J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Naujienos

Mieli medikai,

kasdien rūpinatės kitais, tačiau dažnai pamirštate pasirūpinti savimi. Kasdien susiduriate su skausmu, tačiau slepiate jį nuo kitų ir savęs. Tai - dramblys ligoninėje, apie kurį žino visi, tačiau dažnai kalbėti apie jį nedrįsta. Nebeslėpk dramblio. Tu GALI atvirai pasakyti, kaip jautiesi.

Jaunųjų gydytojų asociacija jau penktus metus vykdo iniciatyvą #MEDoMedikams. Asociacijos vizija – visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Jums padėti pasiruošę patyrę psichologai ir psichoterapeutai - tereikia užpildyti registracijos anketą, kurią rasite puslapio www.jauniejigydytojai.lt skiltyje Psichologinė pagalba medikams. Jūsų patogumui, pirmąją konsultaciją su specialistu suderins Jaunųjų gydytojų asociacija.

Susidūrus su registracijos anketos gedimais, rašykite adresu palaikymoiniciatyva@gmail.com arba skambinkite telefonu +370 606 07205 (darbo dienomis 8:00 - 19:00).

Nerimaujate, kad kreipiantis pagalbos neteksite licencijos?
Primename, kad kreipdamiesi pagalbos į psichikos sveikatos specialistus, galite būti ramūs, kad išliks Jūsų turimos licencijos. Tarp ligų, trukdančių verstis bendrąja slaugos, akušerijos, medicinos, odontologijos ir burnos priežiūros praktika, nebėra psichikos sveikatos sutrikimų.

Nepamirškime pasirūpinti savimi bei savo kolegomis - tik taip galėsime būti geriausiais specialistais savo pacientams!

Ši iniciatyva finansuojama LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir koordinuojama Higienos instituto Kompetencijų centro.

 

Dėl išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos naudojimo galimybių

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), siekdama didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pacientams, kviečia tiek sveikatos priežiūros įstaigas, tiek pacientus aktyviai naudoti Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą (toliau – IPR IS).

Tačiau neretai pastebimos situacijos, kai ne visi asmenys turi reikalingas elektronines asmens identifikacines priemones ir (ar) ne visi turi gebėjimų naudotis e. paslaugomis. Todėl, Ministerija siekdama didinti suteikiamų sveikatos paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą visiems gyventojams bei siekdama didinti efektyvesnį pacientų IPR IS naudojimą, primena apie galimybę paciento e. sveikatos platformoje paskirti atstovavimą kitam asmeniui. Pacientai, prisijungę prie e. sveikatos sistemos www.esveikata.lt, gali patys sukurti atstovavimą kitam asmeniui, taip suteikiant galimybę atstovaujamą asmenį registruoti IPR IS, peržiūrėti jo medicininius sveikatos įrašus www.esveikata.lt, įsigyti vaistus pagal e. receptus ir kt.

Pacientui neturint galimybės prisijungti prie e. sveikatos sistemos www.esveikata.lt, pacientas gali kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris e. sveikatos specialistų portale www.esveikata.lt gali sukurti atstovavimą kitam asmeniui (pvz. artimam giminaičiui, kuris, prisijungęs prie IPR IS, turės galimybę užregistruoti pas gydytoją internetu atstovaujamą asmenį). Dar viena galimybė – pateikti prašymą artimiausiame VĮ Registrų centro klientų aptarnavimo
padalinyje.

Iki 2024 m. kovo 14 d. nustatyti 7 tymų atvejai Kauno apskrities gyventojams

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento (toliau - NVSC) duomenimis 2023 m. Kauno apskrityje 2 metų amžiaus vaikų skiepijimo apimtys nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės siekė 84,3 proc., 7 metų amžiaus vaikų – 84,4 proc. Atlikus tymų atvejų epidemiologinę diagnostiką, nustatyta, kad asmenys į užsienio šalis išvykę nebuvo, su iš užsienio grįžusiais asmenimis nebendravo, todėl stebimas vietinis tymų viruso plitimas tiek Kauno apskrityje, tiek Lietuvoje.

