J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kaip kreiptis į sutuoktinius - Juknos ar Juknai, Daukšos ar Daukšai?

Jei vyro pavardė Jukna, Daukša, tai kaip kreiptis į sutuoktinius – Juknos ar Juknai, Daukšos ar Daukšai?

Sutuoktiniams, šeimai bei giminei pavadinti vartotina Juknaĩ, Daukšaĩ, o turint omeny atskirus šeimos ar giminės narius (tėvą ir sūnų, brolius, brolį ir seserį, pusbrolius) – Jùknos, Daũkšos.

Jei, sakykim, pavardė Petraitis, Kaupas, tai sutuoktiniai bus Petraičiaĩ, Kaupaĩ o broliai – Petráičiai, Kaũpai – čia jau tik kirčiavimas skiriasi.

Kartais abejojama, kaip kreiptis į vyrą, pavarde Sakalas, Vilkas ir pan. Reikia kreiptis Sãkalai! Vìlkai ! Jokiu būdu ne Sakale! Vilke!

 

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja