J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Skelbiamas Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursas
Skelbiamas Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas), įgyvendindami Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, skelbia Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

Priemonės tikslas – skatinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Konkursui paraiškas gali teikti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

Konkursui paraiškos priimamos iki 2022 m. liepos 18 d. 23:59 val.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresu: bendruomenes@nisc.lt Esant didesnės talpos dokumentams – per www.wetransfer.com sistemą. Kitais būdais (pvz., paprastu paštu arba kitais el. pašto adresais) pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Bendruomeninėms organizacijoms, rengiančioms projektų paraiškas, informacija teikiama: 

1) elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val.

2) informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

- Olia Žuravliova, tel. 8 670 36796

- Virginija Šetkienė, tel. 8 610 64152

- Dovilė Rudzenskė, tel. 8 686 82937

3) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė,  tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.

Informaciniai susitikimai „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ pareiškėjams nuotoliniu būdu MS Teams platformoje vyks:

1) 2022 m. liepos 5 d. (antradienį) 10:00 – 12:00 val. Registracija: https://forms.office.com/r/3SfesEefaZ

2) 2022 m. liepos 11 d. (pirmadienį) 14:00 – 16:00 val. Registracija: https://forms.office.com/r/vK9YAj4JXM

Susitikimai skirti potencialiems pareiškėjams teikti kokybiškesnes paraiškas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, pristatyti Priemonės bandomojo modelio specifiką ir tikslus.

Daugiau informacijos apie Konkursą ir Konkurso dokumentus rasite:

www.kedainiai.lt / Veiklos sritys/ Nevyriausybinės organizacijos / Bendruomeninės veiklos rėmimas