J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Greitosios medicinos pagalbos reforma be paslaugos nepaliks
Greitosios medicinos pagalbos reforma be paslaugos nepaliks

Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Sandra Buinovskienė, atsakydama į kylančius klausimus dėl Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų teikimo, parengė išsamesnę informaciją apie vykstančią GMP reformą.

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos yra skirtos žmogaus gyvybei gelbėti ir saugoti, todėl Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) šiai sričiai skirdama ypatingą dėmesį pradėjo GMP reformą. Šios reformos tikslas yra iki 2023 m. liepos mėnesio turėti darniai ir koordinuotai visos šalies mastu veikiančią vieną greitosios medicinos pagalbos tarnybą.

Dabartinė situacija yra tokia, kad GMP teikimas yra decentralizuotas. Vykdant GMP reformą, iki kitų metų liepos mėnesio siekiama vietoje atskirų ir savarankiškai dirbančių juridinių vienetų sukurti darniai visoje šalyje veikiančią GMP tarnybą su penkiais padaliniais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionuose. Šiuo metu Lietuvoje veikia 16 GMP paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų, kurių savininkų (dalininkų) teises ir pareigas įgyvendina savivaldybių tarybos, 30 gydymo įstaigų, kuriose GMP paslaugas teikia struktūriniai padaliniai ir 2 privačios GMP paslaugas teikiančios įmonės.

Didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) veikia skambučių valdymo centrai (dispečerinės). GMP sistemoje kasdien dirba apie 219 brigadų, o iš viso – per 2 tūkst. darbuotojų.

Problema

Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė,  pristatydama reformą, pažymėjo, kad esant decentralizuotai GMP sistemai kyla ginčytini paslaugos prieinamumo klausimai paribinėse teritorijose, o apmokėjimo tvarka yra fragmentuota ir sudėtinga.

„Atlikus modeliavimą paaiškėjo, kad net 5 proc. Lietuvos gyventojų pagalbos laiku nesulaukia. Tai liudija istorijos, nelaimingi atsitikimai, kurių siekiame ateityje išvengti“, ‒ kalbėjo specialistė.

Esama situacija

VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė informavo, kad iki 2022-11-01 d. rajone paslaugas teikė 5 budinčios GMP brigados, kuriose vidutiniškai brigadoje dirbo 2 darbuotojai, t. y. vairuotojas – paramedikas bei skubiosios medicininės pagalbos slaugos specialistas, GMP skyriuje buvo 47,375 etato, dirbo 45 darbuotojai.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo nustatytas budinčių GMP brigadų skaičius pagal atitinkamos teritorijos gyventojų skaičių. 2021 m. rajono gyventojų skaičius buvo 45,1 tūkst., prisirašiusiųjų prie PSPC asmenų skaičius – 40,6 tūkst., atsižvelgiant į tai Kėdainių rajone turi būti 3 budinčios GMP brigados. Savivaldybės teritorijoje vienu metu privalo dirbti ne mažiau kaip dvi GMP budinčios brigados. Vadovaujantis GMP paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo bazine kaina, įstaigai nustatoma PSDF biudžeto lėšų metinė suma. Todėl PSPC gauna mažesnį finansavimą nei turi budinčių GMP brigadų.

Direktorė pažymėjo, kad VŠĮ Kėdainių PSPC finansinė padėtis išties labai sunki – 2021 m. baigti su nemažu finansiniu nuostoliu ir dideliu įsiskolinimu.   

Šių metų rugsėjo 30 d. VšĮ Kėdainių PSPC gavo Kėdainių rajono savivaldybės tarybos inicijuoto ir atlikto audito išvadas. Viena jų – rajone per didelis budinčių greitosios medicinos pagalbos brigadų skaičius. Įvertinus esamą finansinę įstaigos situaciją bei nesant TLK reikiamo finansavimo, Greitosios medicinos pagalbos skyriuje buvo optimizuotas brigadų skaičius. Nuo 2022-11-01 d. Kėdainių rajone liko ne 5, o 4 GMP brigados. Daugiau mažinti GMP brigadų skaičiaus nenumatoma. Iki lapkričio 1 d. GMP brigadų krūviai buvo panašūs, nes vienu metu dėl atostogų, ligos atvejų, dirbo 4-3 brigados.

Problemos sprendimas

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad po reformos naujos GMP tarnybos stotys bus tolygiai išdėstytos visoje šalyje ir teiks paslaugas koordinuotai, nepaisant rajonų ribų. Akcentuojama, kad pagrindinis reformos tikslas yra teikti GMP paslaugas, atitinkančias svarbiausią – laiko – standartą: greitoji pagalba pacientą turi pasiekti iki 15 minučių mieste ir iki 25 minučių atokiausiai gyvenamose vietovėse.

Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė pažymėjo, kad matoma nauda žmogui – „greičiau pasieksime gyventoją, dirbsime pagal standartizuotus protokolus, kokybiškiau suteiksime paslaugas, nes turėsime galimybę GMP brigadas išdėstyti nebūtinai atsižvelgiant į savivaldybių ribas, bet ten, kur labiausiai reikia.

Taip siekiama išvengti ginčytinų klausimų tarp savivaldybių. Planuojama didinti brigadų budėjimo vietų skaičių – nuo 94 iki 123. Atsiras daugiau taškų, iš kurių galės vykti GMP darbuotojai. Didžiausias pokytis po centralizavimo reformos – prasiplės aptarnaujamų pajėgų valdymas.“

GMP centralizacija padės racionaliai paskirstyti medikų brigadoms tenkančius krūvius, optimizuoti greitosios pagalbos geografinį prieinamumą ir atvykimo laiką, suvienodinti paslaugų kokybę ir standartus. GMP brigadų skaičių planuojama padidinti nuo 231 iki 241, o budėjimo vietų skaičių – nuo 94 iki 123 visoje Lietuvoje. Be to, sujungus skirtingus greitosios pagalbos teikėjus į vieną organizaciją, bus optimizuotos administravimo ir valdymo išlaidos, kad daugiau lėšų būtų skiriama GMP brigadoms, šiuolaikiškai įrangai ir infrastruktūrai. Atsižvelgiant į tai, kad GMP įstaigų autoparkas bei įranga yra skirtingos būklės, įsteigus naują viešąją įstaigą, palaipsniui bus atnaujinta ir GMP infrastruktūra, t. y. nupirkta GMP automobilių su modernia įranga. Brigadų darbuotojams bus suvienodintas darbo užmokestis ir galimybės kelti kvalifikaciją.

Apjungtai GMP tarnybai bus skirtos Europos Sąjungos investicijos: 41,15 mln. eurų infrastruktūrai atnaujinti (įskaitant naujus GMP automobilius su modernia įranga), apie 7 mln. eurų – skaitmenizavimui ir darbuotojų kvalifikacijai tobulinti.

SAM gyventojams primena: tiek vykstant GMP reformai, tiek sukūrus naują tarnybą, greitąją medicinos pagalbą visada galima išsikviesti trumpuoju skubiosios pagalbos numeriu 112.