J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kėdainių rajono savivaldybė dalyvaus projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugų modelio sukūrimas ir išbandymas“
Kėdainių rajono savivaldybė dalyvaus projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugų modelio sukūrimas ir...

Kėdainių rajono savivaldybės taryba šių metų kovo 31 d. pritarė dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“. Šio projekto tikslas yra sukurti vieningą, efektyvų ir tvarų pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo modelį Lietuvoje, reglamentuojant pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, paslaugų organizavimo ir teikimo tvarką, kuri laikinai bus taikoma pasirinktuose šalies regionuose, įgyvendinant bandomąjį pavėžėjimo projektą. Vėliau Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) po bandomojo Projekto įgyvendinimo tobulins pavėžėjimo tvarką (pagal bandomojo Projekto įgyvendinimo metu nustatytus trūkumus), kuri bus taikoma nacionaliniu lygiu nuo 2024 m. liepos 1 d.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 6 712 000,00 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Kauno funkcinio-regioninio sveikatos priežiūros regiono (Kauno r., Kaišiadorių r., Prienų r., Birštono, Raseinių r., Kėdainių r., Jurbarko r., Alytaus m., Alytaus r., Lazdijų r., Šakių r.,  Vilkaviškio r.) savivaldybės. Šioje pasirinktoje modelio įgyvendinimo teritorijoje bus išbandomas modelis visa apimtimi, t. y. teikiamos valstybės lygmens ir savivaldybės lygmens pavėžėjimo paslaugos šioje teritorijoje gyvenantiems asmenims dėl šioje teritorijoje esančių ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo ar jas gavus.

Paciento pavėžėjimas – paciento nuvežimo į Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir (ar) parvežimo iš jos, taip pat paciento pervežimo tarp skirtingų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kai pacientui nereikalinga skubioji medicinos pagalba, paslauga.

Pavėžėjimo paslaugos teikimo pradžia 2023 m. rugpjūčio 1 d. Gyventojai gali registruotis pavėžėjimo paslaugai nuo 2023 m. liepos 1 d.

 

SVEIKATOS BŪKLĖS INDIKACIJOS:

 • Pacientas turi judėjimo sutrikimų, dėl kurių negali savarankiškai vaikščioti ir jam reikalinga kitų asmenų pagalba arba techninės pagalbos priemonės (ramentai, vaikštynės ar neįgaliojo vežimėlis). Negalėjimas savarankiškai vaikščioti suprantamas kaip paciento galėjimas savarankiškai atlikti tik kelis žingsnius;
 • Pacientas turi sveikatos sutrikimų, trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją (psichikos, kalbos, regos, klausos), dėl kurių savarankiškai negali naudotis individualiu ar viešuoju transportu;
 • Pacientas vyksta atlikti gydymo procedūrų, kurių sukeltas šalutinis poveikis apriboja paciento galimybę savarankiškai naudotis individualiu ar viešuoju transportu (pvz., dializė, chemoterapija), arba dėl organo (-ų) transplantacijos;
 • Pacientui transportuoti reikalingi neštuvai, deguonis ar kita speciali įranga;
 • Pacientui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) dėl paciento sveikatos būklės jį vežant būtinai turi dalyvauti asmens sveikatos priežiūros specialistas (-ai).

SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PRIEŽASTYS:

 • Asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 55 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir (ar) 75 metų ir vyresni asmenys;
 • Asmenys, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.

PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO ATVEJAI

Nuvykimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir / ar grįžimas:

 1. Planinės specializuotos ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos;
 2. planinės asmens sveikatos priežiūros dienos paslaugos (dienos chirurgija, dienos stacionaras);
 3. planinės ambulatorinės reabilitacijos paslaugos (medicininė, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija);
 4. planinės hemodializės paslaugos (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose);
 5. pervežimai iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ planiniam tolesniam gydymui, procedūroms ar tyrimams atlikti (išskyrus pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ, transportuojamus dėl hemodializės paslaugų gavimo);
 6. planinis stacionarinis gydymas.

Nuvykimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą:

 1. Dėl organo (-ų) transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui.

Grįžimas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos:

 1. Aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus teikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos (kai atveža GMP arba atvykstama savarankiškai).

Pacientų pavėžėjimo paslaugos teikiamos visais išvardytais atvejais, kai:

 • pacientas dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu;
 • pacientas dėl savo sveikatos būklės negali naudotis individualiu transportu, bet jo sveikatos būklė leidžia naudotis viešuoju transportu, tačiau tuo metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos (nakties metas, kai nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos; kai gavus išvardytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, viešojo transporto tektų laukti ilgiau nei 3 val. arba dėl esamo viešojo transporto tvarkaraščio į konkrečiu laiku paskirtą vizitą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje būtų atvykstama likus daugiau nei 3 val.).