J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Skelbiamas jaunimo iniciatyvų projektų konkursas
Skelbiamas jaunimo iniciatyvų projektų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 m. jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursą.

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriais siekiama didinti jaunimo užimtumą Kėdainių rajone, įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, skatinti ir plėtoti kryptingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, skatinti jaunimo problemų sprendimą (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui).

Konkursui paraiškas gali teikti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės jaunimo ir/ar su jaunimu dirbančios organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymai.

Konkursui teikiamo projekto veiklos turi atitikti bent vieną iš žemiau išvardintų sričių:

 1. jaunų žmonių kompetencijų ugdymas;
 2. jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas;
 3. jaunimo iniciatyvų, naudingų Savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas;
 4. jaunimo iniciatyvų aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse įgyvendinimas;
 5. jaunimo aktyvumo, pilietiškumo ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą skatinimas;
 6. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
 7. jaunimo įsitraukimas į jaunimo organizacijos veiklą;
 8. socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą.

2021 m. konkurso prioritetai, už kuriuos skiriami papildomi balai:

 1. projektas įgyvendinamas su kita Kėdainių rajone veiklą vykdančia jaunimo/su jaunimu dirbančia organizacija;
 2. projekte numatytos aplinkosaugos veiklos;
 3. projekte numatytas fizinio aktyvumo skatinimas.

Nustatytos formos paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 31 d. 17.00 val. – pristatyta atsakingam administracijos darbuotojui arba atsiųsta registruotu laišku adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. Ant voko privaloma užrašyti „Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursui“. Elektroninė paraiškos kopija (1 failas PDF formatu) turi būti išsiųsta el.p. emilija.mickeviciene@kedainiai.lt

Visais klausimais dėl projekto kviečiame konsultuotis su jaunimo reikalų koordinatore Emilija Mickevičiene (tel. 69 589, el. p. emilija.mickeviciene@kedainiai.lt).

Konkurso dokumentus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt (Veiklos sritys → Jaunimas → Finansavimo galimybės).