J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Parama smulkiam verslui

Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo parama 2021 m.

1. MB „Kėdainių mėsinė“. Dalinis negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų ir naujos darbo vietos steigimo išlaidų kompensavimas, 2200,00 Eur,  2021-01-29, Nr. TS - 7;

2. MB J BAKERY. Dalinis negyvenamųjų patalpų nuomos ir dviejų naujų darbo vietų steigimo išlaidų kompensavimas,2412,99 Eur, 2021-01-29, Nr. TS - 8;

3. MB „LUKDASTA“.Dalinis įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimas 621,29 Eur, 2021-01-29, Nr. TS - 9;

4. I. M. dirbanti pagal individualios veiklos pažymą. Dalinis kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidų kompensavimas 300,00 Eur, 2021-01-29, Nr. TS - 10;

5. MB „Puodynė“ Dalinis naujos darbo vietos steigimo išlaidų kompensavimas 1000,00 Eur, 2021-02-26, Nr. TS - 45; Dalinis įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimas 3000,00 Eur, 2021-02-26, Nr. TS - 45;;

6. MB „Etare“ Dalinis įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimas 969,00 Eur, 2021-02-26, Nr. TS - 46

7. MB „Gritonas“ Dalinis verslo plano ir paraiškos parengimo išlaidų kompensavimas 900,00 Eur, 2021-02-26, Nr. TS - 47;

8. UAB Mgstrohpellets Dalinis paraiškos parengimo išlaidų kompensavimas 900,00 Eur, 2021-02-26, Nr. TS - 48;

9. MB „Robertino“ Dalinis naujos darbo vietos steigimo išlaidų kompensavimas 734,43 Eur, 2021-02-26, Nr. TS - 49;

10. MB Nope Dalinis įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimas 1661,12 Eur, 2021-03-26, Nr. TS - 73;

Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo parama 2020 m.

Daugiau apie parama smulkiajam verslui >>>

Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatai

Finansinės paramos priemonės ir maksimalūs paramos dydžiai vienam paramos gavėjui:

Priemonės  Nr.

Finansinės paramos priemonės pavadinimas

Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui

1.

Dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo kūrimui ar verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms). Palūkanos kompensuojamos pagal pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas ir taikytą palūkanų normą. Ši paramos forma gali būti taikoma tik vieną kartą per trejus metus.

kompensuojama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 3000 Eur ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius

2.

Seminarų, mokymų ir kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidų kompensavimas. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip vieno mėnesio trukmės) darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius.

kompensuojama iki 100 proc. smulkiojo verslo subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų, bet ne daugiau 300 Eur per kalendorinius metus vienam smulkiojo verslo subjektui

3.

Verslo planų, investicinių projektų ir kt. dokumentų  rengimo išlaidų kompensavimas smulkiojo verslo subjektams.

kompensuojama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo išlaidoms kompensuoti

4.

Smulkiojo verslo subjektų dalyvavimo Lietuvoje ar užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų kompensavimas. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, tuščio parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminių leidinių spausdinimas, įrašui kataloge); muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams; parodos eksponatų draudimui.

dalyvavus užsienyje −  kompensuojama iki 1000 Eur per kalendorinius metus, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų išlaidų

dalyvavus Lietuvoje – kompensuojama iki 500 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų išlaidų

5.

Rinkodaros priemonių išlaidų dalinis kompensavimas.

Jaunojo verslo subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš dvejus metus) kompensuojama reklaminių leidinių, skrajučių, stendų, iškabų ir  viešinimo paslaugų išlaidas.

pirmaisiais veiklos metais iki 100 proc.  patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur

antraisiais veiklos metais − iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur

6.

Parama skiriama įrangos  ir darbo priemonių įsigijimui,  kai smulkiojo verslo subjektas kuria naujas darbo vietas, kurias privalo išlaikyti ne mažiau kaip vienerius  metus nuo darbo vietos įsteigimo.

iki 100 procentų išlaidų, bet ne daugiau  kaip 2000 Eur už vieną įsteigtą darbo vietą. Sukūrus dvi ir daugiau darbo vietų  −  iki 4 000 Eur vienam paramos gavėjui

7.

Parama skiriama įrangos/technikos įsigijimui,  atitinkančioms 25 punkto  krypties reikalavimus, įskaitant ir sezoninį verslą (įmonėms nuo paraiškos pateikimo veiklą registravusioms ne vėliau kaip prieš vienerius metus). M1 klasės transporto priemonėms ši paramos priemonė netaikoma. Parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių.

kompensuojama iki 60 procentų išlaidų, kai maksimali paramos suma − iki 3 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui.

8.

Internetinės svetainės, internetinės programėlės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti pradedantiems verslą subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš vienerius metus).

kompensuojama iki  70 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur.

9.

Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms

išlaidoms iš dalies  padengti (steigimo dokumentų rengimo paslaugų  išlaidoms, mokestis notarui ir  Registrų centrui).

kompensuojama iki 100 proc.  patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur

10.

Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų dalinis kompensavimas (įregistruotoms sutartims Nekilnojamojo turto registre ) veiklą pradedantiems verslo subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš vienerius metus).

kompensuojama iki 50 proc., bet  ne daugiau kaip 5 Eur/ kv. m.  ir ne daugiau kaip 500 Eur

PARAIŠKA SKIRTI PARAMĄ IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO