J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tvari mokykla 2030

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA) skelbia naują Darbotvarkę „Tvari mokykla 2030“ 

Tvarumo pokyčiai tampa įprasta mokyklos gyvenimo dalimi. Mokykla yra puiki terpė skleistis tvarumo idėjoms. Tvaresnėje aplinkoje vaikai ne tik geriau mokosi, bet ir daugiau laiko nori leisti mokykloje, jos pastate ar lauko erdvėse. Pokyčiai mokyklose gali tapti tvarumo iniciatyvomis gyvenviečių, miestų bendruomenėms.

Darbotvarkė „Tvari mokykla 2030“ – tai priemonių sistema konkretiems veiksmams ir pokyčiams, įgalinantiems mokyklų bendruomenes tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Darbotvarkėje gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos ir profesinio rengimo centrai.

Darbotvarkė „Tvari mokykla 2030” ir jos įgyvendinimo gairės 

Tvarių mokyklų įsivertinimo vadovas  https://www.lmnsc.lt/uplfiles4/Tvari%20mokykla_vadovas_2024_3.pdf 

Kėdainių r. savivaldybėje Tvarių mokyklų veiklą koordinuoja Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Danielienė, tel. +370 347 69 564, el. paštas sonata.danieliene@kedainiai.lt 

Išsamesnė informacija https://www.lmnsc.lt/naujiena/linesa-skelbia-nauja-darbotvarke-tvari-mokykla-2030/