J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Žemės nuoma

Žemės nuomos mokestį administruoja, fizinius ir juridinius asmenis šiuo klausimu konsultuoja Statybos ir turto skyrius (604 kab., tel. 8 347 69 571)

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarka

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos forma (juridiniams asmenims)

Valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifai:
1. žemės ūkio paskirties žemei:
  1.1. mokesčio mokėtojams, turintiems ne daugiau kaip 10 ha – 0,7 proc. vidutinės rinkos vertės;
  1.2. mokesčio mokėtojams, turintiems daugiau kaip 10 ha – 2,5 proc. vidutinės rinkos vertės;
2. kitos paskirties žemei:
  2.1. gyvenamųjų teritorijų (namų valdų) žemei – 0,7 proc. vidutinės rinkos vertės;
  2.2. garažų bendrijų žemei – 0,7 proc. vidutinės rinkos vertės;
  2.3. komercinės paskirties žemei – 1,7 proc. vidutinės rinkos vertės;
  2.4. naudingų iškasenų teritorijų žemei – 1,7 proc. vidutinės rinkos vertės;
  2.5. pramonės ir sandėliavimo žemei – 1,9 proc. vidutinės rinkos vertės; 
3. už nenaudojamą, apleistą žemės sklypą – 4 proc. vidutinės rinkos vertės.

Nuo šių metų kiekvienas mokesčio mokėtojas turi galimybę už jo naudojamą ar nuomojamą valstybinę žemę paskaičiuotą žemės nuomos mokestį ir suformuotas valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas peržiūrėti Mokesčių mokėtojų savitarnos svetainėje, adresu: https://kedainiai-savitarna.algoritmas.lt. Savitarnos svetainėje žemės nuomos mokesčio mokėtojas registruojasi su jam suteiktu ir žemės nuomos mokesčio deklaracijoje nurodytu patvirtinimo ir mokėtoju kodu.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai:
1. fiziniams asmenims – iki einamųjų metų lapkričio 15 d.
2. juridiniams asmenims – iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

Žemės nuomos mokesčio lengvatos:
1. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio:
1.1. fizinius asmenis, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (išskyrus mokyklų mokinius ir aukštųjų mokyklų studentus, studijuojančius pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas) ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, kai žemės sklypas yra naudojamas ar išnuomotas ne aukciono būdu ir sklypo plotas yra ne didesnis: mieste – 0,15 ha, kaime – 3,1 ha (lengvata taikoma tik vienoje vietovėje).
Šie neapmokestinami sklypų dydžiai kiekvienu lengvatos taikymo atveju mažinami tokiu plotu, už kurį asmeniui jau taikoma žemės mokesčio lengvata. Tais atvejais, kai sklypo plotas viršija nustatytą dydį, valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas tik už viršijančią dalį. Šie asmenys Turto valdymo skyriui pateikia pensijos gavėjo arba neįgaliojo pažymėjimo kopiją, šeimos sudėties pažymą. Asmenims, anksčiau pateikusiems lengvatą įrodančius dokumentus, pakartotinai kreiptis nereikia.
Jeigu valstybinės žemės nuomininkas ar naudotojas teisę gauti žemės nuomos mokesčio lengvatą įgyja pirmąjį metų pusmetį, tai lengvata taikoma už visus tuos metus, o jeigu antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų.
Jeigu valstybinės žemės nuomininkas ar naudotojas netenka teisės į žemės nuomos mokesčio lengvatą pirmąjį metų pusmetį, tai lengvata netaikoma, o jeigu antrąjį pusmetį, – lengvata taikoma už visus tuos metus;
1.2. fizinius asmenis, kuriems mokėtinas žemės nuomos mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus turimus sklypus neviršija 1,45 euro.
2.  Neapmokestinti valstybinės žemės nuomos mokesčiu už:
2.1. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamą žemę;
2.2. valstybės ir savivaldybių viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų naudojamą žemę;
2.3. bažnyčių ir kitų religinių bendruomenių ir bendrijų naudojamą žemę prie joms priklausančių statinių;
2.4. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektų naudojamą žemę;
2.5. sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę;
2.6. valstybinę miškų ūkio paskirties žemę, suteiktą miškų urėdijoms;
2.7. labdaros ir paramos fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka, naudojamą žemę;
2.8. daugiabučių namų naudojamą žemę;
2.9. mokymo ir mokslo reikmėms skirtą žemę;
2.10. valstybinio geležinkelio linijų, jų statinių, specialios paskirties įrenginių, valstybinių automobilių kelių ir valstybės įmonių kelių tiesimo bei priežiūros statinių, šių įmonių transporto aptarnavimo statinių naudojamą žemę;
2.11. žemės sklypus, priskirtus parduodamam nekilnojamajam turtui, kuris perduotas Valstybės įmonei Turto bankui – iki šių objektų nuosavybės teisės perleidimo;
2.12. bendruomenės centrų naudojamą žemę;
Jei 2 punkte nurodyti valstybinės žemės naudotojai žemę naudoja ūkinei komercinei veiklai, jie moka valstybinės žemės nuomos mokestį pagal sprendime nurodytus tarifus.