J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Jaunimo organizacijos

Kaip įsteigti naują jaunimo organizaciją? Informacija ČIA

Su jaunimu dirbančios organizacijos apibrėžimas

JAUNIMO ORGANIZACIJOS KĖDAINIŲ RAJONE

Lietuvos moksleivių sąjungos Kėdainių rajono mokinių taryba

Adresas

Josvainių g. 40, Kėdainiai

Pirmininkė

Tėja Lukošiūtė

 Kontaktai

Tel. 8 347 52 544

Facebook paskyra: https://m.facebook.com/kedainiurmt/

Veiklos tikslas

Atstovauti rajono mokinių interesams, keistis informaciją ir ją skleisti rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams.

Muzikinis klubas „Auštarietis“

Adresas

Karių a. 3 Josvainiai, Kėdainių rajonas

Vadovė

Aušra Rinkevičienė

 Kontaktai

El. p. ausra@austaras.lt

Tel. 8 650 29522

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/austaras

Veiklos tikslas

Burti jaunus žmones, grojančius ir dainuojančius stilizuotą folklorą.

Kėdainių jaunimo centras „Tiltai“

Adresas

J.Basanavičiaus g. 40-13, Kėdainiai

Centro vadovė

Zita Kairaitytė

 Kontaktai

El. p. zitaka2000@yahoo.com

Tel. 8 686 93543

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/KJC-Tiltai-103428021512203

Veiklos tikslas

Ugdyti jaunimą pagal krikščioniškos moralės principus.

Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių mokslinė draugija

Adresas

Didžioji g. 62, Kėdainiai

Pirmininkė

Irena Ragožienė

 Kontaktai

Tel. 8 347 60 053
El. p. irena.ragoziene@sviesioji.lt, www.sviesioji.lt

Veiklos tikslas

Vienyti gimnazijos mokinius, orientuotus į mokslinę veiklą, vykdyti projektus.

Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo sveikatos klubas „Sveiki“

Adresas

S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, Kėdainiai

Vadovė

Jūratė Vaitonienė

 Kontaktai

El. p. sveikiked@yahoo.com

Tel. 8 645 32760

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/sveikiked

Veiklos tikslas

Puoselėti sveiką gyvenseną, vykdyti švietėjišką prevencinę veiklą.

Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Kėdainių skyrius

Adresas

Mindaugo g. 18, Kėdainiai

Koordinatorė

Darija Justinavičiūtė

 Kontaktai

El. p. justinaviciuted@gmail.com

Tel. 8 676 27701

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/zingsnis.kedainiai/

Veiklos tikslas

Vienyti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, skatinti tikslingą užimtumą, sveiką gyvenimo būdą.

Jaunimo organizacija „DARBAS“ (JOD)

Adresas

Liepų takas 1, Kėdainiai

Pirmininkė

Milda Rimkutė

 Kontaktai

El. p. mrimkute25@gmail.com

Tel. 8 656 97363

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/jodkedainiai

Veiklos tikslas

JOD misija - ugdyti jaunus Lietuvos lyderius ir juos įtraukti į aktyvią politinę bei visuomeninę veiklą.

Savanorių asociacija „Spindulys“

Adresas

Kranto g. 5, Josvainiai, Kėdainių r. sav.

Pirmininkė

Sandra Palubeckė

 Kontaktai

El. p. savanoriai.spindulys@gmail.com

Tel. 8 689 29292

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/savanoriuasociacijaspindulys

Veiklos tikslas

Vykdyti jaunimo socialinę, kultūrinę, pažintinę, edukacinę, sportinę veiklą ir puoselėti dvasines vertybes. 

Kėdainių liberalaus jaunimo organizacija KėdLiJo”

Adresas

-

Pirmininkas

Paulius Kasparavičius

 Kontaktai

El. p. kedainiu.liberalus.j@gmail.com

Tel. 8 691 84705

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/KedLiJO

Veiklos tikslas

Vykdyti jaunimo socialinę, kultūrinę, pažintinę, edukacinę, sportinę veiklą ir puoselėti dvasines vertybes. 

SU JAUNIMU DIRBANČIOS ORGANIZACIJOS KĖDAINIŲ RAJONE

Viešoji įstaiga „Laiptai į viltį“

Adresas

Didžioji g. 21, Kėdainiai

Direktorius

Norbertas Martinkus

Kontaktai 

Tel. 8 347 60 962
El. p. dienoscentraskedainiai@gmail.com

Faacebook paskyra: https://www.facebook.com/VšĮ-Laiptai-į-viltį-Vaikų-dienos-centras

Veiklos tikslas

Sudaryti sąlygas tikslingam ir įvairiapusiam Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui.

Labdaros ir paramos fondas „Tavo svajonė“

Adresas

Birutės g. 14, Kėdainiai

Pirmininkas

Deividas Judenis

 Kontaktai

Tel. 8 347 51 242
El. p. tavosvajones@gmail.com; www.tavosvajone.lt

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/tavosvajone.lt

Veiklos tikslas

Teikti socialine, psichologines ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams

Asociacija „Trinus“

 Adresas

Naujoji g. 9, Aristavos k., Kėdainių r. sav.

 Pirmininkas

Andrius Katarskis 

 Kontaktai

El. p. info.trinus@gmail.com

Tel. 8 678 09348

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Trinus-236254306538897

Veiklos tikslas

Socialinės partnerystės pagrindu kurti ir įgyvendinti kryptingas jaunimo užimtumo, prevencijos ir neformalaus ugdymo(si) veiklas, sąlygojančias sėkmingą jaunų žmonių socializaciją, ugdančias jų asmeninę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius

Kėdainių rajono Moterų krizių centas

Buveinės adresas

A. Mickevičiaus g. 32, Kėdainiai

Vadovė

Rita Stakniūnienė

 Kontaktai

El. p. mkcentras@gmail.com 

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/KedainiuMKC/

Veiklos tikslas

Teikti į kritinę situaciją patekusiems asmenims psichologinę ir teisinę pagalbą;
burti savitarpio paramos grupes, kuriose, padedant kvalifikuotiems specialistams, smurtą patyrusios moterys bei vyrai galėtų bendrauti tarpusavyje, suprasti savo problemos priežastį, dvasiškai sustiprėti;
vykdyti švietėjišką, prevencinę veiklą smurto prieš moteris, vyrus ir vaikus klausimais.

Asociacija “Senamiesčio draugai”

Adresas

Alyvų g. 1, Kėdainiai

Pirmininkė

Eglė Marija Kavaliauskienė

 Kontaktai

El. p. eglemskujyte@gmail.com

Tel. 8 603 54859

Veiklos tikslas

Atsakingo, sąmoningo, pilietiško visuomenės nario ugdymas.

Bendruomenės iniciatyvų centras

Adresas

Senoji g. 7, Kėdainiai

Pirmininkas

Henrikas Vaicekauskas

 Kontaktai

El. p. vaicekauskas.henrikas@gmail.com

Tel. 8 620 49229
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Bendruomen%C4%97s-iniciatyv%C5%B3-centras-104072745117929

Veiklos tikslas

Skatinti vietos bendruomenės iniciatyvas, vykdyti įvairių socialinių grupių problemas sprendžiančius projektus.

Asociacija “Žalioji mylia”

Adresas

Mindaugo g. 23-41, Kėdainiai

Pirmininkė

Einoras Stankus

 Kontaktai

El. p. 33einoras@gmail.com

Tel. 8 639 88101

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/zaliojimylia

Veiklos tikslas

Jaunimo laisvalaikio organizavimas, jaunų žmonių užimtumo kokybės gerinimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, mokymų vykdymas, savanoriškos veiklos plėtojimas, jaunų žmonių socialinės, kultūrinės, pažintinės, edukacinės, sportinės veiklos ir turiningo laisvalaikio vystymas.

Kėdainių rajono Motinystės mokykla

Adresas

Budrio g. 5, Kėdainiai

Pirmininkė

Danutė Šilkaitienė

 

El. p. dsilkaitiene@gmail.com

Veiklos tikslas

Vienyti sveiką šeimą sveikos visuomenės pagrindu laikančius asmenis ir besidominčius glaudžiu tėvų fiziniu ir psichologiniu ryšiu su vaiku, pradedant naują gyvybę, nešiojant vaisių, sveikai jį auginant.

Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija

Adresas

J.Basanavičiaus g. 45, Kėdainiai

Generalinė direktorė

Dalia Minkevičienė

 Kontkatai

Tel. (8 347) 57 398, faksas (8 347) 60 270
El. p. galerija@jmm-muziejus.lt; www.jmm-muziejus.lt

Muziejaus tikslas

Kultūrinis edukacinis įsipareigojimas dalintis su žmonėmis meno gyvenimu, rengti simpoziumus, paskaitas, literatūros vakarus, muzikinius koncertus. Pristatyti kūrybos dinamiką ir įvairovę, dalyvauti šalies ir Kėdainių kultūriniame gyvenime.