J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Šaukiamas 22-asis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdis

Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis 2021 m. vasario 26 d. 9:00 val. nuotoliniu būdu šaukia 22-ąjį Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos posėdį.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Jis bus transliuojamas tiesiogiai.

Visi darbotvarkės klausimai nuotoliniu būdu bus svarstomi komitetuose. Posėdžiai vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Jie bus transliuojami tiesiogiai Kėdainių rajono savivaldybės „Youtube“ paskyroje.

2021 metų vasario 22 dieną

13.15 val.  -  Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto posėdis

2021 metų vasario 23 dieną

8.15 val.    -   Verslo ir ūkio komiteto posėdis

14.15 val.  -   Švietimo ir kultūros komiteto posėdis

2021 metų vasario 24 dieną

8.15 val.    -    Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis

13.15 val.  -    Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis

Meras teikia Tarybai svarstyti šiuos sprendimo projektus:

 1. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo
 2. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
 3. Dėl Kėdainių rajono savivaldybė starybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-246 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
 4. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo tvirtinimo
 5. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 6. Dėl asmenų skyrimo į Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą
 7. Dėl asmenų skyrimo į Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės stebėtojų tarybą
 8. Dėl Viešosios įstaigos „Sporto perspektyvos“ atleidimo nuo nuomosmokesčio
 9. Dėl Viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ atleidimo nuo nuomos mokesčio
 10. Dėl Kultūros projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo tvirtinimo
 11. Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu
 12. Dėl IĮ Fizinės gerovės ir sveikatingumo studijos atleidimo nuo nuomos mokesčio paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu
 13. Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Dotnuvos seniūnijai nuomoti patalpas
 14. Dėl patalpų perdavimo visuomeninei organizacijai „Petkūnų bendruomenės centras“
 15. Dėl Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 16. Dėl Kėdainių rajono savivaldybė starybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-237 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turtovaldymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 17. Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos ir savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 18. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgaliojimo pavedimo administracijos direktoriui
 19. Dėl gatvių pavadinimų Pelėdnagių seniūnijos Pelėdnagių kaime pakeitimo
 20. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Puodynė“
 21. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Etare“
 22. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Gritonas“
 23. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo uždarajai akcinei bendrovei Mgstrohpellets
 24. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslorėmimo fondo ,,Robertino“ MB

Tarybos posėdžiui parengti sprendimų projektai skelbiami savivaldybės svetainėje https://www.kedainiai.lt/e.-demokratija/tarybos-posedziai/250. Juos galite surasti ir susipažinti skyriuje E. demokratija -Tarybos sprendimų projektai arba Tarybos posėdžiai.