J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTO

Kada reikalingas kultūros paveldo patikrinimo aktas?

Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas surašomas kultūros paveldo objekto savininkui (pardavėjui) ar kitaip valdymo teises perduodančiam kultūros paveldo objekto valdytojui, ketinančiam sudaryti sandori dėl kultūros paveldo objekto iki objekto pardavimo ir priėmimo akto pasirašymo.

Kultūros paveldo objekto akto surašymo tvarka.

• Prašymai parengti kultūros paveldo objekto patikrinimo aktus teikiami Kėdainių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus Kultūros paveldo apsaugos specialistui.
• Prašymą pateikia objekto savininkas arba raštišku sutikimu jo įgaliotas asmuo prašyme nurodęs akto atsiėmimo formos galimybę.
• Paslaugos administratorius, su savininku (pardavėju) suderinęs atvykimo laiką į kultūros paveldo objekto teritoriją/objektą, apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir įvertinęs vertingųjų savybių būklę surašo aktą.
• Aktas pildomas dviem egzemplioriams. Vienas perduodamas savininkui pagal pageidaujamą formą, kitas egzempliorius saugomas paslaugos administratoriaus archyve. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas galioja 6 mėnesius nuo jo surašymo dienos.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Objekto patalpų kadastrinių matavimų (inventorinio) plano kopija (jei aktas surašomas statiniui);
4. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo);
5. Apmokėjimo už paslaugą patvirtinimo kopija, jei aktas surašomas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Kur pateikti prašymą ir privalomus dokumentus:
Dokumentai kultūros paveldo objekto apžiūros registracijai pateikiami Kėdainių rajono savivaldybės 101 kab.
Paslaugos suteikimo pavadinimas, terminai ir įkainiai
Paslauga suteikiama per 31 kalendorinę dieną (nemokamai) arba už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo apie ketinamą sudaryti sandorį pateikimo dienos.

Kultūros paveldo pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto būklės patikrinimo akto išdavimas, kai objektas yra:
• Archeologinė vietovė – 57 Eur.
• Memorialinė vieta – 49 Eur.
• Statinys – 58 Eur.
• Dailės kūrinys, tiesiogiai susijęs su jo užimama ir naudoti reikalinga teritorija, ar kitas nekilnojamasis daiktas, turintis vertingųjų savybių – 52 Eur.

Paslaugos gavėjas:
Fizinis arba juridinis asmuo
MOKĖJIMO REKVIZITAI

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas – 188659752
Bankai – (Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)
LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele“ bankas
LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB
LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank“
LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas
Įmokos kodas – 53053

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas . 1994-12-22 Nr. I-733;
2. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas 2005-05-09 NR. ĮV-199 „DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. Lietuvos respublikos vyriausybės 2014-12-15 Nr. 1442 nutarimas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Kontaktiniai duomenys:
Edgaras Jasenka
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vyr. specialistas atsakingas už kultūros paveldo priežiūra
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Tel. (8 347) 69 578, el. p. edgaras.jasenka@kedainiai.lt
Skyriaus darbo laikas: I-V 8.00-12.00 – 12.45-17.00

 

2023 metų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apžiūros aktų suvestinė

2022 metų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apžiūros aktų suvestinė