J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Informacija gyventojui

Maksimalūs socialinės globos finansavimo dydžiai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7c3b98058f411edbc04912defe897d1/asr


Kėdainių rajono savivaldybės socialinių paslaugų planai:
TS-113 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų plano tvirtinimo (e-tar.lt) 

Kėdainių rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų planas

Kėdainių rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas

 


I
nformacija apie Kėdainių rajono savivaldybės socialinės globos įstaigas.
Savivaldybės eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičius – 4 (2023-03-30 duomenys).

Nr.

Globos įstaigos pavadinimas 

Socialinės globos kaina (1 asmeniui)

Planinis vietų
skaičius 

Laisvos
vietos

1

Dotnuvos slaugos namai

Be sunkios negalios – 1443 Eur/mėn.
Su sunkia negalia – 1603 Eur/mėn.

45

0

2

Josvainių socialinis
ir ugdymo centras

Be sunkios negalios – 1323 Eur/mėn.
Su sunkia negalia – 1500 Eur/mėn.

40

0

3

Šėtos socialinis
ir ugdymo centras

Be sunkios negalios – 1453 Eur/mėn.
Su sunkia negalia – 1675 Eur/mėn.

40

0

4

Kėdainių pagalbos
šeimai centras

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose globojamų
(rūpinamų) vaikų – 2572 Eur/mėn.

15

-

 

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS!!!

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje, finansuojamą iš Europos Sąjungos lėšų (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-416-16-0001). Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams teikiamos nemokamos psichologo, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo, socialinio darbuotojo, asmeninio asistento paslaugos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. kovo mėn 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d. (projektas pratęstas iki 2023 m. gegužės 31 d.).  Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas nuoroda 

Nuo 2023 m. liepos mėn. pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)" finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Projekto partneris teikiantis paslaugas Kėdainių rajono savivaldybėje yra Kėdainių pagalbos šeimai centras. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas nuoroda 

Socialinių paslaugų teikimą Kėdainių rajono savivaldybėje reglamentuojantys teisės aktai:

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas   

Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2017-07-11)   

Kėdainių rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2019-10-04)  

Kėdainių rajono savivaldybės socialinio darbo su šeimomis tvarkos aprašas   

Budinčio globotojo veiklos organizavimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-11-11)

Maksimalūs socialinės globos išlaidų finansavimo dydžiai  

Kėdainių rajono savivaldybės įstaigose teikiamų socialinių paslaugų kainos

 

Asmenys pageidaujantys gauti socialines paslaugas turi kreiptis  Kėdainių bendruomenės socialinį centrą ir užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma)

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos sudaryta projekto partnerių atrankos komisija 2022-10-31 Nutarė, kad Kėdainių bendruomenės socialinis centras, į.k. 261657450, adr. P. Lukšio g. 16, LT-57202 Kėdainiai bus partneris, kuris įgyvendins Kėdainių rajono savivaldybėje 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą ir teiks savivaldybės teritorijoje integralią pagalbą.

 

Akredituotas socialines paslaugas Kėdainių rajono savivaldybėje teikiančių įstaigų sąrašas

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Kontaktai

Akredituojamos socialinės
paslaugos

Paslaugų gavėjų grupės

Vietų skaičius

1

Ažytėnų bendruomenės centras

Ažytės g. 7, Ažytėnų k., Kėdainių r.,
Tel. +370 61197839,
El. p. azytenu.bendruomene@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Kiti vaikai

20

2

Asociacija "Trinus"

Naujoji g. 9, Aristavos k.,Kėdainių r.
tel. +370 67809348,
el. p. info.trinus@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Kiti vaikai

25

3

Asociacija“ Mes kitokie vaikai“

J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai,
tel. 865773259,
el. p. jurgitagasiuniene@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Kiti vaikai

15

4

Labdaros ir paramos fondas "Tavo svajonė"

Birutės g. 14, Kėdainiai,
 tel. +370 62066767,
el. p.tavosvajones@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Kiti vaikai

20

5

Viešoji įstaiga "Laiptai į viltį"

 Didžioji g. 21, Kėdainiai
tel. +370 68660669,
el. p. tavosvajones@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Kiti vaikai

20

6

Gudžiūnų bendruomenės centras

Dotnuvėlės g. 1, Gudžiūnų mstl.
Kėdainių r., tel. +370 68562101, el. p. gudziunubendruomene@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Kiti vaikai

25

7

Tiskūnų bendruomenės centras

Saulutės g. 1, Tiskūnų k., Kėdainių r., 
tel. +370 67809348, el. p. vida.van21@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Kiti vaikai

15

8

Viešoji įstaiga Alternatyviojo ugdymo centras

Skongalio 23A, Kėdainiai, 
tel. +370 68661482, el. p. zita.petrokiene@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Kiti vaikai; Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos

15

9

Kėdainių pagalbos šeimai centras

Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177
Tel. +370 347 5 55 31,
El. p. saulute@kedainiai.lt 

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Palydėjimo paslaugai jaunuoliams; Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas; Intensyvi krizių įveikimo pagalba; Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Kiti vaikai

Likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje; Socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.); Vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;  Pilnamečiai asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa;  Pilnamečiai asmenys (iki 24 m.), kurie gyveno soc.rizikos šeimose; Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Socialinę riziką patiriančios šeimos; Kiti asmenys ir šeimos; Vaikai, kuriems pagal LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai ir jų atstovai pagal įstatymą; Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys; Asmenys, besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais

25

20

10

Kėdainių rajono moterų krizių centras

Skongalio g. 23A, Kėdainiai,
Tel. +370 633 30805
El.p. mkcentras@kedainiai.lt

Psichosocialinė pagalba

Krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai; Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos; Smurtautojai; Kiti asmenys ir šeimos

10

11

VšĮ Langakių savarankiško gyvenimo namai

Rasų g. 6, Langakių k., Kėdainių r.,

tel. +37066592518

El. p. savarankiskinamai6@gmail.com

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Senyvo amžiaus asmenys

7

12

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

P. Lukšio g. 16, Kėdainiai,

Tel. 865564322

kedainiubendruomenescentras@gmail.com

Pagalba į namus; Laikinas apnakvindinimas; Apgyvendinimas nakvynės namuose; Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra)

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; Socialinę riziką patiriančios šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Kiti asmenys ir šeimos; Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys; Senyvo amžiaus asmenys; Smurtautojai; Iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.; Kiti socialinę riziką patiriantys asmenys

30

13

VšĮ Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims

P. Lukšio g. 16, Kėdainiai,
Tel. (8-347) 52774
El. p. rekstiene.asta@gmail.com

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

Suaugę asmenys su negalia

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai),

vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai)

20

50

14

Josvainių socialinis ir ugdymo centras

Skroblų g. 8, Josvainiai,
Kėdainių r., LT-58185
Tel.: 8 347 73439
El. p: info@jsuc.lt

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Suaugę asmenys su negalia; Senyvo amžiaus asmenys

10

15

Kauno arkivyskupijos Caritas

Radvilų g. 10, Kėdainiai,
tel. 862325753
el. p. caritas.priimk@gmail.com

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos; Iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.; Kiti asmenys ir šeimos

5

16

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

Šėtos g. 91, Kėdainiai,
Tel. 865564322
kedainiubendruomenescentras@gmail.com

Apgyvendinimas nakvynės namuose; Laikinas apnakvindinimas

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys; Senyvo amžiaus asmenys; Kiti socialinę riziką patiriantys asmenys; Smurtautojai; Iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.

30

17

Lietuvos kurčiųjų draugija Kėdainių skyrius

J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai,
Tel. +370 615 56850,+370 640 31443,
kedainiukurtieji@gmail.com

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai),

vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai)

50

18

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija

Radvilų g. 25, Kėdainiai
Tel. +370 347 60118,+370 646 04830,
kedainiund@gmail.com

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai),

vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai)

35

19

VŠĮ LASS pietvakarių centras

J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai
Tel. +370 37 731611,
pietvakariai@lass.lt

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje;

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai),

vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai)

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,

socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai,

vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai,

asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai,

kiti asmenys ir jų šeimos

35

20

20

Kėdainių rajono paraplegikų asociacija

P. Lukšio g. 16, Kėdainiai,
Tel. +370 656 60779,
kedparaplegik@gmail.com

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai),

vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai)

40

21

VŠĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Gedimino pr.1, Vilnius
Tel. +370 670 64822,
modestas.bastys@zmogui.lt

Pagalba į namus

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos

50

22.

Asociacija "Kėdainių samariečiai"

Senoji g.3, Kėdainiai
Tel. +370 624 90893
kedainiailsb@gmail.com

Pagalba į namus

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos

30

 

Socialinių paslaugų akreditavimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą 

Kėdainių rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas (nuoroda)

Atvejo vadybos paslaugas šeimoms Kėdainių rajono savivaldybėje teikia Kėdainių pagalbos šeimai centras (nuoroda į svetainę)

Atvejo vadybininkų Kėdainių rajono savivaldybėje kontaktai

  1. Alina Šnirienė - 8 606 91 389,  alina.sniriene@kedainiai.lt
  2. Vida Dorochinienė - 8 627 18 410,  vida.dorochiniene@kedainiai.lt
  3. Sonata Rindokienė - 8 606 92 171,  sonata.rindokiene@kedainiai.lt
  4. Asta Junčienė – 8 606 84 192, asta.junciene@kedainiai.lt
  5. Rūta Šukiene – 8 625 12 811, ruta.sukiene@kedainiai.lt
  6. Sonata Kriščiūnienė - 8 606 91 341, sonata.krisciuniene@kedainiai.lt
  7. Jūratė Grigonienė – 8 688  18 297, jurate.grigoniene@kedainiai.lt
  8. Renata Pranckevičienė – 8 605 60 391, renata.pranckeviciene@kedainiai.lt
  9. Aušra Žukauskienė – 8 679 19 250, ausra.zukauskiene@kedainiai.lt
  10. Gerda Galičinienė – 8 689 04 092, gerda.galiciniene@kedainiai.lt