J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Bendruomeninės veiklos rėmimas

Patvirtinti papildomo konkurso finansuojami projektai

Kėdainių rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 26 d. potvarkiu Nr. MP1-218 „Dėl bendruomeninės veiklos stiprinimo projekto pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023˗2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, finansavimo“ skirtas finansavimas papildomo konkurso bendruomeninės veiklos stiprinimo projektui:

Eil. Nr.

Projekto

reg.

Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Skirta valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

BO-P-2024-229

Devynduonių kaimo bendruomenė

Devynduonių kaimo bendruomenės namų pritaikymas gyventojų poreikiams

110,5

2 140,0

Rezervinių projektų sąrašas:

Eil. Nr.

Projekto

reg.

Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

Pastabos

1.

BO-P-2024-230

Kunionių bendruomenės centras

Kunionių vaikų ir jaunimo vasaros stovykla „Augantys žmonės“

109,0

2 140,0

Projekto finansavimui neužteko Konkursui vykdyti skirtų valstybės biudžeto lėšų, vadovaujantis Aprašo 40 p., projektas įtraukiamas į rezervinį projektų sąrašą

2.

BO-P-2024-228

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė

Po bendrystės skliautais

102,5

2140,0

Projekto finansavimui neužteko Konkursui vykdyti skirtų valstybės biudžeto lėšų, vadovaujantis Aprašo 40 p., projektas įtraukiamas į rezervinį projektų sąrašą

Nefinansuojamų projektų sąrašas:

Eil. Nr.

Projekto

reg.

Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Pastabos

1.

BO-P-2024-227

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kėdainių rajono bendrija

Buvimas kartu džiugina sielą

23,0

Vadovaujantis Aprašo 28.1 papunkčiu,  projektai surinkę 30 ir mažiau balų, nefinansuojami

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.


INFORMACIJA APIE GAUTAS PAPILDOMO KVIETIMO PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023˗2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A1-165 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, teikiama informacija apie gautas papildomo kvietimo bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų paraiškas Kėdainių rajono savivaldybėje.

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EUR

Formaliųjų kriterijų vertinimai: ATITINKA/NEATITINKA 

1.

BO-P-2024-227

Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Kėdainių rajono bendrija

Buvimas kartu džiugina sielą

2140,00

ATITINKA

2. 

BO-P-2024-228

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė

Po bendrystės skliautais

2140,00

ATITINKA

3.

BO-P-2024-229

Devynduonių kaimo bendruomenė

Devynduonių kaimo bendruomenės namų pritaikymas gyventojų poreikiams

2140,00

ATITINKA

4.

BO-P-2024-230

Kunionių bendruomenės centras

Kunionių vaikų ir jaunimo vasaros stovykla "Augantys žmonės"

2140,00

ATITINKA

                                                                                 IŠ VISO: 

8 560,00

 

Visi pareiškėjai atitiko formaliųjų kriterijų reikalavimams.
Paraiškos perduodamos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.
elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, +370 670 36 796;
Virginija Šetkienė, +370 610 64 152;
Dovilė Rudzenskė, +370 686 82 937.


PATVIRTINTI FINANSUOJAMI PROJEKTAI

Kėdainių rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 26 d. potvarkiu Nr. MP1-145 „Dėl 2024 m. finansuojamų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas finansuojamų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašas. 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojo  pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Skiriama  valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

Juodkaimių bendruomenės centras

Juodkaimių bendruomenės centro socialinio verslo kūrimas ir plėtra

106,0

4 000,00

2.

Visuomeninė organizacija Kalnaberžės bendruomenė

SusiEikim, veikim, bendrAukim!

102,0

3 980,00

3.

Nociūnų bendruomenės centras

Nociūnų bendruomenės gyventojų aktyvumo skatinimas

101,5

3 115,00

4.

Krakių bendruomenės centras

Verslumo plėtra inovatyviomis priemonėmis Krakių bendruomenėje

101,0

4 000,00

5.

Lančiūnavos bendruomenės centras

Gyvenkime sveikiau

90,5

3 422,00

6.

Labūnavos bendruomenės centras

Kaimo turizmo paslaugų plėtra Labūnavoje

86,0

4 000,00

7.

Pagirių bendruomenės centras

Taip kuriama bendrystė

84,5

3 364,00

8.

Sangailų kaimo bendruomenė

Sangailų kaimo istoriją kuriame kartu

74,5

3 277,00

                                                                                                 Iš viso:

29 158,00INFORMACIJA APIE GAUTŲ PARAIŠKŲ FORMALIŲJŲ KRITERIJŲ VERTINIMO REZULTATUS

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023˗2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 15 d. įsakymu    Nr. A1-165 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, teikiama informacija apie 2024 metų gautų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus.

Eil. Nr.

Paraiškos gavimo data

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Prašoma lėšų suma, Eur

Formaliųjų kriterijų vertinimai: Atitinka /

Neatitinka

1.

2024-02-27

BO-2024-108

Visuomeninė organizacija Kalnaberžės bendruomenė

SusiEikim, veikim, bendrAukim!

3 980,00

Atitinka

2.

2024-02-27

BO-2024-142

Juodkaimių bendruomenės centras

Juodkaimių bendruomenės centro socialinio verslo kūrimas ir plėtra

4 000,00

Atitinka

3.

2024-02-27

BO-2024-151

Sangailų kaimo bendruomenė

Sangailų kaimo istoriją kuriame kartu

4 000,00

Atitinka

4.

2024-02-27

BO-2024-155

Labūnavos bendruomenės centras

Kaimo turizmo paslaugų plėtra Labūnavoje

4 000,00

Atitinka

5.

2024-02-27

BO-2024-165

Pagirių bendruomenės centras

Taip kuriama bendrystė

3 364,30

Atitinka

6.

2024-02-27

BO-2024-170

Krakių bendruomenės centras

Verslumo plėtra inovatyviomis priemonėmis Krakių bendruomenėje

4 000,00

Atitinka

7.

2024-02-27

BO-2024-175

Lančiūnavos bendruomenės centras

Gyvenkime sveikiau

3 422,00

Atitinka

8.

2024-02-27

BO-2024-212

Nociūnų bendruomenės centras

Nociūnų bendruomenės gyventojų aktyvumo skatinimas   

3 115,00

Atitinka

Iš viso:

29 881,30

 

Paraiškos, atitikusios formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, perduodamos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

Informacija teikiama:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.
elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt; 
informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, tel. + 370 670 36796
Virginija Šetkienė, tel. + 370 610 64152
Dovilė Rudzenskė, tel. + 370 686 82937

Priemonės konsultanto informacijaINFORMACIJA APIE GAUTAS PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023˗2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A1-165 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, teikiama informacija apie gautas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų paraiškas Kėdainių rajono savivaldybėje.

Projektų įgyvendinimui skirta – 31 298,00 eurų.
Lėšų poreikis – 29 881,30 eurų.

Eil. Nr.

Paraiškos gavimo data

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Prašoma lėšų suma, Eur

1.

2024-02-27

BO-2024-108

Visuomeninė organizacija Kalnaberžės bendruomenė

 SusiEikim, veikim, bendrAukim!

3 980,00

2.

2024-02-27

BO-2024-142

Juodkaimių bendruomenės centras

Juodkaimių bendruomenės centro socialinio verslo kūrimas ir plėtra

4 000,00

3.

2024-02-27

BO-2024-151

Sangailų kaimo bendruomenė

Sangailų kaimo istoriją kuriame kartu

4 000,00

4.

2024-02-27

BO-2024-155

Labūnavos bendruomenės centras

Kaimo turizmo paslaugų plėtra Labūnavoje

4 000,00

5.

2024-02-27

BO-2024-165

Pagirių bendruomenės centras

Taip kuriama bendrystė

3 364,30

6.

2024-02-27

BO-2024-170

Krakių bendruomenės centras

Verslumo plėtra inovatyviomis priemonėmis Krakių bendruomenėje

4 000,00

7.

2024-02-27

BO-2024-175

Lančiūnavos bendruomenės centras

Gyvenkime sveikiau

3 422,00

8.

2024-02-27

BO-2024-212

Nociūnų bendruomenės centras

Nociūnų bendruomenės gyventojų aktyvumo skatinimas

3 115,00

Iš viso:

29 881,30

Priemone „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) siekiama skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins nepriklausomi išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Kėdainių rajono savivaldybės NVO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį. 

Priemonės įgyvendinimą organizuoja Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrasLietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungaLietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas) kartu su Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informacija teikiama:
Pirmadienį-penktadienį 9:00–17:00 val. elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt; 
informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai: 
Olia Žuravliova, tel. + 370 670 36796
Virginija Šetkienė, tel. + 370 610 64152
Dovilė Rudzenskė, tel. + 370 686 82937

Priemonės konsultanto informacija


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1. PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį.
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas). 
Priemonės įgyvendinimą organizuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga  (toliau – Priemonės konsultantas).

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2024 m. – 31 298 Eur.
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 000 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma –  4 000 eurų.

Konkurso tikslas – skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos[1], kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, turinčios Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. sausio 30 d. iki 2024 m. vasario 27 d. 23:59 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:
- Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.
- Pildoma tik elektroninė paraiškos forma, kuri pateikiama .pdf formatu su visais privalomais priedais elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt Priemonės konsultantui. Kitais būdais ar priemonėmis (ne elektroniniu paštu) pateikta paraiška nebus vertinama.
- Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką, priimama ir vertinama tik paskutinė iki paraiškos pateikimo termino pateikta paraiška.
- Vėliau pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.
- Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

! Konkursui teikiama:
1. Pasirašyta paraiška;
2. Pasirašyta sąmata;
3. Pareiškėjo įstatų kopija;
4. Dokumentą (pvz., įgaliojimą), patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
5. Laisvos formos veiklos ataskaita, jei pareiškėjas veikia trumpiau nei metus;
6. Projekto partnerio sutikimas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) - Aprašo 7 priedas;
7. Jei paslaugai įsigyti prašoma skirti daugiau nei 5 000 Eur, su paraiška būtina pateikti paslaugai prašomą skirti sumą pagrindžiančius detalizuotus komercinius pasiūlymus;
8. Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti (pvz., projekto komandos gyvenimo aprašymai (CV) kvalifikacijos pagrindimui).

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresu: bendruomenes@nisc.lt Kitais būdais (pvz., paprastu paštu arba kitais el. pašto adresais) pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.
Paraiškos bus registruojamos ir pareiškėjai el. paštu gaus paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas ir tolimesnė eiga.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:
1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų, asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
2. Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei tiems, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems, teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
3. Veikla, skirta organizacijos narių gebėjimų stiprinimui, bendradarbiavimui su vietos valdžios institucijomis, advokacijai ir bendruomenės interesų atstovavimui įsitraukiant į vietos lygmens sprendimų priėmimo procesą (bendruomenės narių dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose savivaldybėje; pasiūlymų rengimas ir teikimas savivaldybės tarybai, merui ir (ar) savivaldybės administracijai; bendruomenės skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimas, finansinio raštingumo ir projekto paraiškų rašymo gebėjimų stiprinimas); veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
4. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
5. Veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, siekiant pasidalinti gerąja patirtimi ir (ar) užmegzti bendradarbiavimą su kitomis bendruomenėmis organizacijomis (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
6. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. Savivaldybė, suderinus konkurso datą, terminus ir eigą su Priemonės konsultantu, išplatina kvietimą teikti paraiškas. Priemonės konsultantas teikia informaciją ir konsultacijas bendruomeninėms organizacijoms, stiprinant jų gebėjimus teikti kokybiškesnes paraiškas Konkursui.

ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos, įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
EKSPERTINIS VERTINIMAS. Priemonės konsultanto išorės ekspertai vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą ir parengia paraiškų vertinimo suvestinę.
SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba priima sprendimą ir pateikia Savivaldybės administracijos merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams. Savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) projekto (-ų), labiausiai atitinkančio (-ių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, finansavimo.
FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

INFORMACINIAI SUSITIKIMAI
Informaciniai susitikimai „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2024 m. vasario 12d. (pirmadienį) 10:00 – 12:00 val. ir 2024 m. vasario 22 d. (ketvirtadienį) 16:00 – 18:00 val.
Susitikimai skirti potencialiems pareiškėjams teikti kokybiškesnes paraiškas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, pristatyti Priemonės bandomojo modelio specifiką ir tikslus.
Registracija į informacinius susitikimus:

DATA

REGISTRACIJOS FORMA

2024 m. vasario 12 d. (pirmadienis) 10:00–12:00 

https://forms.office.com/e/v5CjPNhUiv 

2024 m. vasario 22 d. (ketvirtadienis) 16:00–18:00

https://forms.office.com/e/LNZzX1y8h4

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.
elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36796

Virginija Šetkienė, 8 610 64152
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

DOKUMENTAI:
1. Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas

2. Projektų atrankos konkurso paraiškos forma
3. Projekto įgyvendinimo sąmatos forma
4. Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte
5. Paraiškos formos pildymo instrukcija
6. Sąmatos formos pildymo instrukcija
7. Vertinimo forma

[1] Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Bendruomeninė organizacija turi atitikti kelis požymius: 1) Organizacija veikia konkrečioje vietovėje; 2) Ir jos nariai yra tos vietovės gyventojai (jų atstovai) 3) Ir organizacija siekia viešųjų gyventojų interesų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje įgyvendinimu. Apibrėžime akcentuojama visų tos konkrečios gyvenamosios vietovės gyventojų interesų atstovavimas, o ne tam tikros grupės gyventojų. Todėl organizacijos, vienijančios atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, kilmės, tautybės, negalios, sveikatos būklės, profesijos, domėjimosi srities, įsitikinimų, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ir kt.), nors ir veikiančios konkrečioje vietovėje - neatitinka bendruomeninės organizacijos sampratos.  

 


PATVIRTINTI PAPILDOMO KONKURSO FINANSUOJAMI PROJEKTAI

Kėdainių rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 9 d. potvarkiu Nr. MP1-261 „Dėl papildomo konkurso finansuojamų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023˗2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas papildomo konkurso finansuojamų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023˗2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašasINFORMACIJA APIE GAUTAS PAPILDOMO KVIETIMO PARAIŠKASPAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023˗2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1. PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJEPATVIRTINTI FINANSUOJAMI PROJEKTAI

Kėdainių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 17 d. potvarkiu Nr. MP1-220 „Dėl finansuojamų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas finansuojamų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašas

 
INFORMACIJA APIE GAUTAS PARAIŠKASKVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 20232025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1. PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE


Patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybėje vykusio papildomo kvietimo finansuojamas projektas

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. AD-1-989 „Dėl bendruomeninės veiklos stiprinimo projekto pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, finansavimo“ patvirtintas finansuojamas projektas:

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma, Eur

1.

Asociacija „Kėdainių samariečiai“

Savanorių atsakomybės ir gebėjimų ugdymas

463,0

 INFORMACIJA APIE KĖDAINIŲ RAJONO PAPILDOMO KVIETIMO GAUTAS PARAIŠKAS

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie gautas paraiškas. Daugiau


 


Papildomas kvietimas teikti paraiškas Kėdainių rajono savivaldybėje

Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį. 
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas).
Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas).

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 240 eurų.
Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 463 eurai.

Galimi pareiškėjai:
1. bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.
2.
nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Papildomos paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugpjūčio 8 d. iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 23:59 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.
 • Pildoma tik elektroninė paraiškos forma, kuri pateikiama .pdf formatu elektroniniu paštu Priemonės konsultantui.
 • Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką, priimama ir vertinama tik paskutinė iki paraiškos pateikimo termino pateikta paraiška.
 • Pateiktos paraiškos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva negalima.
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Konkursui teikiama:

 1. Pasirašyta (skenuota arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu) paraiškos forma su darbine jos Word versija (.doc, .docx);
 2. Pasirašyta sąmata su darbine jos Excel versija (.xls, .xlsx);
 3. Pareiškėjo steigimo dokumento kopija (t. y. įstatų kopija);
 4. Projekto partnerio sutikimas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) - Aprašo 7 priedas;
 5. Dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
 6. Laisvos formos veiklos ataskaita, jei pareiškėjas veikia trumpiau nei metus (t. y. nuo 2022 m. sausio mėn.);
 7. Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti (pvz., projekto komandos gyvenimo aprašymai (CV) kvalifikacijai pagrįsti).

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresubendruomenes@nisc.lt Esant didesnės talpos dokumentams – per www.wetransfer.com sistemą. Kitais būdais (pvz., paprastu paštu arba kitais el. pašto adresais) pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.
Paraiškos bus registruojamos ir pareiškėjai el. paštu gaus paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas ir tolimesnė eiga.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:
1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, vienišų asmenų ir neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu ir su kova su pandemijos pasekmėmis;
2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos migrantams, atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims jų artimiesiems, teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
3. veikla, skirta organizacijos narių gebėjimų stiprinimui, bendradarbiavimui su vietos valdžios institucijomis, advokacijai ir bendruomenės interesų atstovavimui įsitraukiant į vietos lygmens sprendimų priėmimo procesą;
4. veikla, skirta 2022 metams, Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“ paskelbtiems Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai), paminėti, savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu;
6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val.
elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Virginija Šetkienė, 8 610 64 152;
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82 937;
Olia Žuravliova, 8 670 36 796.

Už Priemonės įgyvendinimą Savivaldybėje atsakingi asmenys:
1) Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė),  tel. (8 347) 69 576, p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt;
2) Živilė Vansevičienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus buhalterė, tel. (8 347) 69 523, el. p. zivile.vanseviciene@kedainiai.lt

DOKUMENTAI:

 1. Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas, atsisiųsti
 2. Projektų atrankos konkurso paraiškos forma, atsisiųsti
 3. Projekto įgyvendinimo sąmatos forma, atsisiųsti
 4. Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte, atsisiųsti
 5. Paraiškos formos pildymo vadovas, atsisiųsti
 6. Sąmatos formos pildymo vadovas, atsisiųsti
 7. Paraiškos vertinimo anketos forma, atsisiųsti


Patvirtinti finansuojami Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektai

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. AD-1-940 „Dėl finansuojamų Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinti finansuojami projektai.

 


INFORMACIJA APIE GAUTAS PARAIŠKAS

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie gautas paraiškas. Daugiau


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybėje registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektų pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį, atrankos konkursui (toliau – konkursas).
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas).

Priemonės tikslas – skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Priemonės įgyvendinimą organizuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas).

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2022 m. – 32 100 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 000 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4 000 eurų.

Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos[1], kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. birželio 23  d. iki 2022 m. liepos 18 d. 23:59 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.
 • Pildoma tik elektroninė paraiškos forma, kuri pdf formatu elektroniniu paštu Priemonės konsultantui.
 • Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką, priimama ir vertinama tik paskutinė iki paraiškos pateikimo termino pateikta paraiška.
 • Pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

! Konkursui teikiama:

 1. Pasirašyta (skenuota arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu) paraiškos forma su darbine jos Word versija (.doc, .docx);
 2. Pasirašyta sąmata su darbine jos Excel versija (.xls, .xlsx);
 3. Pareiškėjo steigimo dokumento kopija (t.y. įstatų kopija);
 4. Projekto partnerio sutikimas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) - Aprašo 7 priedas;
 5. Dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
 6. Laisvos formos veiklos ataskaita, jei pareiškėjas veikia trumpiau nei metus (t.y. nuo 2022 m. sausio mėn.);
 7. Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti (pvz., projekto komandos gyvenimo aprašymai (CV) kvalifikacijos pagrindimui).

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresu: bendruomenes@nisc.lt Esant didesnės talpos dokumentams – per www.wetransfer.com sistemą. Kitais būdais (pvz., paprastu paštu arba kitais el. pašto adresais) pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos bus registruojamos ir pareiškėjai el. paštu gaus paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas ir tolimesnė eiga.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, vienišų asmenų ir neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu ir su kova su pandemijos pasekmėmis;
 1. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos migrantams, atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims jų artimiesiems, teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 1. veikla, skirta organizacijos narių gebėjimų stiprinimui, bendradarbiavimui su vietos valdžios institucijomis, advokacijai ir bendruomenės interesų atstovavimui įsitraukiant į vietos lygmens sprendimų priėmimo procesą;
 1. veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti, savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
 1. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu;
 1. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 1. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA:

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. Savivaldybė, suderinus konkurso datą, terminus ir eigą su Priemonės konsultantu, išplatina kvietimą teikti paraiškas.

ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos, įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.

EKSPERTINIS VERTINIMAS. Priemonės konsultanto ekspertai vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą ir parengia paraiškų vertinimo suvestinę.

SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą Savivaldybės komisija priima sprendimą ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą. Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

INFORMACINIAI SUSITIKIMAI

Informaciniai susitikimai „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2022 m. liepos 5 d. (antradienį) 10:00 – 12:00 val. ir 2022 m. liepos 11 d. (pirmadienį) 14:00 – 16:00 val.
Susitikimai skirti potencialiems pareiškėjams teikti kokybiškesnes paraiškas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, pristatyti Priemonės bandomojo modelio specifiką ir tikslus.

Registracija į informacinius susitikimus:
2022 m. liepos 5 d. 10:00-12:00 - https://forms.office.com/r/3SfesEefaZ
2022 m. liepos 11 d. 14:00 -16:00 - https://forms.office.com/r/vK9YAj4JXM

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.
elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36796
Virginija Šetkienė, 8 610 64152
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

DOKUMENTAI:

 1. Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas, atsisiųsti
 2. Projektų atrankos konkurso paraiškos forma, atsisiųsti
 3. Projekto įgyvendinimo sąmatos forma, atsisiųsti
 4. Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte, atsisiųsti
 5. Paraiškos formos pildymo vadovas, atsisiųsti
 6. Sąmatos formos pildymo vadovas, atsisiųsti
 7. Paraiškos vertinimo anketos forma, atsisiųsti

[1] Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Bendruomeninė organizacija turi atitikti kelis požymius: 1) Organizacija veikia konkrečioje vietovėje; 2) Ir jos nariai yra tos vietovės gyventojai (jų atstovai) 3) Ir organizacija siekia viešųjų gyventojų interesų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje įgyvendinimu. Apibrėžime akcentuojama visų tos konkrečios gyvenamosios vietovės gyventojų interesų atstovavimas, o ne tam tikros grupės gyventojų. Todėl organizacijos, vienijančios atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, kilmės, tautybės, negalios, sveikatos būklės, profesijos, domėjimosi srities, įsitikinimų, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ir kt.), nors ir veikiančios konkrečioje vietovėje - neatitinka bendruomeninės organizacijos sampratos.  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas  Kėdainių rajono savivaldybėje

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-290 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašas (toliau – Aprašas).

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano  1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) tikslas – skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Priemonė įgyvendinimo atrenkant Priemonės konsultantą, kuris dalyvautų administruojant priemonę šiose savivaldybėse: Elektrėnų, Ignalinos rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kėdainių rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono savivaldybėse. Siekiant, kad visos savivaldybėse veikiančios bendruomeninės organizacijos turėtų vienodas galimybes pretenduoti į projektų finansavimą, minėtose savivaldybėse išbandomas naujas lėšų skirstymo būdas – lėšos skirstomos visos savivaldybės mastu, atsisakant skirstymo seniūnijoms. Priemonės įgyvendinimui Kėdainių rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-303 „Dėl 2022 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį, patvirtinimo“, skirta 32 750 Eur.

Priemonės įgyvendinimą organizuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas).

Už Priemonės įgyvendinimą Savivaldybėje atsakingi asmenys:
1) Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė), tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt
2) Živilė Vansevičienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus buhalterė, tel. (8 347) 69 523, el. p. zivile.vanseviciene@kedainiai.lt

Konsultanto atsakingi asmenys:
1) Olia Žuravliova, 8 670 36 796
2) Virginija Šetkienė, 8 610 64 152
3) Dovilė Rudzenskė, 8 686 82 937
Informacija teikiama pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val., el. p. bendruomenes@nisc.lt


Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų įgyvendinimas 2021 m.

2021 m. finansuojamų bendruomeninės veiklos projektų sąrašas

Nefinansuojamų projektų sąrašas

Rezervinio projektų sąrašo nėra

Konsultacijas Projektų vykdytojams projektų įgyvendinimo klausimais teikia:
1) Priemonės konsultanto ekspertai:
- Olia Žuravliova, tel. 8 670 36796;
- Gaja Šavelė, tel. 8 616 55516;
- Dovilė Rudzenskė, tel. 8 686 82937;
- Virginija Šetkienė, tel. 8 610 64152;
- Ramūnas Navickas, tel. 8 698 33829. 
2) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai:
- Audronė Stadalnykienė,  tel. (8 347) 69 576, el. p. [email protected]
- Živilė Vansevičienė, tel. (8 347) 69 523, el. p. zivile.vanseviciene@kedainiai.lt


Spalio 7 d. baigėsi papildomas kvietimas teikti projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, paraiškas.  Labdaros ir paramos fondui „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras” pateiktos ir užregistruotos dvi Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų paraiškos. 

Eil. Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

1

BO-2021-KDN2-1

Sirutiškio bendruomenės centras

„Su(si)burkime, veikime ir kurkime!“

2

BO-2021-KDN2-2

Sangailų kaimo bendruomenė

„Žiemos švenčių belaukiant“

Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ informacija


Devynios rajono bendruomeninės organizacijos pateikė projektų paraiškas pagal 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Rugsėjo 9 d. baigėsi kvietimas teikti projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, paraiškas.  Labdaros ir paramos fondui „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras” pateiktos ir užregistruotos devynios Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų paraiškos

Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ informacijaKvietimas teikti Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje

Skelbiamas Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, atrankos konkursas (toliau – Konkursas).

Priemonės tikslas – skatinti savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Priemonės įgyvendinimą organizuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei partneriais Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1-435 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo“.

Priemonės įgyvendinimui Kėdainių rajono savivaldybėje skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2021 m. – 33 022 Eur.

Galimi pareiškėjai – Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugpjūčio 18 d. iki 2021 m. rugsėjo 9 d. 17.00 val.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresu: bendruomenes@nisc.lt, esant didesnės talpos dokumentams – per www.wetransfer.com sistemą. Kitais būdais (pvz., paprastu paštu arba kitais el. pašto adresais) pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos. Teikiama – pasirašyta skenuota paraiškos kopija pdf formatu ir paraiška Word formatu.

Paraiškos, pateiktos iki galutinio paraiškų pateikimo termino, bus registruojamos ir pareiškėjai el. paštu gaus paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas ir tolimesnė Konkurso eiga.

Informacija teikiama:
1) elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val. 
2) telefonu antradienį ir ketvirtadienį 9:00–17:00 val.

Informaciją pareiškėjams su Konkursu susijusiais klausimais teikia:
1) Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, tel. 8 670 36796;
Gaja Šavelė, tel. 8 616 55516;
Dovilė Rudzenskė, tel. 8 686 82937;
Virginija Šetkienė, tel. 8 610 64152;
Ramūnas Navickas, tel. 8 698 33829.

2) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė,  tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.

Informaciniai susitikimai potencialiems pareiškėjams vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje rugpjūčio 30 d. (pirmadienį) 10:00 – 12:00 val. ir rugsėjo 8 d. (trečiadienį) 15:00 – 17:00 val.

Registracija į informacinius susitikimus:
1) 2021 m. rugpjūčio 30 d. 10:00–12:00 val. – https://forms.office.com/r/B2n5JeFjma Registruotis iki rugpjūčio 27 d. 17.00 val.;
2) 2021 m. rugsėjo 8 d. 15:00–17:00 val. – https://forms.office.com/r/YHT98rEz9F Registruotis iki rugsėjo 6 d. 17.00 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Projektų atrankos konkurso paraiškos forma, 1 priedas);
 • paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi;
 • paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, pateikiama tik elektroniniu formatu;
 • pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti;
 • pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jei pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos. Pateiktų paraiškų koreguoti ir/ar pildyti negalima.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu ir su kova su pandemijos pasekmėmis;
 • veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os);
 • veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 000 eurų. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4 000 eurų.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:
1) jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
2) asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal 5 priedo formą);
3) jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
4) jeigu projektas įgyvendinimas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;
5) projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
6) kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;
7) aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Dokumentų, nurodytų 1, 3, 4 ir 6 punktuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose punktuose nustatytas sąlygas. Kiti dokumentai privalomi visiems pareiškėjams.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, bandomąjį modelį, aprašas

Projektų atrankos konkurso paraiškos forma (Aprašo 1 priedas)

Projekto įgyvendinimo sąmatos forma (paraiškos priedas)

Deklaracijos forma (Aprašo 5 priedas)

Projekto vertinimo anketa (Aprašo 2 priedas)

Trumpa paraiškos pildymo instrukcija


 


Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas  Kėdainių rajono savivaldybėje

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1-435 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašas (toliau – Aprašas).

Bandomuoju modeliu siekiama efektyvesnio 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo atrenkant Priemonės konsultantą, kuris dalyvautų administruojant priemonę dešimtyje savivaldybių: Anykščių, Kaišiadorių, Kėdainių, Klaipėdos, Tauragės ir Trakų rajonų, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio miestų bei Elektrėnų savivaldybėse. Siekiant, kad visos savivaldybėse veikiančios bendruomeninės organizacijos turėtų vienodas galimybes pretenduoti į projektų finansavimą, minėtose dešimtyje savivaldybių išbandomas naujas lėšų skirstymo būdas – lėšos skirstomos visos savivaldybės mastu, atsisakant skirstymo seniūnijoms. Priemonės įgyvendinimui Kėdainių rajono savivaldybėje skirta 33 022 Eur.

Atrinktas Priemonės konsultantas (nevyriausybinė organizacija) teiks konsultacijas ir mentorystę planuojant ir vykdant bendruomeninės veiklos  projektus, skatins vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir didesnį jaunimo įsitraukimą į bendruomeninių organizacijų veiklą. Tikimasi, kad konsultanto profesionalus palydėjimas ir suteiktos žinios paskatins bendruomenes  imtis ambicingesnių projektų, naudingų vietos gyventojams. 

Kaip vykdomas Priemonės įgyvendinimas?

 • Savivaldybės administracija organizuoja Priemonės projektų atrankos ir vertinimo komisijos (toliau – Vertinimo komisija) sudarymą: į Vertinimo komisiją savo atstovus deleguoja rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, rajono seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičiai ir Savivaldybės administracija. 
 • Savivaldybės administracija, suderinusi konkurso datą ir eigą su Priemonės konsultantu, skelbia kvietimą teikti projektų paraiškas.
 • Priemonės konsultantas teikia konsultacijas pareiškėjams dėl paraiškų ir veiklų planavimo.
 • Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis rajono bendruomeninės organizacijos pateikia projektų paraiškas, įvertina pateiktų paraiškų atitiktį formaliesiems kriterijams: ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 • Priemonės konsultantas paraiškas, atitinkančias formaliuosius kriterijus, perduoda Vertinimo komisijos sekretoriui.
 • Vertinimo komisija vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai (-ioms) savivaldybėje veiklą vykdančiai (-ioms) bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą. Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai, Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.
 • Atsižvelgiant į Vertinimo komisijos sureitinguotų projektų balų mažėjimo tvarka sąrašą ir jiems siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkio apskaičiavimą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.
 • Su projekto vykdytoju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 • Įgyvendinami projektai, kuriems skirtas finansavimas. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 • Viso proceso metu bendruomeninėms organizacijoms, įgyvendinančioms projektus, konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas ir Savivaldybės administracijos specialistai.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. A1-453 „Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį, patvirtinimo“

Už Priemonės įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybėje atsakingi asmenys:
Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė), tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt
Živilė Vansevičienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus buhalterė, tel. (8 347) 69 523, el. p. zivile.vanseviciene@kedainiai.lt


2020 m. Kėdainių rajono savivaldybėje finansuotų projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas

Nefinansuojamų projektų sąrašas
Rezervinio projektų sąrašo nėra Papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Kėdainių miesto seniūnijoje

Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybėje papildomą projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas) Kėdainių miesto seniūnijoje.
Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriose planuojamos veiklos labiausiai atitinka Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus. Daugiau

 Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas).

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo. Daugiau


2020 metais Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (toliau – Priemonė), kurio įgyvendinimui 2020 m. skirta 2 000 tūkst. eurų. Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo. Priemonės įgyvendinimui Kėdainių rajono savivaldybėje skirta 33 369 eurai.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. AD-1-265 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas). 
Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, yra Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių. Paraiškas gali teikti seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos.
Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos priima sprendimą dėl seniūnijos teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, nusprendžia, kuri seniūnijos teritorijoje veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os) (toliau kartu – organizacija) vykdys projektą (-us), vykdys projektų įgyvendinimo stebėseną.

Už Priemonės įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybėje atsakingi asmenys:
Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė),  tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt;
Aldona Norienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 347) 69 511, el. p. aldona.noriene@kedainiai.lt.

Dokumentai:

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybėje projektų atrankos konkurso paraiška

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata Excel  Word

Projekto vertinimo anketa

Konfidencialumo pasižadėjimas (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Nešališkumo deklaracija (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Pareiškėjo deklaracija

Konfidencialumo pasižadėjimas (išplėstinės seniūnaičių sueigos stebėtojams)

2020 metų lėšų paskirstymas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Kėdainių rajono savivaldybėje


2019 m. Kėdainių rajono savivaldybėje finansuotų projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas 

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą.

Priemonės tikslas ˗ skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“(toliau – Priemonė) įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtinu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. AD-1-660 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškas gali teikti Savivaldybės tvarkos aprašo 7 punkte nurodytos teritorijos (rajono seniūnijų) gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti nurodytoje teritorijoje registruotos ir veikiančios:

 • bendruomeninės organizacijos,
 • kitos nevyriausybinės organizacijos,
 • religinės bendruomenės ir bendrijos.

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, taip pat nustatyta didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti suma.

Dotnuvos seniūnija
Gudžiūnų seniūnija
Josvainių seniūnija
Kėdainių miesto seniūnija
Krakių seniūnija
Pelėdnagių seniūnija
Pernaravos seniūnija
Surviliškio seniūnija
Šėtos seniūnija
Truskavos seniūnija
Vilainių seniūnija

Išplėstinės seniūnaičių sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri apibrėžtoje teritorijoje veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija vykdys projektą ir projektų įgyvendinimo stebėseną.

Paraiškų pateikimo terminas – nuo 2019 m. birželio 26 d. iki 2019 m. liepos 30 d. 17.00 val.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir dvi kopijas) pateikia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (jaunimo reikalų koordinatorei) Audronei Stadalnykienei (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 721 kab.). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta bei sunumeruota. 

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia lietuvių kalba surašytų šių dokumentų (arba jų vertimų į lietuvių kalbą, patvirtintų vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu) kopijas:

 • pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 • pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos; 
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedas);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją;
 • jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopiją;
 • jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;
 • kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, pvz., pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo) kopijas.

Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

 • projektą pateikė bendruomeninė organizacija;
 • bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene ar bendrija arba kita pelno nesiekiančia organizacija;
 • į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;
 • projektu siekiama įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis;
 • į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

Papildoma informacija teikiama tel. (8 347) 69 576 arba  elektroniniu paštu audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt
Rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Savivaldybės tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Paraiškos priedo (sąmatos) forma

Deklaracija (projektų pareiškėjams)

Vertinimo anketa

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos informacija, 69576


2019 metais Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-208 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (toliau – Priemonė), kurio įgyvendinimui 2019 m. skirta 2 000 tūkst. eurų. Priemonės įgyvendinimui Kėdainių rajono savivaldybėje skirta 33 769 eurai.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. AD-1-660 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, yra Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių. Paraiškas gali teikti seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos.

Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos priima sprendimą dėl seniūnijos teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, nusprendžia, kuri seniūnijos teritorijoje veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os) (toliau kartu – organizacija) vykdys projektą (-us), vykdys projektų įgyvendinimo stebėseną.

Už Priemonės įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybėje atsakingi asmenys:
Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė),  tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt;

Aldona Norienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 347) 69 511, el. p. aldona.noriene@kedainiai.lt

Dokumentai:
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ tvarkos aprašas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. AD-1-688 „Dėl 2019 metų lėšų paskirstymo nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Kėdainių rajono savivaldybėje“

Konfidencialumo pasižadėjimas (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Nešališkumo deklaracija (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimas (išplėstinės seniūnaičių sueigos stebėtojams)

 


2018 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įgyvendinamų projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kėdainių rajono savivaldybės administracija nuo 2018 m. liepos 27 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Priemonei įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybėje skirta 34 177 Eur.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“(toliau – Priemonė) įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtinu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-133 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo  Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Paraiškas Savivaldybės tvarkos aprašo 7 punkte nurodytos teritorijos (rajono seniūnijų) gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti nurodytoje teritorijoje registruotos ir veikiančios:

 • bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 • kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 • religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, taip pat nustatyta didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti suma. Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai:  

Dotnuvos seniūnija
Gudžiūnų seniūnija
Josvainių seniūnija
Kėdainių miesto seniūnija
Krakių seniūnija
Pelėdnagių seniūnija
Pernaravos seniūnija
Surviliškio seniūnija
Šėtos seniūnija
Truskavos seniūnija
Vilainių seniūnija

Išplėstinės seniūnaičių sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri apibrėžtoje teritorijoje veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija vykdys projektą ir projektų įgyvendinimo stebėseną.

Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2018 m. rugpjūčio 27 d. 15.00 val.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir dvi kopijas) pateikia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (jaunimo reikalų koordinatorei) Audronei Stadalnykienei (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 721 kab.). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta bei sunumeruota. 

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia lietuvių kalba surašytų šių dokumentų (arba jų vertimų į lietuvių kalbą, patvirtintų vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu) kopijas:
1) pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
2) pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
3) asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);
4) jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
5) jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
6) jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
7) kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti: pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, mokslo baigimo diplomų, pažymėjimų), pareiškėjo narių sąrašo ir kt.
Dokumentus, nurodytus aukščiau išvardintuose 1, 2, 3 papunkčiuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus 4, 5, 6 papunkčiuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas. Dokumentus, nurodytus 7 papunktyje, pateikti neprivaloma.

Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:
1. projektą pateikė bendruomeninė organizacija;
2. bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija;
3. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;
4. projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;
5. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

Papildoma informacija teikiama tel. (8 347) 69 576 arba  elektroniniu paštu audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt
Rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Savivaldybės tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Deklaracija (projektų pareiškėjams)

Vertinimo anketa

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje 2018 m.

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-245 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinimo aprašas. Priemonės įgyvendinimui 2018 m. skirta 2 000 tūkst. eurų, Kėdainių rajono savivaldybei skirta 34 177 eurai.

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-133 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtino Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas).

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, yra Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių.

Priemonei įgyvendinti Savivaldybėje sudaromos vienuolika: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių išplėstinių seniūnaičių sueigų, kurios priims sprendimus dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri apibrėžtoje teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė  organizacija vykdys projektus, vykdys projektų įgyvendinimo stebėseną.

Išplėstinė seniūnaičių sueiga sudaroma iš seniūnaičių (gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktų atstovų) ir toje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų, kurie turi sprendimo priėmimo teisę. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių NVO, tradicinių religinių bendruomenių atstovai, kurių pasiūlymai bus įtraukiami į išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio protokolą.

Dokumentai:

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ tvarkos aprašas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. AD-1-852 „Dėl 2018 metų lėšų paskirstymo nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Kėdainių rajono savivaldybėje

2018 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo konkurso paraiška

Deklaracija (projektų pareiškėjams)

Konfidencialumo pasižadėjimas (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Nešališkumo deklaracija (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimas (išplėstinės seniūnaičių sueigos stebėtojams)

Už Priemonės įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybėje atsakingi asmenys:
Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė),  tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt;
Violeta Maliaukienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 347) 69 511, el. p. violeta.maliaukiene@kedainiai.ltNevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje 2017 m.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendinanti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. kvietė rajono teritorijoje registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas, tradicines religines bendruomenes ir/ar bendrijas, nevyriausybines organizacijas teikti projektų paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1-293 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais, sąrašo“ Kėdainių rajono savivaldybei skirta 43 991 Eur šioms veikloms įgyvendinti: socialinei veiklai, skirtai socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms; vaikų ir jaunimo užimtumui; kultūrinei ir šviečiamajai veiklai; sporto ir sveikatinimo veiklai; bendruomeninei veiklai ir kitai vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai; bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. Konkursui pateiktos 22 paraiškos, kurių bendra suma 53 393,81 Eur. 

Kėdainių rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai:

Dotnuvos seniūnija
Gudžiūnų seniūnija
Josvainių seniūnija
Kėdainių miesto seniūnija
Krakių seniūnija
Pelėdnagių seniūnija
Pernaravos seniūnija
Surviliškio seniūnija
Šėtos seniūnija
Truskavos seniūnija
Vilainių seniūnija

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse‘‘ projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis

Sutarties priedai:
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas


Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje

Siekiant, kad nuo 2017 m. finansavimas bendruomeninei veiklai stiprinti pasiektų visas savivaldybes, skatinant bendruomenines organizacijas savarankiškai priimti sprendimus ir įgyvendinti vietos bendruomenės poreikius tenkinančias veiklas, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo aprašas. Priemonės įgyvendinimui 2017 m. skirta 2 mln. 630 tūkst. eurų, Kėdainių rajono savivaldybei – 43 991 eurų. Lėšos skirstomos pagal Valstybės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą informaciją apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį asmenų skaičių savivaldybėse. Daugiau

Dokumentai:

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybėje lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraiška

Konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija

Lėšų paskirstymas įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Kėdainių rajono savivaldybėje 2017 metais


Kviečiame kiekvieną Lietuvos žmogų įsitraukti į vietos bendruomenių organizacijų veiklą ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant programą, skirtą bendruomenėms stiprinti.  

Ši iniciatyva puikiai dera su atkurtos Lietuvos 100-mečio idėja valstybės gimtadienio proga dovanoti dovanas – gerus darbus savo bendruomenei ir valstybei.

Informacija dalyviams, galintiems prisijungti prie šios programos įgyvendinimo

Atsakingi asmenys:
Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė),  tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt;
Sandra Raščiauskaitė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus buhalterė, tel. (8 347) 69 523, el. p. sandra.rasciauskaite@kedainiai.lt