J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kėdainių rajono savivaldybės konkursas „Kultūros versmė“

Pasitikdama Kultūros dieną – balandžio 15-ąją ir siekdama atkreipti visos rajono bendruomenės dėmesį į Kultūrą, kaip mūsų bendro gyvenimo sritį, į kultūros srities darbuotojus ir visuomenininkus, Kėdainių rajono savivaldybė  skelbia konkursą „Kultūros versmė“.

Konkurso „Kultūros versmė“ tikslas yra skatinti kultūros srityje dirbančių bei kultūriniame gyvenime dalyvaujančių žmonių iniciatyvas, įvertinti kultūros darbuotojus ir kitus kultūros puoselėtojus, savo veikla padedančius plėtoti rajono kultūrą, už reikšmingą kultūrinę meninę veiklą, kultūrines iniciatyvas, etninės kultūros puoselėjimą bei tradicijų išsaugojimą.

Apdovanojimas skiriamas kasmet už vienerių praėjusių metų darbus (išskyrus nominaciją „Už viso gyvenimo nuopelnus kultūrai“) ar išskirtinę veiklą.

Apdovanojimas „Kultūros versmė“ susideda iš nominacijų:
„Metų pasiekimas“, „Metų įvykis“; „Metų kultūros darbuotojas“; „Metų tradicijų puoselėtojas“; „Už viso gyvenimo nuopelnus kultūrai”.

Nominacija „Metų pasiekimas“ skiriama už mėgėjų meno kolektyvų pasiekimus, dalyvavimą konkursuose ir aukštus įvertinimus, įvairius apdovanojimus, už išleistus ar sudarytus kultūros, meno ir mokslo leidinius, parengtus ir pristatytus pranešimus konferencijose.
Laureatai:
2013 m. – Muziejinis kompiuterinis terminalas, knyga ir kompaktinė plokštelė „Kėdainių kraštas svastikos ir raudonosios žvaigždės šešėlyje“ (Kėdainių krašto muziejus);
2014 m. – Truskavos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Vermena“, vadovė Dainora Venslovienė;
2015 m. – Kėdainių kultūros centro kamerinis choras „Ave Musica“, vadovas Algirdas Viesulas;
2016 m. – Algirdas Juknevičius, Kėdainių krašto muziejaus archeologas; 
2017 m.  – Josvainių kultūros centro vokalinis moterų ansamblis „Sonata“, vadovas Vytautas Greičius;
2018 m. – Krakių kultūros centras – etninės kultūros puoselėtojas Krakių seniūnijoje. Kultūros centro direktorius Robertas Dubinka;
2019 m. – Iniciatyva „100 akordeono koncertų Lietuvai“, autorius ir atlikėjas Povilas Neliupšis;
2020 m. – Knyga „Atrandu ir spalvinu Kėdainius“, bendraautorė – Kėdainių Daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė;
2021 m. – Kraštotyros leidinys „Josvainių krašto vardynas“, rengėjas – Rytas Tamašauskas;
2022 m. – Knyga „Kėdainių krašto tautosaka: kraštotyros užrašai“, knygos autorė – Regina Lukminienė, Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name vadovė;
2023 m. – Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“, vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė;
2024 m. – Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centras Arnetų name, vadovė Regina Lukminienė.

Nominacija „Metų įvykis“ skiriama už surengtą reikšmingą savo turiniu kultūrinį renginį, reprezentuojantį įstaigą ar organizaciją, gyvenamąją vietovę (seniūniją) ar rajoną, parengtą ir įgyvendintą novatorišką projektą, pirmą kartą įgyvendintą iniciatyvą.
Laureatai:
2013 m. – Folkloro festivalis-koncertas „Iš vidurio Lietuvos susiėję“, organizatorius Kėdainių kultūros centras;
2014 m. – Džiazo festivalis „Broma Jazz“, organizatorius viešoji įstaiga „Positive vibe“;
2015 m. – Kėdainių rajono Dainų ir šokių šventė „Metų laikai“, šventę rengė Kėdainių kultūros centras;
2016 m. – Kultūros istorijos festivalis „Radviliada. Prologas“, organizatorius Kėdainių krašto muziejus;
2017 m. – Tarptautinė miniatiūrų paroda „Kas yra pluoštai“, organizatorius Janinos Monkurės-Marks muziejus-galerija;
2018 m. – Banguojantis koncertas „Stepo sala“. Renginio organizatorius asociacija „Sveiki Kėdainiai“;
2019 m. – Akcija „Kėdainiams reikia vargonų“, idėjos autorius Robertas Lamsodis, organizatoriai Kėdainių krašto muziejus ir Kėdainių muzikos mokykla;
2020 m. – Renginių ciklas „(At)rask meną“, organizatorius Kėdainių kultūros centras;
2021 m. – Projektas „Radvilų miesto televizija. Kėdainių krašto muziejaus skaitmeninės kronikos“, organizatorius – Kėdainių krašto muziejus;
2022 m. – Projektas „Lietuvos mažoji kultūros sostinė – Krakės 600-uoju laiko ratu“, vykdytojas – Krakių bendruomenės centras, partneris – Krakių kultūros centras;
2023 m. – Muzikinis judesio ir objektų vyksmas „Ko nesusapnavo Radvilos. Sugrįžimų ratas“, organizatorius Kėdainių krašto muziejus, režisierė Erika Usevičiūtė;
2024 m. – Dainos Kėdainiams „Aš noriu būti čia“ projektas, organizatorius VšĮ „Genas Kėdainiai“.

