J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
SVARBI INFORMACIJA
Jeigu jūsų artimieji, partneriai ar bičiuliai planuoja atvykti arba jau vyksta į Lietuvą ir ieško kur apsigyventi Kėdainiuose, susisiekite su šiais žmonėmis:
 
Vladas Rimkus
Vyr. specialistas civilinei ir priešgaisrinei saugai
(8 347) 69503, 8 607 33167
vladas.rimkus@kedainiai.lt
 
Janina Ladygienė
Vyr. specialistė mobilizacijai ir civilinei saugai
(8 347) 69588, 8 645 04643
janina.ladygiene@kedainiai.lt
 
IMPORTANT INFORMATION
 
If your relatives, partners or friends are planning to come or are on their way to Lithuania and looking for where to stay in Kėdainiai, please contact the following persons:
 
Vladas Rimkus, senior specialist for civil and fire safety, +370 347 69503, +370 607 33167, vladas.rimkus@kedainiai.lt and Janina Ladygiene, senior specialist for mobilisation and civil security +370 347 69588, +370 645 04643
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 
Если ваши родственники, коллеги или друзья планируют приехать или находятся в пути в Литву и ищут, где остановиться, пожалуйста, свяжитесь со следующими лицами: главный специалист по гражданской безопасности и пожарной безопасности
 
Vladas Rimkus, +370 347 69503, +370 607 33167, vladas.rimkus@kedainiai.lt и старший специалист по мобилизации и гражданской безопасности Janina Ladygiene, +370 347 69588, +370 645 04643, janina.ladygiene@kedainiai.lt
 

Informacija apie ukrainiečių vaikų priėmimą į ugdymo įstaigas teikiama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje, kuriame paskirtas koordinatorius.

Jis suteikia visą reikalingą informaciją apie priėmimą į mokyklą ar darželį.

Švietimo koordinatorius

Rytas Tamašauskas, Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas: (8 347) 69 564, rytas.tamasauskas@kedainiai.lt

Information on the admission of Ukrainian children to educational institutions is provided by the Education Department of Kėdainiai District Municipality Administration, where a coordinator has been appointed.

It provides all the necessary information about admission to a school or kindergarten.

Education Coordinator

Rytas Tamašauskas, Chief Specialist of the Education Department: (8 347) 69 564, rytas.tamasauskas@kedainiai.lt

Інформація про прийом українських дітей до навчальних закладів надається у Відділі освіти Адміністрації самоврядування Кєдайняйського району, де є призначено координатора.

Він надає всю необхідну інформацію щодо прийому до школи чи садочка.

Координатор з питань освіти

Рітас Тамашаускас, головний спеціаліст Відділу освіти: +370 347 69564, rytas.tamasauskas@kedainiai.lt