J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Kėdainių senamiesčio specialusis planas

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Sprendiniai. Tvarkymo planas. Skirtingo reglamentavimo teritorijų brėžinys.

2. Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas-tvarkybos planas.Sprendiniai.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Sprendiniai. Tvarkymo planas. Vertybės teritorijos pagrindinis brėžinys.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Sprendiniai. Tvarkymo planas. Sprendiniai

 

DĖL APSAUGOS SUTEIKIMO SURVILIŠKIO NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS BAŽNYČIOS STATINIŲ KOMPLEKSUI (U. K. 48626), ADRESU KĖDAINIŲ R. SAV., SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ G. 27, 31

Informuojame, kad 2023-09-11 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta suteikti apsaugą Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksui (u. k. 48626), susidedančiam iš Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios (u. k. 48627), Klebonijos (u. k. 48628), Varpinės (u. k. 48629) bei Tvoros ir vartų (u. k. 48630), adresu Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Surviliškio mstl., Kėdainių g. 27, 31, nustatyti vertingąsias savybes, regioninius reikšmingumo lygmenis ir apibrėžti teritorijos ribas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. 
Vertinimo tarybos patvirtintas Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių komplekso (u. k. 48626), Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Surviliškio mstl., Kėdainių g. 27, 31 2023-09-11 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1672 yra registruotas Kultūros vertybių registre ir skelbiamas adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/acad2d83-0fc2-439f-8f16-74889a436d5f
Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksui (u. k. 48626), jo kompleksinėms dalims ir teritorijai taikomi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai.