J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 'ŽILVITIS`` AKTŲ SALĖS NUOMOS KAINOS NUSTATYMO TS-53 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL JOSVAINIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PATALPŲ NUOMOS KAINŲ NUSTATYMO TS-54 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2008 M. programos tvirtin TS-56 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO STOTI į Lietuvos visuomenės sveikatos asociaciją TS-57 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-59 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 'SAULUTĖ`` MIKROAUTOBUSŲ NUOMOS KAINOS NUSTATYMO TS-60 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LEONORAI VERBLIUGEVIČIENEI TS-61 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. TS - 171 ,,DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IŠIMTIES TVARKA KOMISIJOS SUDARYMO' PAKEITIMO TS-62 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REGIONINĖS DIMENSIJOS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-63 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ PRAMONINIO PARKO TERITORIJOS NUSTATYMO TS-64 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL LĖŠŲ NEMUNO VIDURUPIO BASEINO PIRMO PAKETO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI SKYRIMO TS-65 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL ATSTOVAVIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO PLĖTROS AGENTŪROS VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME TS-66 2008-03-14 Atsisiųsti
VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros 2007 m. veiklos ataskaita TS-66 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2007 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-67 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO APLINKOS MONITORINGO (STEBĖSENOS) PROGRAMOS 2008 -2012 M. PATVIRTINIMO TS-68 2008-03-14 Atsisiųsti
KĖDAINIŲ RAJONO APLINKOS MONITORINGO (STEBĖSENOS) PROGRAMA 2008-2012 METAMS TS-68 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO EKSPLOATUOTI UAB 'KĖDAINIŲ VANDENYS`` TS-76 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS 'KĖDAINIŲ VANDENYS`` TURTO ĮKEITIMO (HIPOTEKOS) TS-77 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL PATALPOS PERDAVIMO PAGIRIŲ JAUNIMO CENTRUI TS-78 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VIKAIČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-79 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŠĖTOS G. 105, KĖDAINIUOSE, DUOMENŲ IR PANAUDOS TVIRTINIMO TS-80 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL SIŪLYMO NEPRIVATIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ G., JOSVAINIŲ MSTl., JOSVAINIŲ SENIŪNIJOJE TS-81 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL SIŪLYMO NEPRIVATIZUOTI LAISVŲ PLOTŲ PRIE RUOKIO IR STOTIES GATVIŲ BEI D. RUDZINSKO GATVIŲ AKADEMIJOS MSTL., DOTNUVOS SENIŪNIJOJE TS-82 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL SIŪLYMO NEPRIVATIZUOTI ŽALIOJO PLOTO J. BASANAVIČIAUS G., KRAKIŲ MSTL., IR PARKO PAŠUŠVIO K., KRAKIŲ SENIŪNIJOJE TS-83 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL STADIONO ŽEMĖS SKLYPO J. BASANAVIČIAUS G. 1, KĖDAINIUOSE, UŽSTATYMO REGLAMENTO PAKEITIMO TS-84 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PRIE SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ SUFORMAVIMO TS-85 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL DIDŽIŲJŲ PREKYBOS ĮMONIŲ IŠDĖSTYMO KĖDAINIŲ MIESTE IR JANUŠAVOS KAIME SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS TS-86 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL DVIEJŲ NUOMOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRAMONĖS G. 19 IR 19 B, KĖDAINIUOSE, SUJUNGIMO Į VIENĄ SKLYPĄ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-87 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-88 2008-03-14 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-89 2008-03-14 Atsisiųsti
2008-01-25 patvirtintas vaikų globos namų Saulutė metinis veiklos planas 2008-01-25 Atsisiųsti
2008-01-25 biudzetas (I d.) 2008-01-25 Atsisiųsti
2008-01-25 2008-01-25 Atsisiųsti
Kėdainių rajono savivaldybės 2008 m. biudžetas (I d.) TS-2 2008-01-25 Atsisiųsti
Kėdainių rajono savivaldybės 2008 m. biudžetas (II d.) TS-2 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL APMOKĖJIMO UŽ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ TS-3 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR. TS - 376 ,,DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO`` PAKEITIMO TS-5 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL DIENOS MAITINIMO NORMŲ NUSTATYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖSE ĮSTAIGOSE TS-9 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL VAIKŲ UŽIMTUMO IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO TVARKOS PATVIRTINIMO TS-10 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NUOMOS KAINŲ NUSTATYMO TS-11 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL PRIEDO PRIE ATLYGINIMO SKYRIMO TS-12 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTO 'NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIAME CENTRE`` TEIKIMO TS-13 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTO 'SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS JOSVAINIŲ SOCIALINIAME IR UGDYMO CENTRE`` TEIKIMO TS-14 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL ŠĖTOS SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTO 'SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ PLĖTRA SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS`` TEIKIMO TS-15 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 'SAULUTĖ`` METINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO TS-16 2008-01-25 Atsisiųsti
VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SAULUTĖ“ METINIS VEIKLOS PLANAS TS-16 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO NAKVYNĖS NAMŲ PASLAUGOS KAINŲ NUSTATYMO TS-17 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL ATSTOVAVIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO PLĖTROS AGENTŪROS DALININKŲ SUSIRINKIME TS-18 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR.TS-367 ,,DĖL PARAMOS IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS VERSLO RĖMIMO FONDO SKYRIMO`` PAKEITIMO TS-19 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ SPORTO MOKYKLAI TS-20 2008-01-25 Atsisiųsti