIUOSE, J. BASANAVIČIAUS G. 87, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIUOSE, A. KANAPINSKO G. 19, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIUOSE, PIRMŪNŲ G. 28, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DOTNUVOS MSTL., VYTAUTO G. 33, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų įgyvendinant projektą „Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano parengimas“ skelbimo

Apklausos protokolai
1 dalis, 2 dalis, 3 dalis


RENGIAMI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

KĖDAINIŲ RAJONO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMAS

2015-03-26
INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL IKI 60 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO STATYBOS KĖDAINIŲ R. SAV. VILAINIŲ SEN. PEIKSVOS K., KŪJĖNŲ K., ŠETENIŲ K., BALINIŲ K., GINEITŲ K., LAIVELIŲ K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Kėdainių vėjas“, Gabijos g. 91-22, 06105 Vilnius, el. p. c.kovera@gmail.com.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Iki 60 MW galios vėjo elektrinių parko statyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Žemės ūkio paskirties sklypai Kėdainių r. sav. Vilainių sen. Peiksvos k.: kadastriniai Nr. 5387/0005:393, 5387/0005:395, 5387/0005:200, 5387/0005:390, 5387/0005:162, Kūjėnų k.: 5387/0002:79, 5387/0002:227, 5387/0002:395, 5387/0002:69, Šetenių k.: 5387/0004:7, 5387/0004:400, 5387/0003:3, Balinių k.: 5387/0003:328, Gineitų k.: 5387/0006:162, Laivelių k.: 5387/0003:64.
Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriaus 2015-03-23 priimta atrankos išvada Nr. (15.2)-A4-3033126: Planuojamai ūkinei veiklai – iki 60 MW galios vėjo elektrinių parko statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą bei išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriui, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel.: (8 37) 40 1292, faks.: 8 7066 2000, el. p. [email protected] bei PŪV PAV atrankos rengėjui: UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, kontaktinis asmuo – Rūta Šeškaitė, tel.: (8 5) 210 1297, el. p. archstudija.ruta@gmail.com – per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos.

2015-03-23
INFORMACIJA APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ DETALŲJĮ PLANĄ                                    
Parengtas žemės ūkio paskirties žemės sklypo Kėdainių miesto sen. Janušavos k., kadastrinis Nr. 5327/0017:439, padalinimo ir naudojimo paskirties pakeitimo į kitą –gyvenamąsias teritorijas – detalusis planas.
Planavimo organizatorės –  Leonarda Germonienė, Elena Noreikienė ir Regina Patapienė, gyv. Kėdainiuose, Basanavičiaus g. 94-42; tel.+370 687 21860
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalinimas ir naudojimo paskirties pakeitimas į kitą – gyvenamąsias teritorijas – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams statyti bei infrastruktūros objektams įrengti, sklypų naudojimo būdo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas.
Detaliojo plano vadovas – Birutė Kundrotienė (tel. 8 614 70568 ), el. paštas:  birute.kundrotiene@gmail.com.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2015 m. balandžio 23 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje. Detalusis planas bus eksponuojamas 6-ojo aukšto skelbimų lentoje nuo 2015 m. balandžio 7 d. iki balandžio 23 d. Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 36.
Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio 23 d. 10 val. 30 min. Architektūros ir urbanistikos skyriuje, 607 kab. J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose.
Pastabas ir pasiūlymus galima reikšti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano vadovui (rengėjui) arba Architektūros ir urbanistikos skyriui J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose, iki planavimo darbų procedūrų pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų ir pretenzijų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali skųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

2015-03-23
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Dotnuvos g. 21, Kėdainių mieste.
Planavimo iniciatorius – Rimantas Mykolaitis
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie Rimantui Mykolaičiui priklausančių pastatų: pastato- gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5395-3001-5017), pastato- ūkinio pastato (unikalus Nr. 5395-3001-50280), ir kiemo statinių (tvora, šulinys, kiemo aikštelė) (unikalus Nr. 5395-3001-5039), esančių Dotnuvos g. 21, Kėdainių m., Kėdainių  r. sav., Kauno apskr.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-88, Jonava, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės administracijos patalpose J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiuose, nuo 2015-03-24 iki 2015-04-08.
Projektas derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2015-03-20
INFORMACIJA  APIE PARENGTUS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTUS
Pranešame apie parengtus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus:
1. Kėdainių m. Janušavos a. 1
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų jų eksploatavimui.
2. Kėdainių m. Kauno g. 49A
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą į du atskirus sklypus nekeičiant paskirties.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Projektų rengėjas: IĮ „Vitmeta“ įm.k. 300911668, projektuotoja Ugnė Vitartė, tel. 8 615 23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., vitmeta@gmail.com.
Susipažinti su projektų sprendiniais ir pateikti pasiūlymus raštu Organizatoriui galima nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2015 m. balandžio 3 d. (10 darbo dienų), projekto rengėjo patalpose adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.

2015-03-20
PATVIRTINTA „VĖJO JĖGAINIŲ IŠDĖSTYMO VILAINIŲ SENIŪNIJOJE SPECIALIOJO PLANO“ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (toliau – „SPAV“) ATASKAITA
Planavimo organizatorius: UAB „Kėdainių vėjas“, į. k. 302462040, Gabijos g. 91-22, 06105 Vilnius, el. p. c.kovera@gmail.com
SPAV ataskaitos rengėjas: UAB „ARCHSTUDIJA“, į. k. 300056347, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, el. p. info@archstudija.lt
SPAV vertinimo subjektai išnagrinėjo ataskaitą ir pateikė išvadas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2015-02-06 Nr. AS-596 pastabų neturi; Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamentas 2015-02-09 Nr. 39/(KOS) D2 230 pastabų neturi; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-02-20 Nr. (4) V3 378(7.23) pritaria; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 2015-02-13 Nr. (1.29 k)2k-202 pritaria be pastabų; Kauno visuomenės sveikatos centras 2015-03-05 Nr. 2 979 14(8.56.) pritaria.
Specialiojo plano SPAV procedūra atlikta: vadovaudamasis SPAV subjektų išvadomis, planavimo organizatorius priėmė sprendimą patvirtinti SPAV ataskaitą.
Susipažinti su vertinimo subjektų išvadomis, vertinimo subjektų išvadų derinimo pažyma ir patvirtinta SPAV ataskaita galima: UAB „ARCHSTUDIJA“ patalpose, esančiose adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Kontaktinis asmuo – Rūta Šeškaitė, tel.: (8 5) 210 1297, el. p. archstudija.ruta@gmail.com – per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos.

2015-03-17
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo Nr. 5333/0028:144, Pavasario g. 6B, Kėdainių m., Kėdainių r. sav. padidinimo laisva įsiterpusia valstybine žeme formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo užsakovas:  Henrikas Štelmokas.
Plano rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983. Su rengiamu projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose Kėdainiuose, S. Dariaus ir S. Girėno g.7A, tel. 56 983.

2015-03-17
INFORMACIJA  APIE PRADEDAMUS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTUS
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir gyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedami rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai:
1. Kėdainių m. Janušavos a. 1
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų jų eksploatavimui.
2. Kėdainių m. Kauno g. 49A
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą į du atskirus sklypus nekeičiant jų naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius,
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Projektų rengėjas: IĮ „Vitmeta“ įm.k. 300911668, tel. 8 615 23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., vitmeta@gmail.com.

2015-03-17
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Žiogaičių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.
Planavimo tikslas: padalinti Labūnavos žemės ūkio bendrovei nuosavybės teise priklausantį žemės ūkio paskirties žemės sklypą, suformuojant du atskirus žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo užsakovas: Labūnavos žemės ūkio bendrovė.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Kėdainiuose, Didžioji g. 40, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. 56 983). Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2015-03-18 iki 2015-04-01 (10 darbo dienų).

2015-03-06
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra parengtas  žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo projektas Rytų g. 12, Kėdainių mieste.
Planavimo užsakovas: Emilija Kavaliauskienė
Plano rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“
Planavimo tikslas – padalinti privatų žemės sklypą Kėdainiuose, Rytų g. 12, padalinant jį į penkis atskirus tos pačios paskirties žemės sklypus.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Kėdainiuose, Didžioji g. 40, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. 56 983). Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2015-03-16 iki 2015-03-27 (10 darbo dienų).

2015-03-03
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra pradedamas rengti  žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslas: padalinti privatų žemės sklypą Nr.5333/0025:82 M.Daukšos g.24, į tris atskirus tos pačios paskirties žemės sklypus.
Planavimo užsakovas:  Vaida Lamsodienė, Regina Ona Kavaliauskienė
Plano rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983. Su parengtu projektu  galima susipažinti projekto rengėjo patalpose Kėdainiuose, S. Dariaus ir S. Girėno g.7A, tel. 56 983 nuo 2015 m. kovo 5 iki 2015 m. kovo 20 d.

2015-03-03
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra parengtas  žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo projektas Uosių g. 14, Kėdainiuose.
Planavimo užsakovas: Raimondas Bivilis ir  Aldona Bivilienė.
Plano rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių jų eksploatavimui Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Kėdainiuose, Senosios rinkos a. 5, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. 56 983). Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2015-03-03 iki 2015-03-17 (10 darbo dienų).

2015-02-25
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra parengtas žemės sklypo suformavimo ir pertvarkymo projektas prie pastato - fermos (unikalus Nr.4400-2647-5983), Ukmergės g.30, Pagirių mstl., Šėtos sen., Kėdainių r.
Planavimo užsakovas: UAB "EKOKELIAS LT"
Plano rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983. Su parengtu projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose Kėdainiuose, S. Dariaus ir S. Girėno g.7A, tel. 56 983 nuo 2015 m. vasario 26 iki 2015 m. kovo 13 d.

2015-02-23
INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE INICIJUOJAMĄ PRADĖTI RENGTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. Į-34 „Dėl kultūros paveldo vietovės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ inicijuotas kultūros paveldo vietovės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo procesas.  
Planavimo iniciatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt.
Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@heritage.lt.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel. (8 37) 22 86 41, el. p. kaunas@heritage.lt.

2015-02-17
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl ypatingos Valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica“ Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių >>

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame apie parengtą laisvos įsiterpusios valstybinės žemės sklypo tarp privačių žemės sklypų Kėdainiuose, Gedimino g. 63, A. Kanapinsko g. 53 ir A. Kanapinsko g. 53A suformavimo ir prijungimo prie žemes sklypo Gedimino g. 63, kadastrinis Nr. 5333/0027:70, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto rengimo tikslas – laisvo įsiterpusio valstybinės žemės sklypo prijungimas prie 0,2433 ha gyvenamųjų teritorijų žemės sklypo Gedimino g. 63, Kėdainiuose.
Projekto organizatorius Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Projekto iniciatorius Rimas Kučinskas.
Projekto rengėjas UAB „Ramlina“, Europos pr. 91, Kaunas, informacija tel. 8 677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt, projekto vadovas Kastytis Kvizikevičius, tel. 8 676 21161.
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais galite 10 darbo dienų laikotarpyje nuo skelbimo patalpinimo tinklapyje Projekto rengėjo patalpose Europos pr. 91, Kaunas, tel. 8 677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8 676 21161.
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galite pateikti raštu Projekto organizatoriui, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, adresu J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, el. p. administracija@kedainiai.lt.“

2014-12-10
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo, esančių Technikos g., Pelėdnagių k. Kėdainių r. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyrius
Planavimo iniciatorius:  UAB „Vanesos turtas“
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima  nuo skelbimos pradžios UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314. el. p. geodezininkai@gmail.com

2014-12-04
INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl naudingųjų iškasenų gavybos atnaujinimo Milžemių žvyro ir smėlio karjere poveikio aplinkai vertinimo
IĮ „Kėdainių karjerai“ (Nevėžio g. 28, LT-58158 Paobelio k., Kėdainių r., tel.: 8-640-21768, el. p.: kedainiukarjerai@gmail.com) planuoja gavybos atnaujinimą Milžemių žvyro ir smėlio karjere, esančiame Kėdainių rajono savivaldybėje, Vilainių seniūnijoje, Milžemių kaime. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriaus priimta atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2014-11-26, Nr. (15.2)-A4-7655).
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada ir atrankos dokumentais bei teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriuje (Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel.: (8-37) 40 1292, faks.: 8 706 62000, el. p.: [email protected]) ir UAB „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: (8-37) 223186, faks.: (8-37) 205227, el. p.: info@kelprojektas.lt)

2014-10-10
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas prie pastatų ir statinių Liepų g. 5, Skaistgirių k., Josvainių sen., Kėdainių r.
Planavimo užsakovas: Egidijus Kanapinskas,  Stasys Kanapinskas, Zofija Kanapinskaitė ir Juozas Kanapinskas.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Senosios rinkos a. 5, 57247, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 620 61246.


Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo detaliojo plano konsultavimo ir viešo svarstymo susirinkimo procedūrą.
    
Adresas: Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Vilainių k.,  kad Nr. 5396/0004:156 ir 5396/0004:362
Detaliojo planavimo tikslas:     Žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimas į kitą – gyvenamąsias teritorijas – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams statyti; sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas.
Viešas svarstymas vyks 2013-12-16 d. nuo 11 iki 12 val. adresu, J. Basanavičiaus g.36 – 607, Kėdainiai. Vieša ekspozicija J. Basanavičiaus g.36, 6 a. nuo 2013-11-29 d. iki 2013-12-16 d.    
Planavimo organizatoriai: Bronislovas Tamašauskas ir Ramūnas Tamašauskas
Adresas: Vilainių sen., Vilainių k., Melioratorių 22-2.
Tel. 869417380
Detaliojo plano rengėjas:  V. Špečkausko PĮ, tel. 868097532.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti adresu: A. Kanapinsko g. 4-15, Kėdainiai.    
P.S. Dalyvavimas nebūtinas. Neatvykimo atvejas traktuojamas kaip pritarimas detaliojo plano sprendiniams

Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka žemės ūkio paskirties žemės sklypo Kėdainių m. sen., Janušavos k., kadastro Nr.5327/0017:439, padalijimo ir naudojimo paskirties pakeitimo į gyvenamąsias teritorijas detalųjį planą.
Planavimo tikslas –
žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalinimas ir naudojimo paskirties pakeitimas į kitą – gyvenamąsias teritorijas – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams statyti bei infrastruktūros objektams įrengti; sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas.
Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kėdainių r. sav., administracijos direktoriaus 2012-08-10 įsakymas „Dėl sutarties sudarymo su Leonarda Germoniene, Elena Noreikiene bei Regina Patapiene ir žemės sklypo Kėdainių miesto sen., Janušavos k., kadastrinis Nr. 5327/0017:439, detaliojo plano rengimo“; 2012-08-27 sutartis Nr.VP-578; 2012-09-27 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.12-58.
Planavimo organizatoriai: Leonarda Germoniene, Elena Noreikienė, Regina Patapienė, tel.8  687 21860.
Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai:  UAB „Kraštotvarkos studija“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8 686 74574, krastotvarka.lt@gmail.com
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

INFORMACIJA APIE  PRADEDAMĄ RENGTI SPECIALŲJĮ PLANĄ                                    
Pradedamas rengti AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ gamybos atliekų saugojimo aikštelių išdėstymo Pelėdnagių sen., Liogailiškių k., specialusis planas.
Planavimo organizatorius: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, Kėdainiai, Pramonės g. 6,  tel. (8 347) 67 730 , faksas 67 770.
Planuojama teritorija – trys žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pelėdnagių sen. Liogailiškių k., kadastriniai Nr. 5360/0016:19,  Nr. 5360/0016:453 ir Nr. 5360/0016:443.
Planavimo tikslas: nurodyti teritoriją, kurioje būtų galimas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ gamybos atliekų – runkelių nuoplovų purvo – sandėliavimas. Vadovaujantis patvirtintu specialiuoju planu, būtų galimas žemės ūkio paskirties žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį  -atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijas.
Pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamo specialiojo plano  galima teikti raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu planavimo organizatoriui . Apie viešos ekspozicijos ir viešojo svarstymo vietą bei laiką bus paskelbta parengus specialiojo plano sprendinius. 

Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą rengti         
Dviejų žemės ūkio paskirties žemės sklypų  Vilainių k., Vilainių sen., kadastriniai Nr. 5396/0004:156 ir Nr. 5396/0004:362 sujungimo ir paskirties pakeitimo į kitą detalusis planas         
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:        
Žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimas į kitą – gyvenamąsias teritorijas – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams statyti; sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas.        
Organizatoriai:        
Bronislovas Tamašauskas ir Ramūnas Tamašauskas        
Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Vilainių k.,  kad Nr. 5396/0004:156 ir 5396/0004:362
Plano rengėjas: V. Špečkausko projektavimo įmonė, A. Kanapinsko g. 4-15, Kėdainiai; tel. 868097532   

2016-07-01
2016-06-28
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas prie pastatų ir statinių Vilties g. 25, Kėdainiuose.
Planavimo užsakovas: Vaida Dzikaitė
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, J. Basanavičiaus g. 148-41, 57373, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 657 45966.

2015-05-15

INRORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ RENGTI  NOCIŪNŲ KAIMO DETALŲJĮ PLANĄ

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ KĖDAINIUOSE, J. BASANAVIČIAUS G. 148A IR J. BASANAVIČIAUS G. 148 B, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ RENGTI OBELIES KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANĄ

2015-03-23

DĖL PELĖDNAGIŲ KAIMO DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI  (SPAV) VERTINIMO

2015-03-17
INFORMACIJA APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMĄ RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ                                    
Pradedamas rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypo Kėdainių miesto sen. Janušavos k., kadastrinis Nr. 5327/0017:439 padalinimo ir naudojimo paskirties pakeitimo į kitą – gyvenamąsias teritorijas – detalusis planas.
Planavimo organizatorės: Leonarda Germonienė, Elena Noreikienė ir Regina Patapienė, gyv. Kėdainiuose, Basanavičiaus g. 94-42; tel.+370 687 21860.
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalinimas ir naudojimo paskirties pakeitimas į kitą – gyvenamąsias teritorijas – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems pastatams statyti bei infrastruktūros objektams įrengti, sklypų naudojimo būdo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas.
Apie teritorijų planavimo dokumento viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus pranešama papildomai.

2015-03-19

2015-02-05
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Pranešame apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą — Kėdainių rajono savivaldybės įsteigtą Obelies kraštovaizdžio draustinio ribų specialųjį planą.
Planavimo tikslas: pakeisti esamas Kėdainių rajono savivaldybės Obelies kraštovaizdžio draustinio ribas.
Planavimo pagrindas: Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. TS-179 “Dėl Obelies kraštovaizdžio draustinio ribų plano rengimo ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. TS-153 „Dėl Obelies kraštovaizdžio draustinio panaikinimo“ pripažinimo netekusiu galios”. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Planavimo darbų programa pridedama.
Planavimo organizatorius: UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ pagal Kėdainių rajono savivaldybės 2014 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. TS-261 „Dėl įgaliojimo organizuoti Obelies kraštovaizdžio draustinio planavimą“. Adresas: A. Goštauto g. 40A, 01112 Vilnius, tel.: (8 5) 249 04 98, faks.: (8 5) 251 42 56, el. paštas: info@kedfez.com, interneto tinklalapio adresas: http://www.kedfez.com.
Plano rengėjas: valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel.: (8) 626 545 99, (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.
Susipažinti su Kėdainių rajono savivaldybės Obelies kraštovaizdžio draustinio ribų plano sprendiniais galima nuo 2015 m. vasario 27 d. iki kovo 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje 607 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), Kėdainių miesto seniūnijos patalpose (S. Jaugelio-Telegos g. 2, Kėdainiai) ir Pelėdnagių seniūnijoje (V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagių k.).

2014-11-20
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DRAUSTINIO RIBŲ PLANĄ
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, informuojame apie parengtą savivaldybės saugomo Barupės  hidrografinio draustinio ribų praplėtimo planą (Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje).
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: vstt@vstt.lt, internetinės svetainės adresas http://www.vstt.lt.
Plano rengėjas – Valstybės įmonė Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius,  Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzf.lt
Kviečiame visuomenę nuo š. m. gruodžio 1 d. susipažinti su sprendiniais ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus raštu ekspozicijos vietose esančiame pasiūlymų registracijos žurnale. Plano grafinė ir tekstinė dalys eksponuojamos Kėdainių rajono savivaldybės VI aukšto ekspozicijų lentoje (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai).
Su parengto plano sprendiniais taip pat galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetinėje svetainėje www.vstt.lt. bei Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kedainiai.lt
Viešas svarstymas (susirinkimas) įvyks 2015 m. sausio 6 d. 11 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje - 607 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai).
Pastabas bei pasiūlymus dėl parengto plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui bei plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
1. Aiškinamasis raštas
2. Sprendinių brėžinys

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS RENGTI SKLYPŲ PLANUS
1. Pradedamas rengti žemės sklypo Kėdainiuose, Elevatoriaus g.17B, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas:  suformuoti naudojamą žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja: UAB "Babėnų transportas",  Algio Skarupsko firma  "Izotopas"
2. Pradedamas rengti žemės sklypo Kėdainiuose, J. Basanavičiaus  g. 97, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas:  kitos paskirties žemės sklypo atidalijimo planas.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja: AB "Panevėžio energija" Kėdainių ŠTR, Antanas Meškauskas bei Daiva Meškauskienė.
Planų rengėjas: UAB „Matininkas“, Kėdainiai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, tel. 8 347 56983.

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Informuojame, kad pradedamas rengti  naudingų smėlio ir žvyro iškasenų teritorijų plėtros Milžemių k., Vilainių sen. ir Jaskaičių k., Šėtos sen. specialusis planas.
Planavimo pagrindas: Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013-04-26 sprendimas Nr. TS-155 „Dėl naudingų iškasenų teritorijų plėtros Šėtos sen., Jaskaičių k., ir Vilainių sen., Milžemių k., specialiojo plano rengimo“.
Planavimo organizatorius: UAB „Gravel Stone“ Milžemių g. 1A, Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r., tel. 8 618 86164.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Gryns“, Radvilų  g. 9, Kėdainiai, tel. 8 640 21767,  el. p: uabgryns@gmail.com.
Specialiojo planavimo tikslas: Šiuo specialiuoju planu, vadovaujantis detalios žvalgybos ataskaitomis bus parinktos vietos, kuriose galima įrengti karjerus.
Planavimo darbų programa: vietovės lygmens specialusis planas rengiamas 4 etapais: parengiamasis, specialiojo plano rengimo (esamos būklės analizės, koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos), specialiojo plano sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai (specialiojo plano svarstymo ir derinimo bei tikrinimo ir tvirtinimo stadijos).
Specialiojo plano derinimo, tvirtinimo ir viešojo svarstymo su visuomene tvarka – bendroji.
Specialiojo plano rengimo metu bus atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.
Specialiojo plano projekto rengimo terminas: 2013-2014.
Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais, taip pat baigiamojo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.

PRADEDAMAS RENGTI KĖDAINIŲ RAJONO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS
Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialusis planas yra dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo, pagal „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę „Teritorijų planavimas" (paraiškos kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-22-023).
Planavimo tikslas: Užtikrinti sistemingą Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros poreikius. Taip pat nustatyti, pakeisti arba patikslinti Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių (kaimų, gyvenviečių) bei seniūnijų ribas, plotą, pavadinimus.
Planavimo terminas 2013-05-02 - 2015-01-02;
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas bus nustatomas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše (Valstybės žinios, 2004-08-21, Nr. 130-4650) nustatytų procedūrų tvarka.
Planavimo organizatorius: Kėdainių raj. sav. administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, tel. (8 347) 69551, el. paštas administracija@kedainiai.lt, www.kedainiai.lt.
Plano rengėjas: UAB „Archimetras“, Ūmėdžių 4-2, Kaunas, tel. 8 618 07879, el. paštas archimetras@gmail.com, www.archimetras.lt
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, planavimo organizatoriui aukščiau paminėtu adresu. Apie viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai. Dėl specialiojo plano sprendinių bus organizuojama gyventojų apklausa, apie jos vietą ir laiką bus pranešta atskirai.