 

Atnaujinta Išankstinė pacientų registracijos sistema: patogesnis vizito pas gydytoją planavimas

Pradėjo veikti Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS) funkcionalumai, suteikiantys daugiau galimybių pacientams valdyti registraciją pas gydytojus ir gautu reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas. Atnaujinto dizaino IPR sistemoje vartotojai galės pasinaudoti naujais funkcionalumais. Viena iš jų – galimybė savarankiškai registruotis į eilę sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, kai konsultacijai pas gydytoją norimu laiku nėra laisvų vietų. Be to, pacientai galės gauti informaciją apie galimybę perkelti vizitą pas gydytoją į ankstesnį laiką – jie apie tai bus informuojami SMS žinute nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ar el. paštu. Plačiau..

VšĮ Kėdainių ligoninėje — naujas modernus kompiuterinis tomografas

VšĮ Kėdainių ligoninė įsigijo naujos kartos 128 pjūvių kompiuterinį tomografą, šiuo metu baigiamas patalpų įrengimas ir tikimasi pradėti darbus su nauja įranga dar šių metų pabaigoje. Lėšos kompiuteriniam tomografui įsigyti buvo skirtos iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto, įgyvendinant Kompiuterinės tomografijos paslaugų kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2023–2030 m. programą. Plačiau..

Metinė konferencija ,,Sveikatą stiprinantis Kauno regionas”

2023 m. gruodžio 5 d. Birštone vyko metinė Sveikatą stiprinančio Kauno regiono konferencija ,,Sveikata visiems Kauno regiono gyventojams“.

Konferencijai pirmininkavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vietos atstovas prof. hab. Dr. Juozas Pundzius.

Renginyje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis,  vicemerė Virginija Baltraitienė ( darbo grupės narė) , savivaldybės gydytoja Sandra Buinovskienė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė ( darbo grupės narė) ir visuomenės sveikatos specialistė Rima Proscevičiūtė, VšĮ Kėdainių ligoninė direktorė Asta Šakickienė, VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Joana Kleivienė. Plačiau...

Kauno regionas vienintelis regionas Lietuvoje aktyviai dalyvaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos sveikatą stiprinančių regionų tinklo veikloje. 

 

Kėdainių rajono savivaldybei skirtas apdovanojimas už nuosekliai ir kryptingai įgyvendinamą sveikatą stiprinančių mokyklų plėtrą rajone

2023 m. lapkričio 22 d. Vilniaus Gabijos progimnazijoje įvyko nacionalinė konferencija „Vaikų gera emocinė sveikata ir saugi psichosocialinė aplinka padeda mokytis, bendrauti, džiaugtis“. Renginys skirtas Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų 30-ties metų veiklos sukakčiai paminėti. Jį organizavo Higienos institutas, kaip sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos koordinatorius, kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybe Lietuvoje.

Renginio metu Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis atsiėmė Kėdainių rajono savivaldybei skirtą apdovanojimą už nuosekliai ir kryptingai įgyvendinamą sveikatą stiprinančių mokyklų plėtrą rajone, puikius tarpsektorinio darbo rezultatus bei mokyklų bendruomenių telkimą sveikesniam gyvenimui. Skaitykite plačiau...

 

VŠĮ Kėdainių ligoninėje pradėjo dirbti geriatrijos dienos stacionaras

VŠĮ Kėdainių ligoninėje 2023 11 13 pradėjo dirbti geriatrijos dienos stacionaras. Geriatrijos dienos stacionare teikiamos konsultacijos vyresniems nei 60 m. pacientams, kurių metu gydytojas įvertina paciento fizinę sveikatą, funkcinį savarankiškumą, protinę veiklą ir emocinę būseną, padės išspręsti paciento problemas, kilusias dėl daugybinės patologijos, negalios, socialinių ir psichologinių veiksnių, sudarys tyrimo, gydymo, priežiūros, maitinimosi, reabilitacijos ir slaugos planą.

Norintys patekti į Geriatrijos dienos stacionarą, turi turėti gydytojo (šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto) siuntimą. Yra užpildoma F 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas”.

Pacientai į Geriatrijos dienos stacionarą registruojami VšĮ Kėdainių ligoninės registratūros telefonais: +370 347 67090 ir +370 370 54447.

Atvykdamas į Geriatrijos dienos stacionarą PACIENTAS turi turėti visus tuo metu vartojamus vaistus. Skaitykite plačiau...  ir čia..

Atrinktas projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ projektų atrankos Kėdainių rajono savivaldybėje  tvarkos aprašu buvo atrinkta Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro parengto projekto  „Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Kėdainių rajone“ paraiška. 

Pasirašyta sveikatos centro šalių bendradarbiavimo sutartis

 2023 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-308 „Dėl leidimo kurti sveikatos centrą Kėdainių rajono savivaldybėje funkcinio bendradarbiavimo būdu“ Kėdainių rajono savivaldybės taryba leido kurti Kėdainių rajono savivaldybėje sveikatos centrą funkcinio bendradarbiavimo būdu. Šių metų lapkričio 9 d. sveikatos centro veikloje dalyvaujančios sveikatos priežiūros įstaigos pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Skaitykite plačiau...

Onkologinėmis ligomis susirgusiems pacientams – „žalieji koridoriai“

 
Siekdama gerinti onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą bei kokybę, Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino šiomis ligomis susirgusių pacientų srautų valdymo ir paslaugų organizavimo tvarką. Naujai įteisinta atvejo vadybos funkcija padės pacientams greičiau gauti specializuotas paslaugas ir įveikti psichinio, fizinio, socialinio ar dvasinio pobūdžio sunkumus. Skaitykite plačiau...

LR sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-551 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 
Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų projekto įgyvendinimas ir tęstinumas Kėdainių rajone
 
Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais nuo 2021  m. kovo 15 d. įgyvendina projektą “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ projekto Nr. LT03-1-SAM-K01-011. Projekto įgyvendinimo metu jaunimui (14-29 m.) buvo teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, padėti ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, sumažinti jaunų žmonių sergamumą bei tikslingai spręsti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas.

Projekto veiklos iki 2023 m. kovo 15 d. buvo finansuotas Europos ekonominės erdvės bei Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Per 24 projekto įgyvendinimo mėnesius vykdyti tarpinstituciniai mokymai bei mokymai jaunimui pagal 8 sukurtus algoritmus, įsigyti ir sumontuoti informaciniai ekranai Kėdainių J. Paukštelio progimnazijoje, Josvainių gimnazijoje, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje, paslaugas teikė du koordinatoriai ir psichologas. Skaitykite plačiau...

Įgyvendinant sutartinius įsipareigojimus, projekto tęstinumas bus vykdomas 5 metus iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, išlaikant visas numatytas psichologo ir koordinatorių paslaugas.

Norinčius gauti nemokamas ir konfidencialias individualias psichologo konsultacijas, kviečiame kreiptis telefonu 8 625 27829 arba el. paštu psichologasjaunimui@gmail.com.

 

Kėdainių rajono savivaldybė dalyvaus projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugų modelio sukūrimas ir išbandymas“

Kėdainių rajono savivaldybės taryba šių metų kovo 31 d. pritarė dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“. Šio projekto tikslas yra sukurti vieningą, efektyvų ir tvarų pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo modelį Lietuvoje, reglamentuojant pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, paslaugų organizavimo ir teikimo tvarką, kuri laikinai bus taikoma pasirinktuose šalies regionuose, įgyvendinant bandomąjį pavėžėjimo projektą. Vėliau Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) po bandomojo Projekto įgyvendinimo tobulins pavėžėjimo tvarką (pagal bandomojo Projekto įgyvendinimo metu nustatytus trūkumus), kuri bus taikoma nacionaliniu lygiu nuo 2024 m. liepos 1 d. Skaitykite plačiau...

 

Daugėja gripo, ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir Covid-19 ligos atvejų Kėdainių rajono savivaldybėje.

Daugiau informacijos pateikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC prie SAM). Kėdainių rajono sergamumo situaciją, parengtą pagal NVSC prie SAM duomenis, žiūrėti čia.

Konferencijoje apie šeimos medicinos plėtrą – lyderių patirtys ir ateities perspektyvos

Penktadienį (2023-03-10) Kaune Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) surengė konferenciją, skirtą pristatyti savivaldybės sveikatos centrų (SC) įkūrimo ir veiklos perspektyvas. Sveikatos centro idėja skirta sustiprinti šeimos medicinos paslaugas ten, kur veikia daug mažesnių šeimos gydytojo kabinetų. Sveikatos centras apjungs pirminę ir antrinę sveikatos priežiūrą per gydymo įstaigų bendradarbiavimą. Kartu su centrų įkūrimu, keisis ir šeimos gydytojų darbas – jie dirbs su šeimos gydytojo komandos nariais.

Sveikatos centrų įgyvendinimui SAM rengiamas aprašas, kuriuo vadovautųsi gydymo įstaigos. Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos apraše bus nustatyti sveikatos centro veikimo principai – sveikatos centro savivaldybėje kūrimas, sveikatos centro paslaugų sąrašas, sveikatos centro darbo organizavimo tvarka, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sveikatos centre tvarka, sveikatos centro paslaugų apmokėjimo tvarka. Aprašas įsigalios nuo šių metų rugpjūčio 1 d. – nuo tada formaliai veiklą gali pradėti savivaldybės sveikatos centras. Konferencijoje šia tema ir kitais klausimais pranešimus skaitė SAM, Valstybinės ligonių kasos (VLK) atstovai ir kviestiniai svečiai. Skaitykite plačiau...

Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis

Šių metų vasario 13 d. 8.15 val. įvyks nuotolinis Kėdainių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis.

 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba: Dėl antibakterinių vaistų tiekimo sutrikimų informaciją pasitikrinti galima VVKT svetainėje

Jau kurį laiką su antibakterinių vaistų stygiumi susiduria dauguma Europos Sąjungos šalių, ypač trūksta vaistų, kurių veiklioji medžiaga amoksicilinas. Gydytojai skatinami prieš išrašant šiuos vaistus pacientams, pasitikrinti informaciją Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) svetainėje. Primename, jog amoksicilino trūkumo pagrindinė priežastis – stipriai padidėjęs šių antibakterinių vaistų poreikis, kuris atsirado po Covid-19 pandemijos. Pandemijos metu buvo sumažėjęs sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų ligomis, todėl ir gamybos pajėgumai buvo sumažinti. Šiuo metu esant šių ligų šuoliui, gamintojai nebespėja patenkinti šių vaistų poreikio, tad dauguma ES šalių patiria minėto vaisto stygių. Skaitykite plačiau...

NVSC: keičiasi vakcinacijos tvarka

Keičiasi skiepijimo žmogaus papilomos viruso (ŽPV) infekcijos vakcina, vakcina su kokliušo komponentu bei pneumokokinės infekcijos polisacharidine konjuguota vakcina tvarka. Skaitykite plačiau..

Prezidentūros dėmesys moterų sveikatai

2023 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūra ir Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo susitikimą „Moterų emocinė sveikata: pogimdyminės depresijos prevencijos galimybės“. Skaitykite plačiau..

Greitosios medicinos pagalbos reforma be paslaugos nepaliks

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos yra skirtos žmogaus gyvybei gelbėti ir saugoti, todėl Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) šiai sričiai skirdama ypatingą dėmesį pradėjo GMP reformą. Šios reformos tikslas yra iki 2023 m. liepos mėnesio turėti darniai ir koordinuotai visos šalies mastu veikiančią vieną greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Skaitykite plačiau..