J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kultūros paveldo dienos 2023
Kultūros paveldo dienos 2023

2023 m. rugsėjo 8-17 dienomis įvyko didžiausias kultūros paveldo pažinimui skirtas renginių ciklas vykstantis visoje Europoje. Daugiau nei 200 organizatorių visoje Lietuvoje dešimt rugsėjo dienų kūrė pažinimo šventę, kurios metu galima buvo susipažinti su paveldo kūrėjais ir visa meistriškumo laboratorija, veikiančią kultūros paveldo objektų kūrimo ir išsaugojimo procese. Šių metų Europos paveldo dienų tema – „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija” , kurios siekius Kėdainių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus, Kėdainių kultūros cento, bei Kėdainių Krašto daugiakultūrio centro darbuotojams pavyko atskleisti pažintinėje ekskursijoje „Bažnyčių ir vienuolynų paslėptos architektūros patirtys“. Renginio metu buvo aplankytas Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksas. Pristatyti Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios bokštų restauracijos darbai. Supažindinta su Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno bei Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos kompleksų architektūra, bei restauracijos darbais.