J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO TS-143 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ SUDARYMO TS-144 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ PIRMININKŲ SKYRIMO TS-145 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL Kėdainių rajono savivaldybės tary TS-146 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-91 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-146 2007-05-04 Atsisiųsti
2007-04-27 (I) 2007-04-27 Atsisiųsti
2007-04-27 (II) 2007-04-27 Atsisiųsti
2007-04-27 (III) 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBĄ TS-95 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO TS-96 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS – 313 „DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PAPILDYMO” PAKEITIMO TS-97 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DELEGATŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO TS-98 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ STEIGIMO TS-99 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO 2006 M. APYSKAITOS TVIRTINIMO TS-100 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO TS-101 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO Nr. TS-528 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-102 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 2006 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO TS-103 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ TS-104 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TS-105 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO TS-106 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO VYKDYTI PAPILDOMUS DARBUS TS-107 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS PAŠUŠVIO PRADINIO UGDYMO SKYRIŲ LIKVIDAVIMO TS-108 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ (GRUPIŲ) KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2007-2008 M.M. NUSTATYMO TS-109 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ, SOCIALINIŲ IR UGDYMO CENTRŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ TVIRTINIMO TS-110 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PURIENA“ 2007-2009 M. STRATEGINIAM ŠVIETIMO PLANUI TS-111 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO Nr. TS – 258 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-112 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO TS-1 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-113 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-422 „DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IŠIMTIES TVARKA KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-114 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO TS-115 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PASKOLŲ SUTEIKIMO, GRĄŽINIMO TERMINO PRATĘSIMO IR ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO TS-116 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO TS-117 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 –2008 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO 2006 METAIS ATASKAITOS TS-118 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO TVARKOS TVIRTINIMO TS-119 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL UAB „KĖDBUSAS “ 2006 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO TS-120 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL UAB „AKADEMIJOS KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ 2006 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO TS-121 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL UAB 'KĖDAINIŲ VANDENYS`` 2006 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO TS-122 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO TS-123 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KRAKIŲ SENIŪNIJAI NUOMOTI PATALPAS TS-124 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI TS-125 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO VANDENS ŪKIO INSTITUTO TURTĄ TS-126 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO TS-127 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR. TS – 129 PAKEITIMO TS-128 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ TS-129 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJOMS PRITAIKOMO ŽEMĖS SKLYPO RAMYBĖS SKV., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-130 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL NAUJO ŽEMĖS SKLYPO RADIORELINEI STOČIAI SU STIEBU STATYTI PRAMONĖS G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-131 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAUDYMVIETEI ĮRENGTI ANGIRIŲ K., JOSVAINIŲ SEN., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-132 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOTĖKŲ SIURBLINEI STATYTI SAULĖLYDŽIO G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-134 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOTĖKŲ SIURBLINEI STATYTI ŠVIESOS G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-135 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PRIVATAUS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPO JANUŠAVOS K., KĖDAINIŲ MIESTO SEN., PAGRINDINĖS TIKSLINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO TS-136 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 491 PAKEITIMO TS-137 2007-04-27 Atsisiųsti