J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO TS-101 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO Nr. TS-528 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-102 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 2006 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO TS-103 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ TS-104 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TS-105 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO TS-106 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO VYKDYTI PAPILDOMUS DARBUS TS-107 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS PAŠUŠVIO PRADINIO UGDYMO SKYRIŲ LIKVIDAVIMO TS-108 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ (GRUPIŲ) KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2007-2008 M.M. NUSTATYMO TS-109 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ, SOCIALINIŲ IR UGDYMO CENTRŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ TVIRTINIMO TS-110 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PURIENA“ 2007-2009 M. STRATEGINIAM ŠVIETIMO PLANUI TS-111 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO Nr. TS – 258 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-112 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO TS-1 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-113 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-422 „DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IŠIMTIES TVARKA KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-114 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO TS-115 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PASKOLŲ SUTEIKIMO, GRĄŽINIMO TERMINO PRATĘSIMO IR ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO TS-116 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO TS-117 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 –2008 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO 2006 METAIS ATASKAITOS TS-118 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO TVARKOS TVIRTINIMO TS-119 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL UAB „KĖDBUSAS “ 2006 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO TS-120 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL UAB „AKADEMIJOS KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ 2006 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO TS-121 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL UAB 'KĖDAINIŲ VANDENYS`` 2006 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO TS-122 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO TS-123 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KRAKIŲ SENIŪNIJAI NUOMOTI PATALPAS TS-124 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI TS-125 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO VANDENS ŪKIO INSTITUTO TURTĄ TS-126 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO TS-127 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR. TS – 129 PAKEITIMO TS-128 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ TS-129 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJOMS PRITAIKOMO ŽEMĖS SKLYPO RAMYBĖS SKV., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-130 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL NAUJO ŽEMĖS SKLYPO RADIORELINEI STOČIAI SU STIEBU STATYTI PRAMONĖS G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-131 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAUDYMVIETEI ĮRENGTI ANGIRIŲ K., JOSVAINIŲ SEN., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-132 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOTĖKŲ SIURBLINEI STATYTI SAULĖLYDŽIO G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-134 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOTĖKŲ SIURBLINEI STATYTI ŠVIESOS G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-135 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PRIVATAUS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPO JANUŠAVOS K., KĖDAINIŲ MIESTO SEN., PAGRINDINĖS TIKSLINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO TS-136 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 491 PAKEITIMO TS-137 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO VANDENTIEKIO SIURBLINEI STATYTI S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-138 2007-04-27 Atsisiųsti
2007-04-18 2007-04-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO TS-91 2007-04-18 Atsisiųsti
DĖL KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO IŠRINKIMO TS-92 2007-04-18 Atsisiųsti
DĖL KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-93 2007-04-18 Atsisiųsti
2007-04-12 2007-04-12 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ TS-88 2007-04-12 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IŠRINKIMO TS-89 2007-04-12 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO TS-90 2007-04-12 Atsisiųsti
2007-03-09 (I dalis) 2007-03-09 Atsisiųsti
2007-03-09 (II dalis) 2007-03-09 Atsisiųsti
2007-01-26 (I dalis, biudzetas) 2007-01-26 Atsisiųsti
2007-01-26 (III dalis) 2007-01-26 Atsisiųsti
2007-01-26 (II dalis, biudzeto programos) 2007-01-26 Atsisiųsti