INFORMACIJA APIE RENGIAMUS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS
Pranešame, kad yra rengiamas žemės ūkio paskirties žemės sklypo Kėdainių rajone žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas(padalinimas):
Organizatorius - Aniceta Žirgulienė, gyv. Kėdainių r., Surviliškio sen., Lomeikiškių k. 11.7414 ha žemės ūkio paskirties sklypas kadastrinis Nr. 5325/0003:275.
Planavimo tikslas:  žemės sklypo padalinimas į du žemės ūkio paskirties sklypus
Plano rengėjas:UAB „Geomastas“, Kuršių g. 7, 48146 Kaunas, tel. (8 37) 759011.

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Informuojame, kad 2011 m. gruodžio 16 d. viešai apsvarstytas nacionalinio lygmens Susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos Visagino atominės elektrinės statybai, specialusis planas šiuo metu derinamas su kompetentingomis institucijomis.
Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos (LR) susisiekimo ministro ir LR energetikos ministro 2010 m. vasario mėn. 2 d. įsakymas Nr. 3-39/1-23 „Dėl specialiojo plano rengimo” (Žin. 2010, Nr. 16-777).
Planavimo tikslai – nustatyti ir patvirtinti didžiagabaričių ir sunkiasvorių krovinių gabenimo maršrutą į naują Visagino atominę elektrinę, modernizuoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros tinklą, skatinti multimodalinių vežimų galimybes ir sudaryti sąlygas gamybos sektoriaus plėtojimui.
Planavimo organizatorius – UAB „Visagino atominė elektrinė“, Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 278 2998, faks. (8 5) 278 2115. Informaciją teikia Vigilija Cidzikienė, tel. 8-672 22245, el. p.: vigilija.cidzikiene@vae.lt; www.vae.lt.
Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 261 7507, el. p.: [email protected], www.sweco.lt. Informaciją teikia Remigijus Šimkus, tel. (8 5) 279 6089, el. p. remigijus.simkus@sweco.lt
Planuojamas maršrutas – nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto iki Visagino atominės elektrinės.
Informacijos pateikimo tikslas – suteikti galimybę papildomai susipažinti su specialiuoju planu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Tai galima padaryti planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytais adresais, taip pat planavimo organizatoriaus interneto svetainėje, adresu www.vae.lt.
Specialųjį planą suderinus su kompetentingomis institucijomis, jis bus teikiamas tikrinti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

2015-03-17 2014-11-19
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Žiogaičių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.
Planavimo tikslas: padalinti Labūnavos žemės ūkio bendrovei nuosavybės teise priklausantį žemės ūkio paskirties žemės sklypą, suformuojant du atskirus žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo užsakovas: Labūnavos žemės ūkio bendrovė.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Senosios rinkos a. 5, 57247, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 620 61246; el. paštas kedainiu.geodezija@gmail.com.

2015-03-09 2015-03-02
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra pradedamas rengti  žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslas: padalinti privatų žemės sklypą Nr.5333/0025:82 M.Daukšos g.24, į tris atskirus tos pačios paskirties žemės sklypus.
Planavimo užsakovas:  Vaida Lamsodienė, Regina Ona Kavaliauskienė
Plano rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983.

2015-02-18
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra parengtas  žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo projektas SB „Užuovėja“, Kėdainiuose.
Planavimo užsakovas: Regina Stankevičienė
Plano rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“
Planavimo tikslas – sujungti du žemės sklypus kad. nr. 5333/0001:141 ir 5333/0001:142 į vieną sklypą, nekeičiant jų naudojimo paskirties.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Kėdainiuose, Senosios rinkos a. 5, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. 56 983). Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2015-02-19 iki 2015-03-04 (10 darbo dienų).

2015-02-13
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas SB „Užuovėja“, Kėdainiuose.
Planavimo tikslas: sujungti du privačius žemės sklypus kad. nr. 5333/0001:142 ir kad. nr. 5333/0001:142 esančius SB „Užuovėja“, Kėdainiuose į vieną sklypą, nekiečiant jų naudojimo paskirties.
Planavimo užsakovas: Regina Stankevičienė
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Senosios rinkos a. 5, 57247, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 620 61246; el. paštas kedainiu.geodezija@gmail.com.

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad pradėtas rengti laisvos įsiterpusios valstybinės žemės sklypo tarp privačių žemės sklypų Kėdainiuose, Gedimino g. 63, A. Kanapinsko g. 53 ir A. Kanapinsko g. 53A suformavimo ir prijungimo prie žemes sklypo Gedimino g. 63, kadastrinis Nr. 5333/0027:70, formavimo ir pertvarkymo projektas (pagal 2014-03-05 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. AD-1-330).
Projekto rengimo tikslas – laisvo įsiterpusio valstybinės žemės sklypo prijungimas prie 0,2433 ha žemės sklypo (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) Gedimino g. 63, Kėdainiuose.
Projekto organizatorius Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Projekto iniciatorius Rimas Kučinskas.
Projekto rengėjas UAB „Ramlina“, Europos pr. 91, Kaunas, tel. 8 676 21161, el. p. ramlina@inbox.lt.

2015-02-09
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra parengtas  žemės sklypo suformavimo ir pertvarkymo projektas  prie UAB "Imlitex"  priklausančio  geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr.33, kelio atkarpai nuo ŲTI 90 iki ŲTI 94 iešmo Kėdainiuose, Šiaurinė g.11
Planavimo užsakovas:  UAB "Imlitex"  
Plano rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983. Su parengtu projektu  galima susipažinti projekto rengėjo patalpose Kėdainiuose, S. Dariaus ir S. Girėno g.7A, tel. 56 983 nuo 2015 m. vasario 10 iki 2015 m. vasario 25 d.

2015-01-26
DĖL PRAŠYMO INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO NUMATOMĄ PROJEKTAVIMĄ
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti Gamybos ir pramonės paskirties pastatų, Vakarų g. 6 , Kėdainiai statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie:
Adresas: Kėdainių m. sav., Vakarų g. 6, sklypo unikalus  Nr. 4400-1594-2976.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatai.
Projektuotojas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, kontaktinis asmuo – projekto vadovė Ernesta Railė ([email protected], tel. +370 699 54894).
Statytojas: UAB „Vitera Baltic“, Jonavos g. 204A, LT-44132 Kaunas
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. sausio 23 – sausio 30 d., 14.00-17.00 valandomis, UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas.
Informacija telefonu +370 699 54894.
Nurodytu laikotarpiu projektiniai sprendiniai taip pat prieinami čia.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas arba elektroniniu paštu eraile@bsprojektai.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. vasario 03 d. 17.30 val. UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas.

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, padalijant žemės sklypą (kad. Nr. 5333/0006:30), esantį J. Basanavičiaus g. 87, Kėdainiuose, į du atskirus sklypus.
Plano iniciatoriai: Algimantas Sarapas, Zosė Sarapienė, Bronislava Paškevičienė, Kęstutis Kolojanskas
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: padalinti privatų Kęstučiui Kolojanskui, Algimantui Sarapui, Zosei Sarapienei ir Bronislavai Paškevičienei priklausantį žemės sklypą (kad. Nr. 5333/0006:30), esantį J. Basanavičiaus g. 87, Kėdainiuose, į du atskirus sklypus, atidalinant iš bendro sklypo Kęstučiui Kolojanskui priklausančią sklypo dalį.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-87, Jonava, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės administracijos patalpose (J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiuose) nuo 2015-01-28 iki 2015-02-11.
Projektas derinamas ir tvirtinamas, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.


Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, padalijant žemės sklypą, kurio kad. Nr. 5333/0028:123, esantį A. Kanapinsko g. 19, Kėdainių m., į du atskirus sklypus.
Planavimo organizatoriai: Aušra Marcinkienė
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: padalinti privatų Aušrai Marcinkienei priklausantį žemės sklypą Kėdainiuose, A. Kanapinsko g. 19, atidalinant atskirą sklypą gyvenamojo namo statybai.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-87, Jonava, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės patalpose (J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiuose) nuo 2015-01-28 iki 2015-02-11.
Projektas derinamas ir tvirtinamas, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2015-01-19
INFORMACIJA APIE PARENGTUS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTUS
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra parengti  žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo projektai:
1. Saulėtekio g. 7, Kėdainių m. Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypą prie esamų gyvenamosios paskirties pastatų. Planavimo užsakovas - Danielius Medelis.
2. Tulpių g. 17A, Kėdainių m. Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypą prie esamų gyvenamosios paskirties pastatų. Planavimo užsakovas - Leonas Ulevičius.
Projektų rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983. Su parengtais projektais galima susipažinti projektų rengėjo patalpose Kėdainiuose, S. Dariaus ir S. Girėno g.7A, tel. 56983 nuo 2015 m. sausio 19 d. iki sausio 30 d.

2015-01-19
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALŲJĮ PLANĄ
Pranešame apie parengtą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 24 d. sprendimu Nr.TS-305 patvirtinto žemės sklypo Kėdainiuose, Metalistų g. 4, detaliojo plano koregavimo projektą.
Planavimo tikslas: nustatyti servituto kelią geležinkelio tinklams ir tuo tikslu pakeisti užstatymo zonos ribas, nekeičiant esamos pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, bei statybos reglamento.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai; tel. (8 347) 695 50, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Planavimo iniciatorius:  UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“, A. Goštauto g. 40A, Vilnius.
Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", architektė Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2015 m. sausio 20 d. iki vasario 2 d. projekto rengėjos UAB “Archigrupė“ patalpose, Jonavos g. 254, Kaune, tel. 8 604 40064, el. paštas inga@archigrupe.lt.

2015-01-15
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra parengtas  žemės sklypo suformavimo ir pertvarkymo projektas prie MB "Tauga" priklausančio garažų pastato.
Planavimo užsakovas:  UAB "Tauga"
Plano rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983. Su parengtu projektu  galima susipažinti projekto rengėjo patalpose Kėdainiuose, S. Dariaus ir S. Girėno g.7A, tel. 56 983 nuo 2015 m. sausio 19 iki 2015 m. vasario 03 d.

2015-01-12
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Janušavos k., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.
Planavimo iniciatorius: Algirdas Vancevičius, Zita Vancevičienė, Darius Vancevičius, Rasa Kvėdėrienė, Alvydas Kvėdėris
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo (kadastro Nr. 5327/0017:192), esančio Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Janušavos k., atidalijimas suformuojant du žemės ūkio paskirties sklypus (atskirą žemės ūkio paskirties sklypą Algirdui Vancevičiui, Zitai Vancevičienei, Dariui Vancevičiui ir atskirą žemės ūkio paskirties sklypą Rasai Kvėdėrienei ir Alvydui Kvėdėriui).
Su parengto sklypo formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-87, Jonava, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių miesto seniūnijoje, S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainių m., LT-57268, nuo 2015-01-15 iki 2015-01-29.
Projektas derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2015-01-09
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Kėdainiuose, Laisvės g. 35.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių jų eksploatavimui.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kėdainiai,  J. Basanavičiaus g. 36, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Plano rengėjas: Ugnės Vitartės individuali veikla (pažymos Nr. (32.2)-G18-908)), tel. 8 615 23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., el. paštas vitmeta@gmail.com.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus raštu galima nuo 2015 m. sausio 12 d. iki sausio 23 d. (10 darbo dienų), projekto rengėjo patalpose adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.

2014-12-22
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Pirmūnų g. 28, Kėdainių mieste.
Planavimo organizatorius – Stasys Bukauskas
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie Stasiui Bukauskui priklausančių pastatų: gyvenamojo namo – unikalus Nr. 5397-6002-4015, garažo – unikalus Nr. 5397-6002-4026, viralinės – unikalus Nr. 5397-6002-4037, šiltnamio – unikalus Nr. 5397-6002-4048, ūkinio pastato – unikalus Nr. 5397-6002-4059, pavėsinės – unikalus Nr. 5397-6002-4060, stoginės – unikalus Nr. 5397-6002-4072 ir kiemo statinių (tvora, kiemo aikštelė, rūkykla, lauko tualetas, kuro rezervuaras, 2 kanalizacijos šuliniai) – unikalus Nr. 5397-6002-4080.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-87, Jonavoje, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės administracijos patalpose J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiuose, nuo 2014-12-23 iki 2015-01-06.
Projektas derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2014-12-04
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Uosių g. 14, Kėdainiuose.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių jų eksploatavimui.
Planavimo užsakovas: Raimondas Bivilis ir  Aldona Bivilienė.
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Senosios rinkos a. 5, 57247, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 620 61246.

2014-11-14
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Rytų g. 12, Kėdainių mieste.
Planavimo tikslas: padalinti privatų žemės sklypą Kėdainiuose, Rytų g. 12, padalinant jį į penkis atskirus tos pačios paskirties žemės sklypus.
Planavimo užsakovas: Emilija Kavaliauskienė
Planavimo rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Senosios rinkos a. 5, 57247, Kėdainiai; tel.: 8 347 30503, 8 620 61246; el. paštas kedainiu.geodezija@gmail.com.

2015-02-252015-02-23
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra pradedamas  rengti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo projektas:
1. Naujo žemės sklypo suformavimas prie esamo pastato - fermos (unikalus Nr.4400-2647-5983), Ukmergės g.30, Pagirių mstl., Šėtos sen., Kėdainių r.
Planavimo užsakovas:  UAB "EKOKELIAS LT"
Plano rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983. 

2015-02-09

2015-02-06
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra pradedamas rengti  žemės sklypo suformavimo ir pertvarkymo projektas  prie UAB "Imlitex"  priklausančio  geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr.33, kelio atkarpai nuo ŲTI 90 iki ŲTI 94 iešmo Kėdainiuose, Šiaurinė g.11
Planavimo užsakovas:  UAB "Imlitex"
Plano rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983.

2015-01-20
PRADEDAMAS RENGTI KĖDAINIŲ RAJONO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

2015-01-19

2014-10-24                                                                                                                            
Pranešame, kad rengiamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-305 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kėdainiuose, Metalistų g. 4, kadastrinis Nr. 5333/0030:41,  kurio plotas yra 14,1222 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-28 įsakymas Nr. AD-1-1018 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymas Nr. AD-1-1223 „Dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Metalistų g. 4, detaliojo plano koregavimo“.
3. 2014-11-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. VP-627.

2015-01-14

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTUS
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedami rengti  žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo projektai:
1. Naujo žemės sklypo suformavimas prie esamo pastato - garažo (unikalus Nr.5394-6000-9020),  Šėtos g.100D, Kėdainių m.
Planavimo užsakovas:  MB "Tauga".
2. Naujo žemės sklypo suformavimas prie esamų gyvenamosios paskirties pastatų Saulėtekio g. 7, Kėdainių m.
Planavimo užsakovas: Danielius Medelis.
3. Naujo žemės sklypo suformavimas prie esamų gyvenamosios paskirties pastatų Tulpių g. 17A, Kėdainių m.
Planavimo užsakovas: Leonas Ulevičius.
Planų rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983.

2015-01-09

Vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymuNr. 3D-476/D1-429 bei 2014 m. sausio 1d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, planuojamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5327/0019:20), esančio Novočėbės kaime, Kėdainių miesto seniūnijoje, Kėdainių rajono savivaldybėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima 10 darbo dienų nuo paviešinimo Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje, Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje bei seniūnijos skelbimų lentoje adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyrius, Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai bei telefonu (8 706) 85 461  ir el. p. elva.drukteniene@nzt.lt
Apie paskelbtą informaciją prašome informuoti nurodytu el. paštu. Dėkojame už bendradarbiavimą.

2014-11-26
INFORMACIJA  APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir gyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kėdainiuose Laisvės g. 35.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių jų eksploatavimui.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Plano rengėjas: Ugnės Vitartės individuali veikla (pažymos Nr. (32.2)-G18-908)), tel. 8 615 23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., vitmeta@gmail.com.

2014-11-19
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  yra parengtas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Tilto g. 2B ir Tilto g. 2E Dotnuvos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.
Planavimo tikslas: sujungti du kitos paskirties žemės sklypus į vieną sklypą.
Planavimo organizatorius:  Kėdainių rajono savivaldybės  administracijos  direktorius, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB "Dotnuvos projektai", Parko g. 6A, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r.
Projektų rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983. Su parengtais projektais galima susipažinti projektų rengėjo patalpose Kėdainiuose, S. Dariaus ir S. Girėno g.7A, tel. 56983 nuo 2014 m. lapkričio 20 d. iki gruodžio 03 d.

2014-11-11
INFORMACIJA APIE PARENGTUS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTUS
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai:
1. Liepų al. 2A, Kėdainių m. Planavimo tikslas - sklypo suformavimas esamam pastatui eksploatuoti. Planavimo užsakovas: UAB "Vilprava", įgaliotas asmuo Žydrūnas Rugienius.
2. Kėkštų takas 20, Kėdainių m. Planavimo tikslas - žemės sklypo padidinimas laisva įsiterpusia valstybine žeme. Planavimo užsakovas: Kęstutis Vaitkevičius ir Violeta Vaitkevičienė.
Projektų rengėjas: UAB „Matininkas“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, tel. 8 347 56983. Su parengtais projektais galima susipažinti projektų rengėjo patalpose Kėdainiuose, S. Dariaus ir S. Girėno g.7A, tel. 56983 nuo 2014 m. lapkričio 13  d. iki 2014 m. lapkričio 26 d.

2014-11-10
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Ajerų g. 7, Koliupės k., Vilainių sen., Kėdainių r., Kauno apskr. (žemės sklypo kad. Nr. 5396/0005:11).
Planavimo organizatoriai: Eglė Petrauskienė, Linas Petrauskas
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5396/0005:11, priklausančio Eglei Petrauskienei ir Linui Petrauskui, padalijimas, suformuojant du atskirus žemės ūkio paskirties ir kitos paskirties žemės sklypus.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-87, Jonava, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės Vilainių seniūnijos patalpose (Parko g. 6, Vilainių k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav., LT-58102) nuo 2014-11-13 iki 2014-11-27.
Projektas derinamas ir tvirtinamas, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2014-11-04
INFORMACIJA  APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 6 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1 redakcija) – pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planuojama teritorija: Eglių g. 37 Kėdainiuose (kadastrinis Nr. 5333/0027:115).
Planavimo tikslas: laisvo įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kadastrinis Nr. 5333/0027:115, neesant galimybės suformuoti atskiro racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.
Projekto organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto rengėjas: MB „Metaris“, adresas: Verkių g. 29-205, Vilnius, mob. Tel.: 8-699 55088, El. paštas: mindaugas.kalinauskas@gmail.com.
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių skiriamas 10 d.d. laikotarpis nuo 2014-11-13. Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2014-11-03
INFORMAUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ PRIE ESAMŲ PASTATŲ IR STATINIŲ KĖDAINIUOSE, PAVASARIO G. 6
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie Kėdainių rajono savivaldybei priklausančio mokyklos pastato ir AB LESTO priklausančio transformatorinės pastato.
Pareiškėjas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el.pastas administracija@kedainiai.lt
Plano rengėjas: UAB“Geodeza“, Baltaragio g. 27-26, Kaunas; tel. 8 678 37282, el.paštas uab.geodeza@gmail.com
Susipažinti su parengtais žemės sklypo plano sprendiniais, galima atvykus pas plano rengėją, Baltaragio g. 27-26, Kaunas. 10 darbo dienų laikotarpyje: nuo 2014 m lapkričio 03 d.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti UAB „Geodezai“ ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 17 d.

2014-12-05

INRORMACIJA APIE PLANUOJAMUS RENGTI KĖDAINIŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALŲ DETALIUOSIUS PLANUS


2014-11-26
2014-10-30
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad yra parengtas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Kėdainiuose, Technikos g. 4, kadastrinis Nr. 5333/0030:47.
Planavimo tikslas: padalinti sklypą į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius:  Kėdainių  rajono  savivaldybės  administracijos  direktorius; Kėdainiai,  J. Basanavičiaus g. 36, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Planavimo iniciatorius – UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“, A. Goštauto g. 40A, Vilnius.
Plano rengėjas: IĮ „Vitmeta“ , projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 8 615 23960, Kauno r. sav., Rokai, Žibintų g. 16, el. paštas vitmeta@gmail.com.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus raštu galima nuo 2014 m. spalio 30 d. iki lapkričio 12 d. (10 darbo dienų) projekto rengėjo patalpose Kauno r. sav.,  Rokai, Žibintų g. 16.

2014-10-28
INFORMACIJA  APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir gyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Kėdainiuose, Technikos g. 4.
Planavimo tikslas: padalinti sklypą į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius:  Kėdainių  rajono  savivaldybės  administracijos  direktorius; Kėdainiai,  J. Basanavičiaus g. 36, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Plano rengėjas: IĮ „Vitmeta“ , projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 8 615 23960, Kauno r. sav., Rokai, Žibintų g. 16, el. paštas vitmeta@gmail.com.

2014-10-28
INFORMAUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ J.BASANAVIČIAUS G. KĖDAINIUOSE
Planavimo tikslas: suformuoti naują kitos paskirties - visuomeninės paskirties teritorijų - žemės sklypą Kėdainiuose, J.Basanavičiaus g.
Pareiškėjas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el.pastas administracija@kedainiai.lt
Plano rengėjas: UAB“Geodeza“, Baltaragio g. 27-26, Kaunas; tel. 8 678 37282, el.paštas uab.geodeza@gmail.com
Susipažinti su parengtais žemės sklypo plano sprendiniais, galima atvykus pas plano rengėją, Baltaragio g. 27-26, Kaunas. 10 darbo dienų laikotarpyje: nuo 2014 m spalio 28 d.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti UAB „Geodezai“ ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 12 d.

2014-10-20
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame apie parengtą žemės sklypo Kėdainiuose, Pergalės g. 20, kadastrinis Nr. 5333/0026:180, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Projekto iniciatorius – Herbert Helmut Stanull.
Tikslas – nuosavybės teise valdomo gyvenamųjų teritorijų žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Projekto rengėjas – IĮ „Vitmeta“ projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 861523960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., vitmeta@gmail.com.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus raštu galima nuo 2014 m. spalio 27 d. iki lapkričio 7 d. (10 darbo dienų), projekto rengėjo patalpose adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.

2014-09-25 iki 2014-11-25
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas prie pastatų ir statinių Kėdainiuose, Daržų g. 20.
Planavimo užsakovas: Leopolis Uščinas
Plano rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“, Senosios rinkos a. 5, Kėdainiai, tel. 56 983.

2014-11-18
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą rengti Barupės savivaldybės hidrografinio draustinio ribų planą.
Planavimo tikslas – tikslas parengti, suderinti ir patvirtinti savivaldybės hidrografinio draustinio ribų planą.
Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-275 ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-66.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt.
Planų rengėjas – Valstybės įmonė Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius,  Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilniaus m., Vilniaus m. sav., tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzf.lt
Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiojo plano svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjams. Tikslesnę informaciją apie planavimo procedūras, t.y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datas visuomenės informavimo priemonėse pateiksime papildomai.

2014-11-11
INFORMACIJA  APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir gyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Tilto g. 2B ir Tilto g. 2E Dotnuvos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r.sav.
Planavimo tikslas: sujungti du kitos paskirties žemės sklypus į vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius:  Kėdainių  rajono  savivaldybės  administracijos  direktorius; Kėdainiai,  J.Basanavičiaus g. 36, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Plano rengėjas: UAB "Matininkas", S.Dariaus ir S.Girėno g. 7A, Kėdainių m., tel.834756983, el. paštas uabmatininkas@gmail.com.

2014-11-04
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTUS
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedami rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai:
1) naujo sklypo formavimas prie esamo pastato Kėdainiuose, Liepų al. 2A.
Planavimo užsakovas -  UAB "Vilprava", įgaliotas asmuo Žydrūnas Rugienius;
2) privataus žemės sklypo Kėdainiuose, Kėkštų takas 20, kadastrinis Nr. 5333/0002:831 padidinimas laisva įsiterpusia valstybine žeme.
Planavimo užsakovas - sklypo savininkai Kęstutis Vaitkevičius ir Violeta Vaitkevičienė.
Planų rengėjas: UAB "Matininkas", S.Dariaus ir S.Girėno g. 7A, Kėdainių m., tel. 8-347-56983.

2014-10-08
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Projekto organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Projekto iniciatorius – Vitutė Čapienė ir Alfonsas Valikonis.
Tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastatų, esančių Kėdainiuose Strazdelio g. 44.
Projekto rengėjas – IĮ „Vitmeta“ projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 861523960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., vitmeta@gmail.com.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus raštu galima nuo 2014 m. spalio 13 d. iki spalio 24 d. (10 darbo dienų), projekto rengėjo patalpose adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.

2014-10-07
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, iniciatorius – Juozas Mačiulskis ir Vida Mačiulskienė.
Tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastatų Kėdainiuose S. Jaugelio Telegos g. 20.
Projekto rengėjas – IĮ „Vitmeta“ projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 861523960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., vitmeta@gmail.com.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus raštu galima nuo 2014 m. spalio 13 d. iki spalio 24 d. (10 darbo dienų), projekto rengėjo patalpose adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.

2014-10-03
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALŲJĮ PLANĄ
Pranešame apie parengtą žemės sklypo Kėdainiuose , Skongalio g. 31, kadastrinis  Nr. 5333/0008:1, detalųjį planą.
Planavimo tikslas: gyvenamųjų teritorijų  žemės sklypo padalinimas į du sklypus, nekeičiant sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio, planuojant gyvenamojo namo statybą atidalintame sklype, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai:  Valdas Žukas, Žydrutė Žukienė.
Plano rengėjas:  R. Tumpienės Į V, tel. 8 652 64495, el. paštas: archregina@gmail.com.
Detaliojo plano projekto vieša ekspozicija   vyks nuo 2014 m. spalio 10 d.  iki  spalio 24 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 6-ojo aukšto informaciniame stende  Kėdainiuose, Basanavičiaus g. 36.
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. spalio 30 d. 14.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, 607 kab.)
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

2014-09-30
INFORMAUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ J.BASANAVIČIAUS G. KĖDAINIUOSE
Planavimo tikslas: suformuoti kitos paskirties - bendro naudojimo teritorijų - žemės sklypą pėsčiųjų takui Kėdainiuose, J.Basanavičiaus g.
Pareiškėjas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el.pastas administracija@kedainiai.lt
Plano rengėjas: UAB“Geodeza“, Baltaragio g. 27-26, Kaunas; tel. 8 678 37282, el.paštas uab.geodeza@gmail.com
Susipažinti su parengtais žemės sklypo plano sprendiniais (jei pageidaujate), galima atvykus pas plano rengėją, Baltaragio g. 27-26, Kaunas. 10 darbo dienų laikotarpyje: nuo 2014 m spalio 01 d.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti UAB „Geodezai“ ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 15 d.

2014-09-30
INFORMACIJA PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kėdainiuose, Laisvės g. 30.
Projekto organizatorius:  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Projekto iniciatorius: – Nijolė Lipniuvienė.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų Kėdainiuose, Laisvės g. 30. Projekto rengėjas: IĮ „Vitmeta“,  projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 8 615 23960, Žibintų g.
16, Rokai, Kauno r. sav., vitmeta@gmail.com.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus raštu galima nuo 2014 m. spalio 1 d. iki spalio 14 d. (10 darbo dienų), projekto rengėjo patalpose Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.

2014-09-26
INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2013, Nr.76-3824, aktuali redakcija nuo 2014-07-23), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868, aktuali redakcija nuo 2014-07-31) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012 Nr. 78-4080, 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), rengiamas žemės ūkio paskirties žemės sklypo Vilainių sen., Bublių k., kadastrinis Nr. 5305/0004:224, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; Žin., 2013, Nr. 140-7096).
Projekto tikslai ir uždaviniai: atidalijamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas pagal sklypo bendrasavininkams Gražinai Marijai Liaudanskienei, Vaidai Argustei ir Marijai Angelei Skulčienei priklausančias sklypo dalis, nekeičiant suformuotų trijų žemės sklypų naudojimo paskirties.
Projekto organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyrius.
Iniciatoriai: Gražina Marija Liaudanskienė, Marija Angelė Skulčienė, Vaida Argustė, tel. Nr. 86 0784465.   
Projekto rengėjas: Aurelijus Živatkauskas, UAB „Inreal GEO“, K. Donelaičio g. 33-420, 44240 Kaunas, tel. (8 37) 430 300, 8 608 08088, el. p. aurelijus.zivatkauskas@inreal.lt).
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2014 m. spalio 3 d. iki spalio 16 d. projekto rengėjo UAB „Inreal GEO“ patalpose K. Donelaičio g. 33-420, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2014 m. spalio mėn. 16 d. projekto rengėjui Aurelijui Živatkauskui.

2014-09-24
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Planuojama teritorija: Kėdainiai, Eglių g. 10.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių.
Pareiškėjai: Danguolė Gustaitienė, Egidijus Bartkevičius, Jūratė Budrienė.
Plano rengėjas: UAB “Geodeza“, Baltaragio g. 27-26, Kaunas; tel. 8 678 37282, el. paštas uab.geodeza@gmail.com.
Susipažinti su parengtais žemės sklypo plano sprendiniais galima pas plano rengėją, Baltaragio g. 27-26, Kaune,10 darbo dienų laikotarpyje nuo 2014 m. rugsėjo 25 d.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti UAB „Geodeza“ ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 10 d.

2014-09-15
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5350/0016:0024, esantį Liogailiškių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.
Pareiškėjas – Stasys Tutkus, gyv. Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Liogailiškių k. 6A, tel. 867769909.
Projekto rengėjas – UAB „Žemės sklypas“, Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340, el. p. anenartaviciene@gmail.com
Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima susipažinti. UAB „Žemės sklypas“ patalpose nuo 2014-09-15 iki 2014-09-29 Viešas projekto svarstymas vyks 2014-09-29 9.00 val. UAB „Žemės sklypas“ patalpose (Žalgirio 19, Raudondvaris, Kauno r., mob. 8 672 42340).

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Pergalės g. 16, Kėdainių mieste.
Planavimo organizatorius – Elena Linevienė
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie Elenai Linevienei priklausančių pastatų: vienbučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5397-7002-8016), ūkinio pastato (unikalus Nr. 5397-7002-8020), šiltnamio (unikalus Nr. 5397-7002-8030) ir kiemo statinių (skysto kuro rezervuaras, šulinys, kiemo aikštelė) (unikalus Nr. 5397-7002-8041).
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-87, Jonava, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės administracijos patalpose J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiuose, nuo 2014-09-16 iki 2014-09-30.
Projektas derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

2014-10-01 iki 1014-10-08
Strazdelio g. 44  (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. AD-1-946 „Dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Satrazdelio g. 44, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“).
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Projektų rengėjas: IĮ „Vitmeta“,  projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 8 615 23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., el. paštas vitmeta@gmail.com.

