J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ SPORTO MOKYKLAI TS-20 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI GYVENAMĄSIAS PATALPAS APYTALAUKIO K., VILAINIŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. TS-21 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL PAVADINIMŲ SUTEIKIMO AUKŠTŲJŲ KAPLIŲ IR VAIŠKONIŲ KAIMŲ GATVĖMS TS-22 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL SIŪLYMO NEPRIVATIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO SKAISTGIRIŲ K. JOSVAINIŲ SENIŪNIJOJE TS-23 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL DVIEJŲ PRIVAČIŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ JOSVAINIŲ K., JOSVAINIŲ SEN., PADALINIMO Į DVYLIKA SKLYPŲ IR NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-24 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL PRIVATAUS ŽEMĖS SKLYPO VASARIŠKIŲ K., VILAINIŲ SEN., PADALINIMO Į DEVYNIS SKLYPUS IR PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-25 2008-01-25 Atsisiųsti
DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ GARAŽAMS STATYTI SAULĖTEKIO G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO RENGIMO TS-26 2008-01-25 Atsisiųsti
2008-01-25 biudžetas (II d.) 1234 2008-01-25 Atsisiųsti
2007-12-21 (I) 2007-12-21 Atsisiųsti
2007-12-21 (II) 2007-12-21 Atsisiųsti
2007-12-21 patvirtintas strateginis veiklos planas 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ 2008 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-423 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2008 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO TS-424 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PROGRAMOS 'SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS IR BENDRUOMENĖS TEISĖTVARKA`` TS-426 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL REGIONINĖS PLĖTROS PROGRAMOS 2008 M. PATVIRTINIMO TS-427 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2008 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO TS-428 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kėdainių skyriaus pasiutligės prevenci TS-429 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS KAUNO APSKRITIES VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ 2-OSIOS RINKTINĖS 10-TOS KĖDAINIŲ JAUNŲJŲ ŠAULIŲ KUOPOS 2008 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TS-430 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 'LAIPTAI Į VILTĮ`` 2008 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TS-431 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 - 2011 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO STRATEGIJOS TVIRTINIMO TS-432 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ VEIKLOS PROGRAMOMS TS-433 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROGRAMOMS TS-434 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LIEPOS 12 D. SPRENDIMO NR. 258 'DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKAIČIAUS TVIRTINIMO`` PAKEITIMO TS-435 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ TS-436 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE ATLYGINIMO SKYRIMO TS-437 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-197 'Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų tvirtinimo`` 10 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-439 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUI TS-440 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL PRIEDŲ PRIE ATLYGINIMŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS SKYRIMO TS-441 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL PRIEDŲ PRIE ATLYGINIMŲ SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS SKYRIMO TS-442 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO IR AKTŲ SALIŲ, KOMPIUTERIŲ KLASĖS NUOMOS KAINŲ NUSTATYMO TS-444 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL AUDITO ATLIKIMO UAB 'KĖDBUSAS`` TS-446 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PRISKYRIMO II GRUPEI TS-447 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-448 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-449 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-450 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-451 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-452 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-453 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL APMOKĖJIMO UŽ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ LANGŲ KEITIMO IR GYVENAMŲJŲ (NEGYVENAMŲJŲ) PATALPŲ BENDROJO NAUDINGOJO PLOTO DALIAI TENKANČIAS ĮMOKAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOMS IR JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIŲ DALYVIAMS, DALYVAUJANTIEMS DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE, TVARKOS TVIRTINIMO TS-454 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO VALDYBOS 2000 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 428v 'DĖL NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO`` PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-455 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL PASTATŲ PERDAVIMO ĄŽUOLAIČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-457 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO TS-458 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL PAVADINIMŲ SUTEIKIMO SAVIEČIŲ KAIMO GATVĖMS TS-459 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. TS - 440 'DĖL NAMŲ VALDOS ŽEMĖS SKLYPO DVARO G. 31, KĖDAINIUOSE, DYDŽIO IR RIBŲ TVIRTINIMO' PAPILDYMO TS-460 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ SENAMIESČIO 88 - OJO KVARTALO DETALIOJO PLANO RENGIMO TS-462 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL NAUJO ŽEMĖS SKLYPO GAMYBINĖS PASKIRTIES OBJEKTAMS STATYTI SAULĖLYDŽIO G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO RENGIMO TS-463 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-375 'DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-1 'DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO `` PAKEITIMO`` PAKEITIMO TS-464 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL PATALPOS PERDAVIMO ASOCIACIJAI 'KĖDAINIŲ KLUBAS`` TS-465 2007-12-21 Atsisiųsti
DĖL PRIVATAUS ŽEMĖS SKLYPO J. BASANAVIČIAUS G.7, KĖDAINIUOSE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-466 2007-12-21 Atsisiųsti
2007-11-30 (II) 2007-11-30 Atsisiųsti