Nominacija „Metų kultūros darbuotojas“ skiriama asmeniui už aktyvų dalyvavimą kultūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos veikloje, aktyvų bendruomenės narių skatinimą ir įtraukimą dalyvauti kultūrinėje veikloje, už viešą veiklą pristatančią kultūros įstaigą ar nevyriausybinę organizaciją.
Laureatai:
2013 m. – Vidmantas Valantiejus, Šėtos kultūros centro direktoris, Krakių kultūros centro vokalinio instrumentinio ansamblio „Groovy boys“ vadovas;
2014 m. – Genovaitė Šaučiūnienė, Kėdainių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, vaikų ir jaunimo teatro studijos „Polėkis“ vadovė;
2015 m. – Audronė Pečiulytė, Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovė;
2016 m. – Regina Matulienė, Akademijos kultūros centro choreografė;
2017 m. – Danguolė Raudeliūnienė, Josvainių bendruomenės centro pirmininkė;
2018 m. – Jekaterina Karmelavičienė, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Surviliškio filialo bibliotekininkė;
2019 m.  – Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė, VšĮ Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos kuratorė; 
2020 m. – Loreta Andrulienė, Tautinio atgimimo veikėjos Jadvygos Juškytės paramos fondo direktorė;
2021 m. – Robertas Dubinka, Krakių kultūros centro direktorius;
2022 m. – Daiva Makutienė, Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriaus vadovė ir mėgėjų meno kolektyvų vadovė;
2023 m. – Irena Milerienė, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Pajieslio struktūrinio teritorinio padalinio bibliotekininkė;
2024 m. – Asta Bartkuvienė, Kėdainių kultūros centro renginių režisierė.

Nominacija „Metų tradicijų puoselėtojas“ skiriama už etninės kultūros, dainų švenčių, mėgėjų meno bei kitų tradicijų puoselėjimą.
Laureatai:
2013 m. – Genovaitė Kriaučiūnienė, Krakių kultūros centro Meironiškių skyriaus vadovė;
2014 m. – Daiva Staškuvienė, Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus vadovė;
2015 m. – Jūratė Gudliauskienė, Krakių kultūros centro meno vadovė;
2016 m. – Danutė Pilibienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos choreografijos mokytoja;
2017 m. – Regina Lukminienė, Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name vadovė, etnografė;
2018 m. – Erika Usevičiūtė, Krakių kultūros centro meno vadovė;
2019 m. – Muzikinis klubas „Auštarietis“, vadovė Aušra Giedrienė; 
2020 m. – Loreta Steponavičienė, Tradicinių amatų centro Arnetų name amatininkė;
2021 m. – Audrius Vasiliauskas, tautodailininkas, tradicinis amatininkas, senųjų amatų puoselėtojas, mokytojas;
2022 m. – Algirdas Berankis, Kėdainių rajono Užupės kaimo gyventojas, gyvuojančios tradicijos „Velykų antros dienos prausimas Užupės kaime“ puoselėtojas;
2023 m. – Krakių bendruomenės centras, pirmininkė Daiva Dubinkienė;
2024 m. – Ona Auškalnienė, Akademijos kultūros centro folkloro ansamblio „Seklyčia“ ir folklorinio dueto vadovė.

Nominacija „Už viso gyvenimo nuopelnus kultūrai“ skiriama asmeniui už aktyvų ir ilgalaikį dalyvavimą kultūriniame gyvenime, už sukurtus reikšmingus kūrinius, už aukštus įvertinimus ir apdovanojimus.
Laureatai:
2015 m. – Adolfas Morėnas, Kėdainių kino studijos „Mėgėjas“ įkūrėjas;
2016 m. – Jonas Jucevičius, dailėtyrininkas;
2017 m. – Vytautas Ulevičius, tautodailininkas, medžio skulptorius;
2018 m. – Silvinija Ona Žemaitienė, ilgametė Akademijos kultūros centro direktorė;
2019 m. – Antanas Mikalauskas, Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Vilainiai“ įkūrėjas ir vadovas; 
2020 m. – Regina Galvanauskienė, 1863 m. sukilimo muziejaus Paberžėje įkūrėja, knygos „Sielų gydytojas. Prisimenant Paberžės kūrėją Tėvą Stanislovą“ autorė;
2021 m. – Ona Mikalauskienė, Kėdainių kultūros centro direktorė, kultūrinių laidų autorė ir režisierė;
2022 m. – Stefanija Grigienė, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Šėtos struktūrinio teritorinio padalinio vyresnioji bibliotekininkė.
2023 m. – Genė Regina Dzikienė, ilgametė Josvainių kultūros centro darbuotoja, direktorė, liaudiškų šokių kolektyvų vadovė;
2024 m. – Violeta Berlėtaitė, ilgametė Kėdainių rajono savivaldybės paminklotvarkininkė.

Nominacijas skiria ir pretendentus atskiroms nominacijoms gauti atrenka Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Konkurso laureatai apdovanojami kasmet Kultūros dienos renginyje.

Konkurso „Kultūros versmė“ nuostatai
Konkurso „Kultūros versmė“ nuostatų pakeitimas