J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kėdainių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių projektus
Kėdainių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių projektus

KVIETIMAS NR. 12

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių projektus pagal:

  • Priemonės „Bendradarbiavimas“, veiklos sritį „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“, Nr. LEADER-19.2-16.3.

Paramos lėšos skiriamos: infrastruktūros/įrangos, reikalingos turizmo paslaugoms ir maršrutams kurti bei plėtoti, sutvarkymui ir/ar įrengimui/įsigijimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO ir bendruomeninės organizacijos.

Priemonei skiriama lėšų suma - 161 283 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 161 283 Eur.

  • Priemonės „Bendradarbiavimas“, veiklos sritį ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“, Nr. LEADER-19.2-16.4.

Šia VPS veiklos sritimi siekiama paskatinti naujų produktų, inovacijų ir technologijų plėtrą bei sudaryti prielaidas gamintojams padidinti gaminamų produktų konkurencingumą ir gauti didesnes pajamas bei patenkinti vartotojų poreikį vietinės kilmės gaminiams bei maisto produktams. Siekiama skatinti bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja įvairių sričių vietos gamintojai (amatininkai, smulkus verslas, kiti gamintojai) ir kuris apima daugiau nei vienos bendruomenės/kaimo teritoriją. NVO, vykdydama regioninių produktų rinkodarą ir plėtodama tiesioginius ryšius tarp vartotojų ir gamintojų, padės pastariesiems pelningiau realizuoti savo produkciją.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO ir bendruomeninės organizacijos.

Priemonei skiriama lėšų suma – 152 137 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 48 832 Eur.

  • Priemonę „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Parama skiriama energetinį efektyvumą didinančių priemonių diegimui, atsinaujinančių energijos išteklių gavimo bei naudojimo priemonių įdiegimui ir infrastruktūros įrengimui bei priemonių, sumažinančių teršiančiųjų medžiagų kiekį, įsigijimui ir/arba įdiegimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, savivaldybė ir savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Priemonei skiriama lėšų suma – 29 303 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 29 303 Eur.

Kvietimas Nr. 12 vyksta nuo 2021-10-25d. (8val.) iki 2021-12-13d. (16 val.). Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 342 723 Eur. iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje http://kedainiurvvg.lt/xii-kvietimas , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Pirmūnų g. 13A, 57214 Kėdainiai.