J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Nevyriausybinių organizacijų taryba

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-243 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politiką savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

Nevyriausybinių organizacijų taryba vykdo šias funkcijas:
1) teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo;
2) dalyvauja rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;
3) dalyvauja Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;
4) dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;
5) analizuoja nevyriausybinių organizacijų veiklos problemas ir poreikius, inicijuoja nevyriausybinių organizacijų ir / ar Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų pasitarimus, seminarus ir mokymus nevyriausybinėms organizacijoms aktualiais klausimais;
6) skleidžia informaciją apie NVO tarybos tikslus ir veiklą, savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas, jų veiklą;
7) kartą per metus Savivaldybės tarybai teikia savo veiklos ataskaitą;
8) vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla;
9) atlieka Savivldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikosbendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje.

Rajono nevyriausybinėms organizacijoms aktualios informacijos galite rasti FB puslapyje Kėdainių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų taryba.

Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotas ir veikiančias nevyriausybines organizacijas bendradarbiauti: keistis informacija, konsultuotis, teikti siūlymus, pastabas, išsakyti kylančias problemas. Informaciją, klausimus, pastabas ir pasiūlymus  siųskite el.p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt

NVO tarybos nuostatai

NVO taryba

Darbo reglamentas

NVO tarybos veiklos planai:
2024 m.
2023 m.
2022 m.
2021 m.
2020 m.

NVO tarybos veiklos ataskaitos:
2023 m.
2022 m.
2021 m.
2020 m.
2019 m.

Informacija apie Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžius (visi Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžiai yra atviri):

Posėdžio data ir laikas

Posėdžio vieta

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio protokolas

2024-04-24, 14 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2024-04-11

Nuotolinis posėdis, apklausos būdu

Darbotvarkė

Protokolas

2024-04-02, 10 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2024-03-22, 10 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2024-02-22, 15 val.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36˗215 kab., Kėdainiai

Darbotvarkė

Protokolas

2024-01-17, 15 val.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36˗204 kab., Kėdainiai

Darbotvarkė

Protokolas

2023-11-27, 10 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2023-10-04, 14 val.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36˗215 kab., Kėdainiai

Darbotvarkė

Protokolas

2023-07-11, 10.00 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2023-06-29, 16.00 val.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36˗215 kab., Kėdainiai

Darbotvarkė

Protokolas

2023-06-09

Nuotolinis posėdis, apklausos būdu

Darbotvarkė

Protokolas

2023-06-01

Nuotolinis posėdis, apklausos būdu

Darbotvarkė

Protokolas

2023-05-09, 8.00 val.

Nuotolinis posėdis, apklausos būdu

Darbotvarkė

Protokolas

2023-04-12, 15.00 val.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36˗215 kab., Kėdainiai

Darbotvarkė

Protokolas

2023-02-14, 15.00 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2023-01-11, 15.00 val.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36˗215 kab., Kėdainiai

Darbotvarkė

Protokolas

2022-09-22, 15.00 val.

Josvainių moterų klubo „Aušra“ patalpose, Ariogalos g. 4, Josvainiai, Kėdainių raj.

Darbotvarkė

Protokolas

2022-05-05, 15.00 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2022-04-13, 14.00 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2022-02-24, 14.00 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2022-01-26, 15.00 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2021-08-25, 14.00 val.

Kėdainių rajono savivaldybės 3 aukšto salėje (J. Basanavičiaus g. 36, 3 aukštas, Kėdainiai)

Darbotvarkė

Protokolas

2021-05-27, 13.00 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2021-03-15, 15.00 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2020-11-03 

Nuotolinis posėdis, vykdant apklausą elektroniniu paštu

Darbotvarkė

Protokolas

2020-09-08, 14.00 val.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36˗215 kab., Kėdainiai

Darbotvarkė

Protokolas

2020-04-30

Nuotolinis posėdis, vykdant apklausą elektroniniu paštu

Darbotvarkė

Protokolas

2020-02-10, 15.00 val.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36˗215 kab., Kėdainiai

Darbotvarkė

Protokolas