2014-10-01 iki 2014-10-07
INFORMACIJA  APIE PRADEDAMUS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTUS

S. Jaugelio - Telegos g. 20  (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. AD-1-743 „Dėl žemės sklypo Kėdainiuose, S. Jaugelio - Telegos g. 20, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“).
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių.
Planavimo tikslas:
padalinti įregistruotą sklypą į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Projektų rengėjas:
IĮ „Vitmeta“,  projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 8 615 23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., el. paštas vitmeta@gmail.com.

iki 2014-10-03
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
Pranešame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kėdainiuose, Skongalio g. 31, kadastrinis Nr. 5333/0008:1, detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Valdas Žukas ir  Žydrutė Žukienė.
Planavimo tikslas: gyvenamųjų teritorijų  žemės sklypo Kėdainiuose, Skongalio g. 31, padalinimas į du sklypus.
Planavimo pagrindas: 2013-11-28 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD-1-1390 „Dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Skongalio g. 31, detaliojo plano rengimo".
Plano rengėjas: R. Tumpienės ĮV.  Projekto vadovė Regina Tumpienė, tel. 8 652 64495, el. paštas: archregina@gmail.com.
Apie baigiamą rengti detalųjį planą bus pranešta papildomai.

iki 2014-09-25
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas  Uosių g. 14, Kėdainiai

Planavimo organizatoriai – Raimondas Bivilis, Aldona Bivilienė.
Plano rengėjas: IĮ „Kėdainių geodezija“
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Raimondui Biviliui ir Aldonai Bivilienei priklausančių gyvenamosios paskirties pastatų: vienbučio gyvenamojo namo – unikalus Nr. 5396-5001-1019, kurio užstatytas plotas yra 79,00 kv. m, viralinės – unikalus nr. 5396-5001-1026, kurios užstatytas plotas yra 17,00 kv. m, garažo – unikalus Nr. 5396-5001-1030,  kurio užstatytas plotas yra 25,00 kv. m, ūkinio pastato – unikalus nr. 5396-5001-1040, kurio užstatytas plotas yra 10,00 kv. m, šiltnamio – unikalus Nr. 5396-5001-1051, kurio užstatytas plotas yra 29,00 kv. m ir kiemo statinių  (šulinys, tvora, kiemo aikštelė) – unikalus Nr. 5396-5001-1062.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Kėdainiuose, Senosios rinkos a. 5, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. 56 983).  Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2014-09-02 iki 2014-09-16.
Projektas derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija.

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Sičionių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r., Kauno apskr. (žemės sklypo kad. Nr. 5337/0006:19).
Planavimo organizatoriai:
Algirdas Muliarčikas, Vytautas Muliarčikas, Samfolina Juknevičienė
Plano rengėjas: V. Rukšėno IĮ
Planavimo tikslas: Žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5337/0006:19, atidalijimas pagal sklypo bendrasavininkams Algirdui Muliarčikui, Vytautui Muliarčikui ir Samfolinai Juknevičienei nuosavybės teise priklausančias sklypo dalis, nekeičiant suformuotų trijų sklypų naudojimo paskirties.
Su parengto sklypų formavimo projekto sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose (Sodų g. 37A-87, Jonava, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., tel.  8 687 96064) ir Kėdainių r. savivaldybės Pelėdnagių seniūnijos patalpose (V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., LT-58164) nuo 2014-08-27 iki 2014-09-12.
Projektas derinamas ir tvirtinamas, vadovaujantis naujausia Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, redakcija

iki 2014-09-24
INFORMACIJA APIE PRADEDAMA RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas prie pastatų ir statinių Kėdainiuose, Eglių g. 10.
Planavimo užsakovas: Danguolė Gustaitienė, Egidijus Bartkevičius.
Plano rengėjas: UAB „Geodeza“ , Baltaragio g. 27-26, Kaunas, tel. 8 678 37282, uab.geodeza@gmail.com.

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS RENGTI SKLYPŲ PLANUS
Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kėdainiuose, Ievų skg. 2, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas:  suformuoti naudojamą žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja: Irma Maziliauskienė ir Izabelė Keršavičienė.
Plano rengėjas: Ugnė Vitartė, dirbanti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.(32.2)-G18-908, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., tel. 8 615 23960.

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kėdainiuose, Liaudies g. 21, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja: Gintautas Klimavičius pagal įgaliojimą atstovaujamas Romualdos Klimavičienės.
Plano rengėjas: Ugnė Vitartė, dirbanti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.(32.2)-G18-908, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r.sav., tel. 8 615 23960

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kėdainių m. Kosmonautų g. 29, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Antanas Dzedorevičius ir Algimantas Virbickas.
Plano rengėjas - matininkė Ugnė Vitartė, dirbanti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.(32.2)-G18-908, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r.sav., tel. (8 615) 23960

2014-10-01
INFORMACIJA  APIE PRADEDAMUS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTUS
Pranešame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir gyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ yra pradedami rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai Kėdainiuose:
1.  Rytų g. 22, 20, 10A (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 04 d. įsakymas Nr. AD-1- 714 „Dėl žemės sklypų Kėdainiuose, Rytų g. 22, Rytų g. 20 ir Rytų g. 10A, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“).
Planavimo tikslas: žemės sklypo Rytų g. 22 dalių atidalijimas tarp bendraturčių, Vytauto Grigo atidalintos dalies sujungimas su gretimais sklypais Rytų g. 20 ir Rytų g. 10A ir gauto sklypo perdalijimas, suformuojant keturis atskirus sklypus.
2.  Laisvės g. 30  (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. AD-1-487 „Dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Laisvės g. 30, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“).
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių.
3.  Pergalės g. 20 (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. AD-1- 998 „Dėl žemės sklypo Kėdainiuose, Pergalės g. 20, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“).
Planavimo tikslas: padalinti įregistruotą sklypą į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Projektų rengėjas: IĮ „Vitmeta“,  projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 8 615 23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., el. paštas vitmeta@gmail.com.

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ
Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kėdainių m. Kauno g. 57A, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas, suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja: Aistė Juodenienė ir Marius Juodenis.
Plano rengėjas – Ugnė Vitartė, dirbanti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.(32.2)-G18-908, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r.sav., tel. (8 615) 23960

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANUS, PRILYGINAMUS DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
1. Kėdainiai, Šilo g. 1;
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas, suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Teofilis Karolis Pikelis, gyv. Šilo g. 1, Kėdainiuose.
2. Kėdainiai, Akacijų g. 17;
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Indrė Jasaitienė, Antanas Jasaitis, gyv. Akacijų g. 17, Kėdainiuose, Aniceta Dirdienė, Regina Klimienė, gyv. Akacijų g. 17, Kėdainiuose, atstovaujamos Indrės Jasaitienės ir Antano Jasaičio bei Kėdainių rajono savivaldybė, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.
3. Kėdainiai, Kosmonautų g. 63;
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Birutė Ankudinova ir Sergejus Ankudinovas, gyv. Šėtos g. 28, Kėdainiuose.
4. Kėdainiai, Vilniaus g. 33B;
Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padidinimas laisva įsiterpusia valstybine žeme.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Kęstutis Kaklauskas, gyv. Vilniaus g. 33B, Kėdainiuose.
5. Kėdainiai, Janušavos g. 65;
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Irena Meškauskienė, gyv. Janušavos g. 65, Kėdainiuose.
Visų penkių planų rengėja – Ugnė Vitartė, dirbanti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.(32.2)-G18-908, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., tel. (8 615) 23960.

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI SKLYPO PLANĄ
Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kėdainiuose, Dvaro g. 29, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja: pastatų savininkė Vanda Stašaitienė, gyv. Kėdainiuose, Dvaro g. 29.
Plano rengėjas: matininkė Ugnė Vitartė, dirbanti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.(32.2)-G18-908, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r.sav., tel. (8 615) 23960.

INFORMACIJA APIE RENGIAMUS ŽEMĖS SKLYPO PLANUS, PRILYGINAMUS DETALIOJO TRITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI1
1. Kėdainiai, Babėnų g. 3.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Stasė Razgūnienė, Ona Vasiliauskienė, Jonas Vyšniauskas ir Regina Sipavičienė, gyv. Liaudies g. 3-37, Kėdainiuose.
2. Kėdainiai, Draugystės g. 2.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Stefanija Talkevičienė ir Genovaitė Sirtautienė, gyv. Draugystės g. 2, Kėdainiuose.
3. Kėdainiai, Klevų g.18.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Ona Sedliorienė, gyv. Klevų g. 18, Kėdainiuose.
4. Kėdainiai, M. Daukšos g. 22B, 22C ir 22D.
Planavimo tikslas – trijų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų sujungimas į vieną ir padidinimas laisva valstybine žeme.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Odeta Venckuvienė ir Dainius Venckus, gyv. Jubiliejaus g. 89, Kėdainiuose.
Visų keturių planų rengėja – matininkė Ugnė Vitartė, dirbanti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.(32.2)-G18-908; Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r.sav., tel. 8 615 23960.