J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:9-asis Tarybos posėdis Data:2024-02-15 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:9 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-1 su statistika.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO NEĮGALIESIEMS IR GAUSIOMS ŠEIMOMS PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ĮVAIRIALYPIO ŠVIETIMO PLĖTOJIMAS KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOJE IR VILAINIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE „OBELĖLĖ“, VYKDANT VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLĄ“ Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KRAKIŲ MIESTELIO SPORTO BAZĖS PAGERINIMAS IR PRITAIKYMAS VISUOMENEI“ PARAIŠKOS TEIKIMUI Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS DALYVIO MOKESČIO Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-355 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-190 „DĖL KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2023 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KAI KURIŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“ ATLEIDIMO NUO MOKESČIO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-237 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-172 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PAPRASTOSIOS KOMPETENCIJOS ĮGALIOJIMO PAVEDIMO MERUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL NEATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO DOTNUVOS MIESTELYJE DOTNUVOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,DESERTŲ SODAS“ Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-120 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-67 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2024 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO Pranešėjas:Dangiras Kačinskas Būklė:Įtrauktas Plačiau