J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:5-asis Tarybos posėdis Data:2023-09-29 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:5 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-8.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Darbotvarkė Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:Jokio klausimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL 2022 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-185 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:SPRENDIMAS DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-56 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO, SOCIALINIŲ IR KULTŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ VAŽIAVIMO DIRBTI IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-142 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS JOSE 2023–2024 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-185 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-186 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL VEIKLOS AUDITO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖJE ATLIKIMO Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL VIDUTINĖS KIETOJO KURO AR KITOKIO KURO KAINOS, TAIKOMOS APSKAIČIUOJANT KURO BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL TRANSPORTO IR JUDUMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „UŽTIKRINTI PERĖJIMĄ NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ INTELEKTO IR (AR) PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS“ Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KAPINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRUI NUOMOTIS TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL LEIDIMO DOTNUVOS SLAUGOS NAMAMS NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-63 „KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-293 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2023 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO Pranešėjas:Dangiras Kačinskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL LEIDIMO RENGTI IR TEIKTI PARAIŠKĄ „PLĖTOTI LAIKU ATLIEKAMO EFEKTYVAUS DARBO SU JAUNIMU SISTEMĄ“ PARTNERIŲ ATRANKAI Pranešėjas:Justina Koriznaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-120 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJAI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. DOTNUVOS PAGRINDINEI MOKYKLAI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJAI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINEI MOKYKLAI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-186 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PANAUDOS PAGRINDAIS PERDUODAMO TURTO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI KĖDAINIŲ RAJONO SKAISTGIRIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-124 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ŪLAS Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO P. G. Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB DRUSKILĖ Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-273 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
47
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-22 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
48
Klausimas:DĖL SIŪLYMO NEPRIVATIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., ŠVENTYBRASČIO K., PUŠYNO G. Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
49
Klausimas:DĖL GEBENIŲ IR SAUSMEDŽIŲ GATVIŲ KĖDAINIŲ MIESTO SEN., JANUŠAVOS K., SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
50
Klausimas:DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., DOTNUVOS SEN., VAINOTIŠKIŲ K., JAUNIMO G. 8, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
51
Klausimas:DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., LANČIŪNAVOS K., MILŽEMIŲ G. 1A, NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
52
Klausimas:DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
53
Klausimas:DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
54
Klausimas: DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO GRINIŲ KAIME PERNARAVOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
55
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
56
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
57
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO TARYBOS SUDARYMO Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
58
Klausimas:Dėl klausimo Nr. 9 siūlymas Nr. 1 Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
59
Klausimas:Dėl klausimo Nr. 10 siūlymas Nr. 1 Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
60
Klausimas:Siūlymas dėl klausimo Nr. 56 Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau