J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektas socialinę atskirtį  patiriantiems asmenims
Projektas socialinę atskirtį  patiriantiems asmenims

Kėdainių Šv. Juozapo parapija kartu su projekto partneriu asociacija „Kėdainių samariečiai“ pradeda įgyvendinti projektą „Soc. paslaugų pasiekiamumo ir  prieinamumo  didinimas asmenims, patiriantiems soc. atskirtį, ir tų asmenų gebėjimų, naudotis teikiama pagalba, ugdymas“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0002. Projektu siekiama išplėtoti informaciją apie teikiamas socialines paslaugas Kėdainių mieste ir teikti konsultacinę pagalbą tikslinės grupės asmenims, norintiems jas gauti.  Projekto metu bus surinkta informacija apie socialines paslaugas ir jas teikiančias įstaigas, sukurta internetinė platforma (1 vnt.), išleista skrajučių (3000 vnt.), suorganizuoti informaciniai renginiai (3 vnt.), suteikta konsultacijų ir tarpininkavimo pagalba gaunat socialines paslaugas (82 val.), suorganizuoti 16 val. savanorių mokymai. Projekto veiklose dalyvaus socialinę atskirtį  patiriantys asmenys, gyvenantys Kėdainių mieste. Projekto veiklose dalyvaus 58 tikslinės grupės asmenys ir 10 savanorių. Projekto trukmė - 22 mėn.