J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Darbas su jaunimu

ATVIRASIS DARBAS SU JAUNIMU

Atvirasis darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atviras darbas savitas tuo, kad dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu“: norintis dalyvauti jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kaip naudoti savo laiką.

Atvirasis darbas yra skirtas jaunuoliams, kurie:

  • ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo, buvimo kartu formų;
  • turi laisvo laiko, tačiau nežino, kaip ir kur jį turiningai praleisti;
  • išsiskiria savo rūbais, kalba, elgesiu, taip išreikšdami savąjį kitoniškumą.

Ypatingas dėmesys skiriamas tiems jauniems žmonėms, kurie:

  • dėl savo elgesio ar išvaizdos nepritampa prie bendraamžių ar suaugusiųjų visuomenės;
  • nemato tikslo savo gyvenime;
  • stokoja motyvacijos mokytis ir jėgų kūrybiškai tvarkyti savąją kasdienybę;
  • linkę nusikalsti, vartoja alkoholį bei kitas svaiginamąsias medžiagas. Veiklos Centruose ir Erdvėse nėra apmokestinamos, taip suteikiant galimybę įsitraukti visiems to norintiems.

Perimtas kaip geroji patirtis iš senųjų Europos Sąjungos valstybių, Lietuvoje šis darbo su jaunimu būdas pradėjo tvirtintis nuo 2005 m., o pagrindinės institucinės jo formos yra dvi: atviri jaunimo centrai ir atviros jaunimo erdvės.

ATVIRASIS JAUNIMO CENTRAS – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie atlieka darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą.

ATVIROJI JAUNIMO ERDVĖ – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą.

ATVIRASIS JAUNIMO CENTRAS IR ATVIROSIOS JAUNIMO ERDVĖS KĖDAINIŲ R. SAVIVALDYBĖJE

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro atvirasis jaunimo centras "Lang'as"

Adresas

S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, Kėdainiai

Direktorė

Irina Jančiukienė

Jaunimo darbuotoja

Ramunė Ūsė

Kontaktai

Tel. (8 347) 31157; 
El. p. aje.kedainiai@gmail.com

Darbo laikas

Kiekvieną darbo dieną nuo 15.00 val. iki 19.00 val.

Kėdainių profesinio rengimo centro atviroji jaunimo erdvė

Adresas

Šėtos g. 105, Kėdainiai

Direktorius

Dangiras Kačinskas

Jaunimo darbuotoja

Jūratė Daukšienė

Kontaktai

Tel. 8 610 98179;
El. p. kedainiuprc@gmail.com

Darbo laikas

Pirmadieniais – trečiadieniais nuo 14.00 val. iki 18.00 val.

Krakių kultūros centras atviroji jaunimo erdvė

Adresas

Laisvės a. 1, Krakės, Krakių sen., Kėdainių r. sav.

Direktorius

Robertas Dubinka

Jaunimo darbuotoja

Daiva Dubinkienė

Kontaktai

Tel. (8 347) 38 274, 8 615 85 084
El. p. krakiukc@gmail.com

Darbo laikas

Kiekvieną darbo dieną nuo 14.00 val. iki 18.00 val.

Šėtos kultūros centro Pagirių skyriaus atviroji jaunimo erdvė

Adresas

Liepų g. 21, Pagiriai, Šėtos sen., Kėdainių r. sav. 

Direktorė

Eglė Mecelienė

Jaunimo darbuotoja

Milda Bundorfienė

Kontaktai

Tel. 8 647 74778
El. p. skc.pagiriusk@gmail.com

Darbo laikas

Pirmadieniais, trečiadieniais nuo 15.00 val. iki 19.00 val., ketvirtadieniais nuo 15.00 val. iki 17.00 val.

Josvainių kultūros centro atviroji jaunimo erdvė

Adresas

Karių aikštė 3, Josvainiai, Kėdainių raj.

Direktorė 

Renata Kalvaitė

Jaunimo darbuotoja

Sandra Palubeckė

Kontaktai

Tel. 8 689 29 292
El. p. sandriaster@gmail.com

Darbo laikas

Kiekvieną darbo dieną nuo 13.30 val. iki 18.00 val.

Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriaus atviroji jaunimo erdvė

Adresas

V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai

Jaunimo darbuotoja

Lina Draudvilienė

Kontaktai

Tel. 8 600 77 669
El. p. aje.pelednagiai@gmail.com

Darbo laikas

Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 15.00 val. iki 19.00 val.

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo aprašas

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių žemėlapis

Pagrindiniai atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklą reglamentuojantys dokumentai:

LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija
Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašas
Atvirųjų jaunimo centrų darbuotojų veiklos aprašas
Jaunimui teikiamų paslaugų aprašas

Rekomendaciniai dokumentai:

Rekomendacijos atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui

Taip pat skaitykite:

Leidinys „Atviri jaunimo centrai – jaunimo poreikiams“ (A. Kučikas, A. Malinauskas; 2008 m.)
2011 m. Atvirų jaunimo centrų praktinis gidas

MOBILUSIS DARBAS SU JAUNIMU – darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

Mobilų darbą su jaunimu patogiausia vykdyti iš atviro jaunimo centro arba atvirosios erdvės, rajono savivaldybėse iš didžiausios gyvenvietės. Rajono savivaldybėse galima steigti rajono jaunimo centrą, kuris taip pat teiktų mobilaus darbo su jaunimu paslaugas. Šio centro darbuotojai galėtų teikti mobilias paslaugas, vykstant į įstaigas, įsikūrusias rajone, kurios įsileistų jaunimo darbuotojus ir suteiktų jiems galimybes vykdyti savo veiklą. Svarbu pabrėžti mobiliųjų paslaugų lankstumą, efektyvumą, finansinį ir ugdomąjį aspektą. Svarbu vykdyti mobilų darbą su jaunimu tose seniūnijose, kuriose trūksta darbo su jaunimu paslaugų, miesto dalyse, kuriose nėra jaunimo centrų arba su jaunimu dirbančių organizacijų, tikslinga vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, ypač tose seniūnijose, kuriose didesnė jaunuolių koncentracija.

Su reikalavimais mobiliojo darbo su jaunimu vykdytojams galite susipažinti čia:

Su mobilaus darbo standartu galite susipažinti čia.

DARBAS SU JAUNIMU GATVĖJE –  darbas su jaunimu ne institucinėje aplinkoje, bet tiesiogiai neformaliose jaunimo susibūrimo vietose (viešosiose erdvėse, gatvėse, parkuose, kavinėse, sporto aikštynuose, klubuose ir kt.).

Šia darbo su jaunimu forma siūloma orientuoti į didžiųjų miestų jaunimą. Darbo su jaunimu paslaugos gatvėje gali būti teikiamos ir didžiuosiuose miestuose, seniūnijose, kurios yra nutolusios nuo atvirojo jaunimo centro. Miesto dalyse, kuriose nėra jaunimo centrų arba su jaunimu dirbančių organizacijų, tikslinga vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, ypač tose seniūnijose, kuriuose didesnė jaunuolių, susiduriančių su socialinėmis problemomis, koncentracija. Paslaugos galėtų būti finansuojamos taip pat savivaldybei perkant paslaugas iš jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų.

Darbo su jaunimu gatvėje praktinis gidas „Mokytis iš gatvės“