J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
DOKUMENTAI
 
 
Nuostatų 1 priedas                  Nuostatų 2 priedas
 
 
2024 m.
 
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUSTATYTOS 2024 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO PRIORITETINĖS KRYPTYS:
 
  1. Lėtinių ligų prevencija (orientuota ir į jaunesnio amžiaus tikslinę grupę, ir į ankstyvosios diagnostikos priemones);
  2. psichinės sveikatos stiprinimas (emocinio intelekto lavinimas, patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, pogimdyvinės depresijos prevencija, priklausomybių prevencija);
  3. užkrečiamų ligų prevencija;
  4. gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (maudyklų vandens stebėsena, triukšmo prevencija);
  5. fizinio aktyvumo, sveikatos stiprinimo, nukritimų ir traumų prevencija.
 
 
 

Rezervinių projektų sąrašas:

Eil. Nr.

Projekto reg. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Pastabos

1.

G1-6

Kėdainių pagalbos šeimai centras

Drąsu būti moterimi

52,5

Projekto finansavimui neužteko Konkursui vykdyti skirtų valstybės biudžeto lėšų, vadovaujantis Nuostatų 57 p., projektas įtraukiamas į rezervinį projektų sąrašą

2.

G1-10

Kėdainių kalbų mokykla

Augu sveikas ir saugus

52,5

Projekto finansavimui neužteko Konkursui vykdyti skirtų valstybės biudžeto lėšų, vadovaujantis Nuostatų 57 p., projektas įtraukiamas į rezervinį projektų sąrašą

3.

G1-9

Kėdainių lopšelis-darželis „Aviliukas“

Kai tik noriu ir sportuoju..

50

Projekto finansavimui neužteko Konkursui vykdyti skirtų valstybės biudžeto lėšų, vadovaujantis Nuostatų 57 p., projektas įtraukiamas į rezervinį projektų sąrašą

Nefinansuojamų projektų sąrašas:

Eil. Nr.

Projekto reg. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Pastabos

1.

G1-33

Kėdainių lopšelis-darželis „Obelėlė“

Sveikatos takais

49,5

Vadovaujantis Nuostatų 49 punktu,  projektai surinkę 50 ir mažiau balų, nefinansuojami

2.

G1-37

Asociacija „Krepšinio naktis“

Aktyvūs senjorai Kėdainių rajone

48

Vadovaujantis Nuostatų 49 punktu,  projektai surinkę 50 ir mažiau balų, nefinansuojami

3.

G1-2

Kėdainių pagalbos šeimai centras

Trampolino

45

Vadovaujantis Nuostatų 49 punktu,  projektai surinkę 50 ir mažiau balų, nefinansuojami

4.

G1-21

Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas

Einam dėl sveikatos

41,5

Vadovaujantis Nuostatų 49 punktu,  projektai surinkę 50 ir mažiau balų, nefinansuojami

5.

G1-25

Sporto klubas „Bronas“

Fizinio aktyvumo skatinimas ir traumų prevencija vyresnio amžiaus žmonėms

41,5

Vadovaujantis Nuostatų 49 punktu,  projektai surinkę 50 ir mažiau balų, nefinansuojami

6.

G1-32

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba

Kaip degti, bet neperdegti 3

40

Vadovaujantis Nuostatų 49 punktu,  projektai surinkę 50 ir mažiau balų, nefinansuojami

7.

G1-36

Kėdainių sporto centras

Pėsčiomis po Kėdainių dvarus

68

Vadovaujantis Nuostatų 56 punktu, pareiškėjas nesutiko su Bendruomenės sveikatos tarybos priimtu sprendimu siūlyti jam skirti dalį paraiškai įgyvendinti prašomų Savivaldybės biudžeto lėšų, todėl lėšos projektui įgyvendinti neskiriamos ir paraiška įtraukta į nefinansuotinų projektų sąrašą

2023 m.
 
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUSTATYTOS 2023 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO PRIORITETINĖS KRYPTYS:

   1. Psichinės sveikatos stiprinimas (patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, priklausomybių prevencija);
   2. užkrečiamų ligų prevencija;
   3. širdies ir kraujagyslių ligų ir onkologinių ligų profilaktika;
   4. gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (maudyklų vandens stebėsena, triukšmo prevencija);
   5. fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo skatinimas, nukritimų ir traumų prevencija.

◊ Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. AD-1-259 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo"

◊ Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. AD-1-969 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. Ad-1-259 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo“ patikslinimo"

◊ Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. AD-1-259 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 m. konkurso organizavimo"

◊ Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. AD-1-626 "Dėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšų, sąrašo tvirtinimo"

2022 m.

◊ Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaita

◊ Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. AD-1-817 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto lėšų, sąrašo tvirtinimo“