J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Želdynų apsauga

Kėdainių miesto parkas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS KLAUSIMAIS

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-237 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-182 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-236 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-181 „Dėl lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti Kėdainių rajono savivaldybėje, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-235 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-234 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. TS-43 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-159 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-158 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-182 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-181 „Dėl lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti Kėdainių rajono savivaldybėje, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-180 „Dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-179 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo“.


ATMINTINĖ APIE ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRĄ IR TVARKYMĄ

Klausiate: kaip tinkamai prižiūrėti, genėti ar šalinti medžius ar krūmus sode ar namų valdoje?

Atsakome: visą svarbiausią informaciją rasite Aplinkos apsaugos departamento parengtoje atmintinėje.

Sužinosite:

 • kokie želdiniai yra nesaugotini arba priskiriami saugotiniems
 • kokiems želdiniams kirsti ir genėti reikalingi leidimai
 • kokia šių leidimų išdavimo tvarka
 • kokiais atvejais taikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
 • ką reikia žinoti želdinius prižiūrint, tvarkant, genint, veisiant ar sodinant
 • kaip apsaugoti želdinius vykdant statybos darbus
 • kokius veiksmus reikėtų atlikti susidūrus su invaziniais augalais
 • kaip tinkamai tvarkyti žaliąsias atliekas

Želdiniai neturėtų kelti pavojaus aplinkai ar žmonių saugumui. Jei reikia juos pašalinti, tai turi būti atliekama laikantis nustatytų reikalavimų. 

Primename, kad pastebėjus aplinkosauginį pažeidimą reikia pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.


2024-03-29

ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ NORMOS KĖDAINIŲ MIESTE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra nustatyti viešųjų atskirųjų želdynų minimalūs plotai (m2), tenkantys vienam gyventojui, gyvenančiam kvartale, kuris yra ne didesniu kaip 1000 m atstumu nuo į normos skaičiavimą įtraukiamų viešųjų atskirųjų želdynų:

Gyvenamoji vieta

Gyventojų skaičius

Minimalus viešųjų atskirųjų želdynų plotas, tenkantis vienam gyventojui, gyvenančiam kvartale, m2 (norma)

Didelis miestas

daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų

12

Vidutinis miestas

nuo 10 iki 100 tūkst. gyventojų

12

Mažas miestas

iki 10 tūkst. gyventojų

12

Miestelis

iki 3 tūkst. gyventojų

17

Kurortas

-

25

Vykdant Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nustatytus įpareigojimus, savivaldybės vykdomoji institucija iki kiekvienų metų pirmojo ketvirčio pabaigos savivaldybės interneto svetainėje paskelbia atnaujintą informaciją apie atskirųjų želdynų normų įvykdymą jos teritorijoje.

Atskirųjų želdynų plotų normų rezultatai Kėdainių mieste:

Bendras žemės sklypų, kurie pagal jų naudojimo būdą priskiriami prie atskirųjų želdynų teritorijų, plotas – 467,3 ha.

Didžiausia atskirųjų želdynų plotų norma tenkanti 1 kvartalo gyventojui 1000 m atstumu – 76,14 kvadratiniai metrai.

Mažiausia atskirųjų želdynų plotų norma tenkanti 1 kvartalo gyventojui 1000 m atstumu – 56,23 kvadratiniai metrai.

ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ NORMOS

Atskirųjų želdynų normos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šios normos taikomos nustatyti atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotą (m2) miestuose, miesteliuose, kurortuose, tenkantį vienam gyventojui.

Miestai, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus, skirstomi taip:

1) dideli miestai – daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų;

2) vidutiniai miestai – nuo 10 iki 100 tūkst. gyventojų;

3) maži miestai – iki 10 tūkst. gyventojų;

4) miesteliai – gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų.

Kėdainių miesto bendrajame plane pagal naudojimo intensyvumą, įrangos kiekį bei priežiūros poreikius išskiriamos dvi bendro naudojimo erdvių ir atskirųjų želdynų funkcinės zonos:

 • intensyviai naudojami želdynai;
 • ekstensyviai naudojami želdynai.

INTENSYVIAI NAUDOJAMŲ ŽELDYNŲ FUNKCINĖ ZONA APIMA:

 • atskiruosius rekreacinės paskirties želdynus: parkus, skverus, želdynus (taip pat ir želdynus su pliažais), žaliąsias jungtis;
 • atskiruosius mokslinės-kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynus: kapines;
 • viešąsias erdves: aikštes, krantines.

EKSTENSYVIAI NAUDOJAMŲ ŽELDYNŲ FUNKCINĖ ZONA APIMA:

 • atskiruosius apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus, žaliąsias jungtis.

Atsižvelgiant į miesto gyventojų skaičių, planinę struktūrą, reikšmingumą bei išdėstymo tolygumą, atskirieji želdynai skirstomi į:

 • centrinius;
 • rajoninius;
 • vietinius.

IŠ VISO ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ PLOTAS KĖDAINIŲ MIESTE – 467,3 HA (14 %). Nustatytose normose didžiausia želdynų ploto dalis skiriama vietiniams želdynams, kurie yra arčiausiai gyventojų ir intensyviausiai lankomi, o mažiausia želdynų ploto dalis skiriama centriniams želdynams. Kėdainių mieste bendras rekreacinės paskirties želdynų plotas (be miškų), tenkantis vienam gyventojui, yra 253,55 m2.

Nustatytose atskirųjų želdynų teritorijose:

 • negali būti formuojami žemės sklypai nuosavybės teisėms atkurti;
 • statinių statyba negalima, išskyrus poilsiui ir rekreacijai skirtų statinių statyba, pagal parengtus detaliųjų planų sprendinius.

KĖDAINIŲ MIESTO ATSKIRIEJI ŽELDYNAI IR BENDRO NAUDOJIMO ERDVĖS

(informacija parengta pagal 2021 m. Kėdainių miesto bendrąjį planą)

Eil. Nr.

Teritorijos pavadinimas, bendras plotas ir procentinė dalis

Teritorijos plotas, ha

Pagrindinė naudojimo paskirtis

1. CENTRINIAI ATSKIRIEJI ŽELDYNAI, BENDRO NAUDOJIMO ERDVĖS (~107,9 HA, 3,2 %)

1.1. Parkai (~49,5 ha, 1,5 %)

1.1.1.

Kėdainių parkas

39,6

Rekreacinė

1.1.2.

Ąžuolyno parkas

6,3

Rekreacinė

1.1.3.

Vytauto parkas

3,6

Rekreacinė

1.2. Skverai, žaliosios jungtys, slėniai ir lankos

1.2.2.

Tilto gatvės skveras

8,8

Rekreacinė

1.2.3..

Kalno gatvės skveras

1,1

Rekreacinė

1.2.4.

Atminties skveras

0,9

Rekreacinė

1.2.5.

J. Basanavičiaus g. žalioji jungtis I

0,9

Rekreacinė

1.2.6.

Nevėžio upės slėnis ir lankos I

9,5

Rekreacinė

1.2.7.

Nevėžio upės slėnis ir lankos II

17,9

Rekreacinė

1.2.8.

Pušyno g. ir Babėnų g. želdynas

9,2

Rekreacinė

1.3. Kapinės (~7,8 ha, 0,2 %)

1.3.1.

Kauno gatvės kapinės

7,8

Memorialinė

1.4. Viešosios erdvės (~1,4 ha, 0,04 %)

1.4.1.

Didžioji rinkos aikštė

0,3

Rekreacinė

1.4.2.

Knypavos aikštė

0,3

Rekreacinė

1.4.3.

Nevėžio-senamiesčio krantinė

0,8

Rekreacinė

1.4.4.

Ramybės skveras

0,5

Rekreacinė

1.4.5.

Senosios rinkos aikštė

0,3

Rekreacinė

2. RAJONINIAI ATSKIRIEJI ŽELDYNAI, BENDRO NAUDOJIMO ERDVĖS (~359,4 HA, 10,8 %)

2.1. Parkai, skverai (~ 22,6 ha, 0,7 %)

2.1.1.

Gegučių parkas

7,0

Rekreacinė

2.1.2.

Rasos gatvės skveras

1,1

Rekreacinė

2.1.3.

J. Basanavičiaus gatvės skveras

0,9

Rekreacinė

2.1.4.

Respublikos gatvės skveras

0,7

Rekreacinė

2.1.5.

J. Basanavičiaus gatvės skveras I

3,0

Rekreacinė

2.1.6.

Budrio gatvės skveras

2,3

Rekreacinė

2.1.7.

S. Dariaus ir S. Girėno skveras

1,5

Rekreacinė

2.1.8.

A. Mickevičiaus gatvės skveras I

1,4

Rekreacinė

2.1.9.

A. Mickevičiaus gatvės skveras II

1,0

Rekreacinė

2.1.10.

Pušynėlio gatvės skveras

3,7

Rekreacinė

2.2. Žaliosios jungtys, slėniai ir lankos (334,3 ha, 10,0 %)

2.2.1.

Respublikos gatvės želdynas (struktūrinė jungtis)

6,4

Rekreacinė

2.2.2.

Nevėžio slėnio želdynas I

31,3

Rekreacinė

2.2.3.

Nevėžio slėnio želdynas II

6,7

Rekreacinė

2.2.4.

Nevėžio lankų želdynas I

17,3

Rekreacinė

2.2.5.

Obelies lankų žalioji jungtis

15,2

Rekreacinė

2.2.6.

K. Ulvydo g., M. Katkaus g., V. Montvilos g., Kauno g., Vytauto g., Rytų g. žalioji jungtis

14,7

Rekreacinė

2.2.7.

Obelies slėnio žalioji jungtis

64,5

Apsauginė ir ekologinė

2.2.8.

Šilelio g., Vilniaus g., Medelyno g. žalioji jungtis

8,7

Apsauginė ir ekologinė

2.2.9.

Klonio gatvės želdynas

3,8

Rekreacinė

2.2.10.

Janušavos želdynas

6,5

Rekreacinė

2.2.11.

Kęstučio g., J. Biliūno g., J. Basanavičiaus g., Vilainių g. žalioji jungtis

8,6

Rekreacinė

2.2.12.

Nevėžio slėnio želdynas III

20,2

Apsauginė ir ekologinė

2.2.13.

Smilgos upės slėnio želdynas

19,2

Apsauginė ir ekologinė

2.2.14.

Liepų alėjos žalioji jungtis

3,0

Rekreacinė

2.2.15.

Dotnuvėlės upės slėnių želdynas

36,6

Apsauginė ir ekologinė

2.2.16.

Daumantų g., Elevatoriaus g., M. Daukšos g. želdynas

13,2

Apsauginė ir ekologinė

2.2.17.

Žibuoklių g. ir Daumantų g. želdynas

22,7

Apsauginė ir ekologinė

2.2.18.

Žaltvykslių g. ir Babėnų g. želdynas

12,7

Rekreacinė

2.2.19.

Žibuoklių g. želdynas

0,5

Apsauginė ir ekologinė

2.2.20.

Aplinkkelio žalioji jungtis

18,0

Apsauginė ir ekologinė

2.2.21.

Sodų bendrijų želdynas

4,5

Apsauginė ir ekologinė

2.3. Kapinės (~2,5 ha, 0,07 %)

2.3.1.

Dotnuvos gatvės kapinės

1,6

Memorialinė

2.3.2.

Rusų kapinės

0,5

Memorialinė

2.3.3.

Žydų kapinės

0,4

Memorialinė

PASTABA: Vietiniai želdynai nustatomi detaliaisiais planais


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMO SĄVOKOS

Intensyvus želdinių genėjimas – želdinių priežiūros darbai, kurių metu pašalinama daugiau kaip 30 procentų medžių ar krūmų lajos tūrio.

Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storio (lygiaverčių) sumedėjusių ir kasmet iš antžeminių ar požeminių pumpurų priaugančių stiebų.

Liana – laipiojantis arba vijoklinis sumedėjęs augalas su vienu ar daugiau laipiojančių, besivejančių arba pažeme besidriekiančių lanksčių stiebų.

Medis – sumedėjęs augalas su dažniausiai vienu pagrindiniu stiebu ir laja.

Neteisėtas želdinių naikinimas – tiesioginis ar netiesioginis mechaninis ar cheminis poveikis želdiniams ar jų aplinkos sąlygų pakeitimas, dėl kurio pažeidžiamos želdinių gyvybinės funkcijos, želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, taip pat saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neturint galiojančio leidimo, sprendimo ar nesumokėjus želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

Parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar pertvarkytas įvairiais tikslais naudojamas atskirasis želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, želdynų statinių ir įrenginių ir kuris skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms ir (ar) pramogoms ir aplinkos kokybei gerinti.

Saugotini želdiniai – medžiai ir krūmai, atitinkantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus augimo vietos, rūšies ir matmenų kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems, ir (ar) savivaldybės atstovaujamosios institucijos sprendimu saugotinais paskelbti dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai, kuriems kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti reikalingas leidimas ar sprendimas.

Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijos – želdiniais ar želdynais užimti žemės plotai, esantys savivaldybės patikėjimo ar panaudos teise valdomoje valstybinėje žemėje ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, taip pat valstybinės žemės valdytojos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valdomoje valstybinėje žemėje miestuose, miesteliuose ir kurortuose.

Viešieji želdynai ir želdiniai – savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esantys želdynai ir želdiniai, skirti visuomenės poreikiams tenkinti, arba valstybinėje žemėje esantys atskirieji ir priklausomieji želdynai ir želdiniai, dėl kurių lankymo, apsaugos ir priežiūros tarp valstybinės žemės valdytojo ir savivaldybės vykdomosios institucijos sudaryta sutartis, taip pat privačioje žemėje esantys želdynai ir želdiniai, dėl kurių lankymo, apsaugos ir priežiūros tarp privačių želdynų ir želdinių savininkų ir savivaldybės vykdomosios institucijos sudaryta sutartis; Lietuvos universitetų botanikos sodai ir juose augantys želdiniai nepriskiriami viešiesiems želdynams ir želdiniams.

Želdiniai – ne miško žemėje įveisti ar natūraliai augantys medžiai, krūmai ar lianos.

Želdyno projektas – vadovaujantis šiuo įstatymu parengtas dokumentas, kuriame remiantis inventorizavimo ir tyrimų duomenimis tekstu ir grafiškai (brėžiniais, vaizdiniais, modeliais) pateikiami želdyno kūrimo ir (ar) pertvarkymo techniniai ir architektūriniai-meniniai sprendiniai, želdyno priežiūros ir tvarkymo rekomendacijos.

Želdynų ir želdinių apsauga – visuma veiksmų ir priemonių, kuriomis užtikrinamas želdynų kompozicijos, želdinių kiekio ir biologinės įvairovės išsaugojimas, želdinių gerovė, įskaitant želdynų ir želdinių apsaugą nuo neteisėto jų naikinimo.

Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė – želdynų ir (ar) želdinių fizinės, ekologinės, fiziologinės, estetinės būklės, mechaninio stabilumo ir gyvybinės erdvės tyrimas ir vertinimas.

Želdynų ir želdinių priežiūra – periodiškai atliekami darbai, kuriais siekiama želdyne palaikyti ir (ar) pagerinti želdinių būklę, kad želdynas geriausiai atitiktų savo paskirtį, taip pat palaikyti ir (ar) pagerinti pavienių želdinių tinkamą dendrologinę (ekologinę) būklę, želdynų statinių ir įrenginių techninę būklę.

Želdynų ir želdinių tvarkymas – darbai, kuriais atkuriami, keičiami, atnaujinami želdynai, pavieniai želdiniai, želdynų statiniai ir įrenginiai, kai iškertama ar kitaip pašalinama iš augimo vietos arba papildoma naujais iki 20 procentų želdyno želdinių.


KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANTYS MEDŽIAI IR KRŪMAI PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS ŽELDINIAMS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ patvirtinti Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams.

1. Saugotiniems želdiniams priskiriami medžiai ir krūmai, augantys šių kriterijų priede nurodytose augimo vietose ir atitinkantys priede nurodytas rūšis ir matmenis (išskyrus šių kriterijų 2 punkte nustatytas išimtis, susijusias su būkle, rūšimis ar augimo vieta).

2. Medžiai ir krūmai nepriskiriami saugotiniems želdiniams, jeigu jie yra:

2.1. nudžiūvę, stichinių nelaimių, ekstremalių įvykių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, sužaloti (išskyrus sužalotus dėl neteisėtos fizinių ar juridinių asmenų veikos);

2.2. invazinių rūšių medžiai ir krūmai;

2.3. medžiai ir krūmai, augantys:

2.3.1. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių (išskyrus medžius, esančius kelio juostoje); 

2.3.2. geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio ar krūmo iki artimiausio geležinkelio kelio bėgio, yra pasvirę didesniu kaip 45o kampu į geležinkelio kelių ir (ar) jų įrenginių pusę, blogina matomumą pervažose, perėjose, geležinkelio keliuose, apsunkina eismo signalų, signalinių ženklų matomumą;

2.3.3. energetikos objektų apsaugos zonose;

2.3.4. ant melioracijos statinių, įtrauktų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą (išskyrus sureguliuotas upių vagas), ir jų apsaugos zonoje;

2.3.5. pasienio juostoje, valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių apsaugos zonose, kai želdiniai trukdo pasienio juostą, valstybės sienos ženklus, valstybės sienos apsaugos zonos draudžiamuosius ženklus, vaizdo, ryšių ir (ar) signalizacijos sistemas (kompleksus), stebėjimo bokštus ir stiebus eksploatuoti pagal jų paskirtį;

2.4. medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus, saugomų rūšių apsaugos planus.

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems
priedas

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KRITERIJAI

Augimo vieta

Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai;
skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai

1. Kurortuose ar kurortinėse teritorijose:

1.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėje

12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

1.2. privačioje žemėje

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

2. Pakrantės apsaugos juostoje

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos – 12 cm ir didesnio skersmens

pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – 20 cm ir didesnio skersmens

beržai, gluosniai– 30 cm ir didesnio skersmens

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

3. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose valstybinėje ir savivaldybių žemėje:

3.1. mieste

12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

3.2. ne mieste

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

4. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje:

4.1. mieste

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – 20 cm ir didesnio skersmens

4.2. ne mieste

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – 30 cm ir didesnio skersmens

5. Kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose

12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

6. Kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

7. Žemės ūkio paskirties žemėje kituose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ir rekreacinio naudojimo žemės sklypuose:

7.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėje

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

7.2. privačioje žemėje

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – 30 cm ir didesnio skersmens

8. Žemės ūkio paskirties žemėje sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

9. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

10. Kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių vertingąja savybe pripažintų želdynų ir želdinių teritorijose

bet kokių matmenų visų rūšių medžiai ir krūmai

11. Miestų, miestelių gatvėse

12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

12. Kaimų gatvėse

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

13. Geležinkelio želdinių apsaugos zonoje

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

14. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelio juostoje:

14.1. valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostoje

30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai

14.2. vietinės reikšmės kelio juostoje

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

15. Kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribų

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

16. Gamybinių objektų sanitarinėje apsaugos zonoje ir komunalinių objektų sanitarinėje apsaugos zonoje

20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

17. Augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams priskirtų medžių grupių ir pavienių medžių sąraše nurodytose vietose

augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams priskirtų medžių grupių ir pavienių medžių sąraše nurodytos rūšys – bet kokio skersmens medžiai

18. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše nurodytų medžių ir krūmų rūšių augimo vietose

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše nurodytų medžių ir krūmų rūšys – bet kokio skersmens medžiai ar bet kokio aukščio krūmai

Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint Kėdainių rajono savivaldybės mero išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, išduotą pagal nustatytos formos prašymą.

PRAŠYMO FORMA

Kartu su nustatytos formos prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • Žemės sklypo planas (geodezinis planas);
 • Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą, kopija;
 • įgaliojimo kopija, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
 • daugiabučių namų bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo, patvirtinančio, kad šiam prašymui pritarta paprasta balsų dauguma (50 proc. plius 1 balsas), kopija arba išrašas (jei prašymą teikia daugiabučių namų bendrija);
 • želdinių būklės ekspertizės išvada (Aprašo 18 punkte nurodytais atvejais);
 • prašomo (-ų) pašalinti saugotino (-ų) želdinio (-ų) fotonuotrauka (-os);
 • želdyno projekto kopija (kai tokį projektą privalome rengti).

Leidimas saugotinus medžius ir krūmus kirsti, persodinti, kitaip pašalinti galioja neterminuotai.

Prašymas nenagrinėjamas ir Leidimas neišduodamas kai:

1. želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo netinkamai užpildo prašymo formą (Tvarkos aprašo 1 priedas), nepateikia prašymo formoje prašomos informacijos arba pateikia klaidingą informaciją apie prašomo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotino želdinio būklę;

2. vadovaujantis Želdynų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 12 punktu, visuomenė nebuvo supažindinta su želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais.

Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti be leidimo ar sprendimo galima, kai:

1. jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonose ir šiuos darbus atlieka prieš darbų pradžią apie juos raštu informavę žemės, kurioje auga saugotini želdiniai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekių) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

2. šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtinio, eismo ar kito įvykio pakitus želdinių būklei, kai dėl to jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui. Šiuo atveju darbus atlikę asmenys per 3 darbo dienas privalo raštu informuoti Savivaldybės administraciją, nurodydami saugotino želdinio vietą (adresą ar koordinates) ir pateikdami 3 nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas vaizdas prieš atliekant darbus ir iš skirtingų pusių užfiksuotas nukirstas, kitaip pašalintas iš augimo vietos ar intensyviai nugenėtas saugotinas želdinys.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyrius konsultuoja, priima prašymus, išduoda leidimus ar sprendimus. Kreiptis į 309 kab. arba tel. +370 347 69545.


2023-03-28

ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ NORMOS KĖDAINIŲ MIESTE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra nustatyti viešųjų atskirųjų želdynų minimalūs plotai (m2), tenkantys vienam gyventojui, gyvenančiam kvartale, kuris yra ne didesniu kaip 1000 m atstumu nuo į normos skaičiavimą įtraukiamų viešųjų atskirųjų želdynų:

Gyvenamoji vieta

Gyventojų skaičius

Minimalus viešųjų atskirųjų želdynų plotas, tenkantis vienam gyventojui, gyvenančiam kvartale, m2 (norma)

Didelis miestas

daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų

12

Vidutinis miestas

nuo 10 iki 100 tūkst. gyventojų

12

Mažas miestas

iki 10 tūkst. gyventojų

12

Miestelis

iki 3 tūkst. gyventojų

17

Kurortas

-

25

Vykdant Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nustatytus įpareigojimus, savivaldybės vykdomoji institucija iki kiekvienų metų pirmojo ketvirčio pabaigos savivaldybės interneto svetainėje paskelbia atnaujintą informaciją apie atskirųjų želdynų normų įvykdymą jos teritorijoje.                          

Atskirųjų želdynų plotų normų rezultatai Kėdainių mieste:

Bendras žemės sklypų, kurie pagal jų naudojimo būdą priskiriami prie atskirųjų želdynų teritorijų, plotas - 467,3 ha.

Didžiausia atskirųjų želdynų plotų norma tenkanti 1 kvartalo gyventojui 1000 m atstumu - 76,14 kvadratiniai metrai.

Mažiausia atskirųjų želdynų plotų norma tenkanti 1 kvartalo gyventojui 1000 m atstumu - 56,23 kvadratiniai metrai.


ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ NORMOS

Atskirųjų želdynų normos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šios normos taikomos nustatyti atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotą (m2) miestuose, miesteliuose, kurortuose, tenkantį vienam gyventojui.

Miestai, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus, skirstomi taip:

 1. dideli miestai – daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų;
 2. vidutiniai miestai – nuo 10 iki 100 tūkst. gyventojų;
 3. maži miestai – iki 10 tūkst. gyventojų
 4. miesteliai – gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų.

Kėdainių miesto bendrajame plane pagal naudojimo intensyvumą, įrangos kiekį bei priežiūros poreikius išskiriamos dvi bendro naudojimo erdvių ir atskirųjų želdynų funkcinės zonos:

 • intensyviai naudojami želdynai;
 • ekstensyviai naudojami želdynai.

INTENSYVIAI NAUDOJAMŲ ŽELDYNŲ FUNKCINĖ ZONA APIMA:

 • atskiruosius rekreacinės paskirties želdynus: parkus, skverus, želdynus (taip pat ir želdynus su pliažais), žaliąsias jungtis;
 • atskiruosius mokslinės-kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynus: kapines;
 • viešąsias erdves: aikštes, krantines.

EKSTENSYVIAI NAUDOJAMŲ ŽELDYNŲ FUNKCINĖ ZONA APIMA:

 • atskiruosius apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus, žaliąsias jungtis.

Atsižvelgiant į miesto gyventojų skaičių, planinę struktūrą, reikšmingumą bei išdėstymo tolygumą, atskirieji želdynai skirstomi į:

 • centrinius;
 • rajoninius;
 • vietinius.

IŠ VISO ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ PLOTAS KĖDAINIŲ MIESTE – 467,3 HA (14 %). Nustatytose normose didžiausia želdynų ploto dalis skiriama vietiniams želdynams, kurie yra arčiausiai gyventojų ir intensyviausiai lankomi, o mažiausia želdynų ploto dalis skiriama centriniams želdynams. Kėdainių mieste bendras rekreacinės paskirties želdynų plotas (be miškų), tenkantis vienam gyventojui, yra 253,55 m².

Nustatytose atskirųjų želdynų teritorijose:

 • negali būti formuojami žemės sklypai nuosavybės teisėms atkurti;
 • statinių statyba negalima, išskyrus poilsiui ir rekreacijai skirtų statinių statyba, pagal parengtus detaliųjų planų sprendinius.

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMAS

Vadovaujantis Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 5-8 punktais:

5. Medžiai ir krūmai veisiami:

5.1. laikantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų apribojimų sodinti želdinius;

5.2. nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais medžiai veisiami ne arčiau kaip 10 m atstumu (išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių);

5.3. nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais aukštesni kaip 2 m krūmai veisiami ne arčiau kaip 2,5 m atstumu, kiti krūmai – ne arčiau kaip 1,5 m atstumu (išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių);

5.4. nuo pastatų sienų (išskyrus 5.2 papunktyje nurodytą atvejį) medžiai veisiami ne arčiau kaip 5 m atstumu;

5.5. nuo pastatų sienų (išskyrus 5.3 papunktyje nurodytą atvejį) krūmai veisiami ne arčiau kaip 1,5 m atstumu;

5.6. nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų medžiai veisiami ne arčiau kaip 4 m atstumu;

5.7. nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės medžiai veisiami ne arčiau kaip 3 m atstumu;

5.8. nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės krūmai veisiami ne arčiau kaip 1 m atstumu;

5.9. norint valstybinėje žemėje veisti želdinius šalia privataus gyvenamojo pastato nesilaikant 5.2–5.5 papunkčiuose nurodytų minimalių želdinių veisimo atstumų, želdiniai gali būti veisiami, jei gautas šio pastato savininko (ar bendraturčių) ar valdytojo sutikimas raštu (išskyrus, kai želdinius veisia statinio savininkas (ar bendraturčiai) ar valdytojas);

5.10. lianos, pasodintos priede nurodytu atstumu, ant su kaimyniniu sklypu besiribojančių statinio sienų, tvorų ir kitų įrenginių gali būti veisiamos, jei gautas šio sklypo savininko ar valdytojo sutikimas raštu;

5.11. Taisyklių priede nurodytu mažiausiu leistinu atstumu iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko ar valdytojo sutikimo raštu.

6. Sodinant gatvės želdinius vietoje augusių, netaikomas reikalavimas laikytis atstumų, nurodytų 5.6–5.8 papunkčiuose, jei tai nekelia pavojaus žmonėms, eismo saugumui ir statiniams arba sodinama pritaikius technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų.

7. Prie gatvių, vietinės reikšmės kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, šaligatvių medžiai ir krūmai sodinami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninis reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus.

8. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

8.1. vietose, kuriose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytas draudimas sodinti želdinius;

8.2. valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybės vykdomąja institucija ar tos žemės valdytoju arba neturint įgaliojimų sklype tvarkyti želdinius.

Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių priedas

MAŽIAUSI LEISTINI ATSTUMAI IKI KAIMYNINIO SKLYPO RIBOS, KAI ŽELDINIAI VEISIAMI BE ŠIO SKLYPO SAVININKO, VALDYTOJO AR ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO RAŠTU

Eil. Nr.

Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė

Sklypo pusė (azimutas vizuojant iš sklypo centro)

Mažiausias leistinas atstumas iki kaimyninio sklypo ribos, m

1.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m

šiaurinė pusė (tarp 315o ir 45o)

5

kitos pusės

3

2.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti nuo 2 iki 3 m aukščio arba formuojami iki 3 m aukščio

iš visų pusių

2

3.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki 2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio

iš visų pusių

1

4.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 1,3 m aukščio

šiaurinė pusė (tarp 315o ir 45o)

1

5.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 2 m aukščio

kitos pusės, nei nurodyta priedo 4 punkte

1

6.

lianos

iš visų pusių

0,5


MEDŽIŲ GENĖJIMAS

Vadovaujantis Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 10 ir 11 punktais:

10. Vykdant medžių ir krūmų genėjimo darbus, rekomenduojama vadovautis tarptautinės arboristikos asociacijos skelbiamais Europos medžių genėjimo standartu ir Europos medžio kamienų ir lajos sutvirtinimo standartu ir (ar) jų pagrindu pateiktomis rekomendacijomis. Medžių ir krūmų genėjimo metodus aprašantys leidiniai skelbiami Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

11. Genint medžius draudžiama:

11.1. atlikti nustuobrinimo pjūvį kamieno tarpubamblyje, tarp šoninių šakų. Tokį pjūvį leidžiama atlikti sumažinant medžio aukštį dėl saugumo ar dėl ekologinių priežasčių;

11.2. naudoti lipimo nages.

Medžių ir krūmų genėjimo pagrindai 


ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo".

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo".

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo".

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-716 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-675 „Dėl želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.

9. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-179 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo".

10. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-180 „Dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

11. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-181 „Dėl lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti Kėdainių rajono savivaldybėje, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

12. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-182 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo".