J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Neformalusis vaikų švietimas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO  TIKSLINIS FINANSAVIMAS  

ŠMSM ministro įsakymas dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo         

NVŠ programos registruojamos ir atitikties reikalavimams paraiškos teikiamos elektroniniu būdu Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR - www.nspr.smm.lt).
Paraiškos teikiamos du kartus per kalendorinius metus iki birželio 1 d. ir iki spalio 1 d.
Gauti prisijungimą ir registruoti neformaliojo švietimo programas galima tik po to, kai institucija arba laisvasis mokytojas įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).
Dėl registracijos į ŠMIR'ą turite kreiptis į savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrių (720 kab., tel +370 347 69592) arba elektroniniu paštu juoleta.rimkute@kedainiai.lt atsiųsti: 
1. galiojančius ir įregistruotus Juridinių asmenų registre (JAR) institucijos įstatus/nuostatus, kuriuose turi būti nurodyta švietimo veikla;
2. užpildytą pagal pridedamas formas institucijos (asmens) duomenų registravimo kortelę (pasirašytą ir nuskenuotą): 

Laisvojo mokytojo registravimo kortelė         

„Kitas švietimo teikėjas“ institucijos registravimo kortelė

Jei NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiška pateikta iki birželio 1 d.:
- informaciją apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas savivaldybė pažymi NŠPR iki rugpjūčio 1 d.; 
- švietimo teikėjas iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. NŠPR nurodo savivaldybes, kurių teritorijoje planuoja vykdyti reikalavimus atitinkančias savivaldybės lygmens NVŠ programas;
- Savivaldybės administracijos direktorius iki rugsėjo 15 d. priima sprendimą dėl einamaisiais kalendoriniais metais finansuojamų / nefinansuojamų NVŠ programų sąrašo patvirtinimo. 

Jei NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiška pateikta iki spalio 1 d.:
- informaciją apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas savivaldybė pažymi NŠPR iki gruodžio 1 d.; 
- švietimo teikėjas iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 d. NŠPR nurodo savivaldybes, kurių teritorijoje planuoja vykdyti reikalavimus atitinkančias savivaldybės lygmens NVŠ programas;
- Savivaldybės administracijos direktorius iki sausio 15 d. priima sprendimą dėl einamaisiais kalendoriniais metais finansuojamų / nefinansuojamų NVŠ programų sąrašo patvirtinimo.   

DUK   

2024 m. vasario–birželio mėnesiais finansuojamų NVŠ programų sąrašas  

Reikalavimus atitinkančių Kėdainių rajono savivaldybės NVŠ programų sąrašas                        

1 priedas - NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma 

Nauja NVŠ mokymo sutarties forma  

Neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojantys dokumentai  

Dienyno pavyzdys        

Važiavimo išlaidų kompensavimas 

VAIKŲ VASAROS POILSIS     

Dėl papildomo Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso 2024 m. 

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tvarkos aprašo pakeitimas

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tvarkos aprašas       

Paraiškos forma  (1 aprašo priedas)  

 

Informacija apie 2024 m. vaikų vasaros stovyklas 

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų finansuotinų / nefinansuotinų 2024 metais sąrašas  

Dėl dieninių vasaros poilsio stovyklų organizavimo mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą  

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų 2024 m. konkurso gautų paraiškų sąrašas     

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso 2024 m.    

 

2023 m. Kėdainių r. savivaldybės vaikų vasaros poilsio stovyklos         

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų vaikų maitinimo kaina         

Vaikų poilsio stovyklos (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos informacija)

Informacija apie vaikų vasaros poilsio organizavimą (nuorodos į teisės aktus)