J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
39-ojo Tarybos posėdžio savaitė: darbotvarkė, tiesioginės komitetų ir posėdžio transliacijos
39-ojo Tarybos posėdžio savaitė: darbotvarkė, tiesioginės komitetų ir posėdžio transliacijos

Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis 2022 m. gegužės 27 d. 9:00 val. šaukia IX šaukimo 39-ąjį Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos posėdį. 

Posėdis vyksta Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje:

Tarybos posėdis - YouTube

Darbotvarkės klausimai nuotoliniu būdu bus svarstomi komitetuose. Komitetų posėdžiai vyks nuotoliniu būdu ir realiuoju laiku tarybos posėdžių salėje. Jie bus transliuojami tiesiogiai Kėdainių rajono savivaldybės „Youtube“ paskyroje ir Kėdainių rajono savivaldybės socialinio tinklo facebook paskyroje.

2022-05-23

13.15 val.      Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto darbotvarkė

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto posėdis - YouTube

2022-05-24

8.15 val.        Verslo ir ūkio komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

Verslo ir ūkio komiteto posėdis - YouTube

Verslo ir ūkio komiteto darbotvarkė

14.15 val.      Švietimo ir kultūros komiteto posėdis (kontaktiniu būdu)

Švietimo ir kultūros komiteto darbotvarkė

Švietimo ir kultūros komiteto posėdis - YouTube

2022-05-25

8.15 val.        Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto darbotvarkė

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis - YouTube

13.15 val.      Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

Ekonomikos ir biudžeto komiteto darbotvarkė

Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis - YouTube

Meras teikia Tarybai svarstyti šiuos sprendimo projektus:

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
 2. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 3. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
 4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos MB „Kroklendas“
 5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo R. Š.
 6. Dėl Kėdainių krašto garbės piliečio vardo suteikimo
 7. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Pagalba šventėms
 8. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Šilelio masažo studija
 9. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Šviesiau tamsiau“
 10. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Audmeda“
 11. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Krimsta
 12. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-105 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijos sudarymo“ pakeitimo
 13. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. BD-7/178 „Dėl savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos ir komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
 14. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-149 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo
 15. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl metų medicinos darbuotojo apdovanojimo skyrimo tvarkos aprašo ir atrankos komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
 16. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-137 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo
 17. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-257 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo
 18. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo
 19. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 20. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. TS-160 „Dėl Pasiūlymų dėl Kėdainių rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 21. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo
 22. Dėl Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 23. Dėl Lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti Kėdainių rajono savivaldybėje, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 24. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
 25. Dėl Pritarimo projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ Veiklos „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“ partnerystės sutarčiai
 26. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo
 27. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui
 28. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms panaudos pagrindais perduodamo turto
 29. Dėl patalpų perdavimo asociacijai Josvainių bendruomenės centrui
 30. Dėl patalpų perdavimo asociacijai Vainikų bendruomenės centrui
 31. Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gudžiūnų seniūnijai nuomoti turtą
 32. Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gudžiūnų seniūnijai nuomoti patalpą
 33. Dėl patalpos perdavimo asociacijai „Žalioji mylia“
 34. Dėl Statinių, kuriuose teikiamos automobilių plovimo paslaugos, vietos Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje
 35. Dėl gatvės  pavadinimo  suteikimo Ledų kaime Vilainių seniūnijoje
 36. Dėl gatvės  pavadinimo  suteikimo Vikaičių kaime Gudžiūnų seniūnijoje
 37. Dėl gatvių pavadinimų Gudžiūnų seniūnijos Gudžiūnų kaime pakeitimo
 38. Dėl gatvių pavadinimų Josvainių seniūnijos Graužių kaime panaikinimo
 39. Dėl Draugystės gatvės ašinių linijų ir koordinačių tikslinimo Miegėnų kaime Gudžiūnų seniūnijoje
 40. Dėl Sodų gatvės ašinių linijų ir koordinačių tikslinimo Sirutiškio kaime Surviliškio seniūnijoje
 41. Dėl Margininkų gatvės ašinių linijų ir koordinačių tikslinimo Vikaičių kaime Gudžiūnų seniūnijoje
 42. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
 43. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo
 44. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-347 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo vietų ir grafiko tvirtinimo“ pakeitimo

Tarybos posėdžiui parengti sprendimų projektai skelbiami savivaldybės svetainėje https://www.kedainiai.lt/e.-demokratija/207.

Juos galite surasti ir susipažinti skyriuje E. demokratija – Tarybos posėdžiai.