J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO TS-193 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL DALIES PATALPOS PERDAVIMO TS-194 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL DALIES PATALPOS PERDAVIMO ASOCIACIJAI TS-195 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO AŽYTĖNŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-196 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PELĖDNAGIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-197 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL PASTATŲ PERDAVIMO MANTVILIŠKIO BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-198 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL PASTATŲ PERDAVIMO PLINKAIGALIO BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-200 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ JOSVAINIŲ IR KRAKIŲ SENIŪNIJOSE, KĖDAINIŲ R. SAV. TS-201 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO TS-202 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL NEVĖŽIO UPĖS POLDERIO TERITORIJOS PRITAIKYMO POILSIUI SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-203 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL PRIVATAUS ŽEMĖS SKLYPO VILAINIŲ K., VILAINIŲ SEN., PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-204 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS STATYTI J. BASANAVIČIAUS G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-205 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SPORTO SALEI STATYTI IR SPORTO AIKŠTYNAMS ĮRENGTI CHEMIKŲ G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-206 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS – 281 PAKEITIMO TS-207 2007-05-25 Atsisiųsti
2007-05-04 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-139 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL Kėdainių rajono SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-140 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-140 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-141 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-142 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO TS-143 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ SUDARYMO TS-144 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ PIRMININKŲ SKYRIMO TS-145 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL Kėdainių rajono savivaldybės tary TS-146 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-91 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-146 2007-05-04 Atsisiųsti
2007-04-27 (I) 2007-04-27 Atsisiųsti
2007-04-27 (II) 2007-04-27 Atsisiųsti
2007-04-27 (III) 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBĄ TS-95 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO TS-96 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS – 313 „DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PAPILDYMO” PAKEITIMO TS-97 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DELEGATŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO TS-98 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ STEIGIMO TS-99 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO 2006 M. APYSKAITOS TVIRTINIMO TS-100 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO TS-101 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO Nr. TS-528 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-102 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 2006 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO TS-103 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ TS-104 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TS-105 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO TS-106 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO VYKDYTI PAPILDOMUS DARBUS TS-107 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS PAŠUŠVIO PRADINIO UGDYMO SKYRIŲ LIKVIDAVIMO TS-108 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ (GRUPIŲ) KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2007-2008 M.M. NUSTATYMO TS-109 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ, SOCIALINIŲ IR UGDYMO CENTRŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ TVIRTINIMO TS-110 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PURIENA“ 2007-2009 M. STRATEGINIAM ŠVIETIMO PLANUI TS-111 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO Nr. TS – 258 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-112 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO TS-1 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-113 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-422 „DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IŠIMTIES TVARKA KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-114 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO TS-115 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PASKOLŲ SUTEIKIMO, GRĄŽINIMO TERMINO PRATĘSIMO IR ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO TS-116 2007-04-27 Atsisiųsti