J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Pradedamas taikyti atvejo vadybos procesas asmenims su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia

Kėdainių rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  2024 m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001 (toliau – projektas).

Projekto tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes asmeniui su psichikos ir (ar) intelekto negalia ar jo (šeimai) (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. Projekte numatytos veiklos apima atvejo vadybos modelio įgyvendinimą, lengvai suprantamos kalbos prieinamumo didinimą, pagalbos priimant sprendimus organizavimą ir teikimą, veiksnumo apribojimo prevencijos veiklas, teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą, tinklaveikos veiklas, socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą socialinėse dirbtuvėse, specialistų profesinės kompetencijos tobulinimą bei pertvarkoje dalyvaujančių subjektų metodinį konsultavimą.

Informuojame, kad įgyvendinant projektą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje 2024 m. gegužės 27 d. darbą pradėjo atvejo vadybininkas.

Atvejo vadyba yra viena iš daugelio bendruomeninių paslaugų, kuri bus plėtojama naujame projekte ir bus skirta darbingo amžiaus asmenims su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia (kuriems nustatytas 0–55 proc. dalyvumo lygis, arba psichikos ir (ar) intelekto negalią turintiems asmenims, kuriems iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis).

Atvejo vadyba – tai dinamiškas ir bendradarbiavimu grįstas procesas, kuriame atvejo vadybininkas, dirbdamas su asmenimis, turinčiais individualių ir kompleksinių poreikių, vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikiams tenkinti, įgyvendinimą.

Norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga, reikia kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininką Loretą Krylaitę, adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 506 kab., tel. 8 606 68 154, el. paštu loreta.krylaite@kedainiai.lt

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024-2029 m.

Projektas finansuojamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdomas veiklas rasite: https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m./

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius