J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Įtrauksime gyventojus į naujų objektų kūrimą

Įtrauksime gyventojus į naujų objektų kūrimą

Per du mėnesius intensyvaus darbo jau paruoštas Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas. Nelabai aišku? Nesijaudinkite. Paprastai sakant, tai Jūs, mūsų krašto žmonės, galėsite spręsite, kur panaudoti dalį rajono biudžeto lėšų. Atrinktą idėją, už kurią balsuos gyventojai, finansuos ir visiškai įgyvendins rajono savivaldybė. Paskaitykite, kaip tai vyks, ir galvokite, kurkite vizijas, ruoškite idėjas.

Mero Valentino Tamulio potvarkiu sudaryta darbo grupė, kurioje dirbo aukštos kvalifikacijos savo sričių žinovai, specialistai, jaunimas ir nevyriausybinių organizacijų atstovai parengė nuoseklią tvarką, kaip gi gyventojai galėtų pasiūlyti savo naujoves, kurios būtų įgyvendintos. Tai puiki galimybė bet kuriam rajono gyventoju pasiūlyti savo idėją visam miestui ar miesteliui.

,,Tai dar viena forma, naujas būdas gyventojams patiems nuspręsti, kokį viešą statinį turėti rajone. Dabar visi turės šansą kurti savo svajonių miestą. Labai tikiuosi, kad ši galimybė sulauks didelio  rajono žmonių susidomėjimo ir įsitraukimo“, − sako darbo grupės Gyventojų iniciatyvų tvarkos aprašui parengti vadovas, mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis. 

Kuo aš galiu būti naudingas?

Ko siekia savivaldybė tokiu projektu? Kad žmonės patys spręstų, kur ir kaip panaudoti dalį savo kaip mokesčių mokėtojų pinigų ir vis labiau įsitrauktų į bendrus darbus su rajono valdžios institucijomis bei pačiais rajono vadovais. Kad kuo daugiau žmonių suprastų, kaip vyksta procesai savivaldybėje ir norėtų juose dalyvauti. Tokie projektai skatina diskusijas: o ko aš pats noriu savo mieste ar miestelyje? Kaip galiu prisidėti? Kuo aš galiu būti naudingas? Ką aš galiu nuspręsti, o ko ne? Su kuo man konsultuotis? Kaip mes visi gyvensime ateityje?

Dabar šį dokumentą, kuriame viskas yra smulkiai aprašyta, pateikiame Jūsų visų svarstymui. Susipažinkite, aptarkite darbovietėse, kolektyviuose, su draugais ir pasakykite savo pastabas iki kovo 5 dienos. Rašykite elektroniniu laišku tiesiai darbo grupės pirmininkui, mero pavaduotojui, Pauliui Aukštikalniui paulius.aukstikalnis@kedainiai.lt arba bet kuriam kitam darbo grupės nariui. Galutinę tvarkos versiją svarstys rajono taryba. Kai patvirtins, įsibėgės projekto įgyvendinimo etapai.  

Kaip viskas vyks?

Savo idėjas galės teikti kiekvienas ne jaunesnis kaip 16 metų Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs ar įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą asmuo. Bus galima teikti ir ne vieną idėją. Tačiau reikės, kad kiekvieną Jūsų idėją palaikytų ir raštu jai pritartų 20 mūsų rajono gyventojų. Už vieno projekto idėją rajono gyventojas galės pasirašyti tik vieną kartą.

Projektus bus galima teikti į tris kategorijas. Pirmoji − Kėdainių miesto seniūnijoje įgyvendinamo mažos apimties projekto. Tai yra toks projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų ir jis įgyvendinamas per vienerius metus.  Atroji kategorija – skirta rajono seniūnijoms. Čia galės varžytis miestelių idėjos, kurios įgyvendinamos per vienerius metus, o jų vertė taip pat neviršys 20 tūkst. eurų.  Ir trečioji kategorija − tai visoje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinamas didelės apimties projektas, kurio vertė iki 100 tūkst. eurų.

Idėjoms pasiūlyti numatytas gana ilgas laikas – ne trumpiau kaip 2 mėnesiai, tai tikrai bus laiko gerai paruošti projektą, tačiau galvoti, kurti, mąstyti galima jau dabar. Pasidairykite, ko trūksta pas mus, ko norėtumėte, ko pasigendate ir fantazuokite. Kai bus paskelbtas konkursas, tada jau galėsite skaičiuoti ir aprašyti bei pateikti savo idėją.

Svarbu žinoti

Nepamirškite, kad Jūsų idėja turės būti įgyvendinama Kėdainių rajono savivaldybės valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri yra skirta bendram, viešam naudojimui. Tai svarbu žinoti ir įsidėmėti prieš matuojantis vizijas. Pasiūlymas turi būti nekomercinis ir skirtas gyvenamosios aplinkos bei viešųjų erdvių ir jų infrastruktūros gerinimui. Tačiau tai neturi būti gatvių, kelių ar šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų ar tų pačių gatvių bei kelių apšvietimo įrengimas, rekonstrukcija ir remontas. Taip pat tai nebus kultūriniams, pramoginiams ar kitiems renginiams skirti pinigai. Jie skirti mūsų aplinkai kurti.

Galėsite pasitarti

Ir, žinoma, pasiūlyta idėja negalės prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams bei trukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti. Visą konsultaciją ir metodinę pagalbą gyventojams, norintiems teikti savo idėjų pasiūlymus, teiks savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai ir specialistai. „Rodantiems iniciatyvą gyventojams jokių kliūčių perprasti mechanizmą nebus. Visiems norintiems dalyvauti konkurse bus teikiamos konsultacijos“, − sako darbo grupės narys, vyriausiasis architektas Rytis Vieštautas. Apie patį projektą galės papasakoti ir darbo grupės nariai, kurie dirbo prie šios tvarkos sukūrimo. Paraiškas priimsime jums patogiu būdu:  arba elektronine forma, arba laišku.

Kruopščiai vertins komisija, balsuos ir rinks gyventojai

Užregistruoti pasiūlymai vertinami bus maždaug 2 mėnesius. Pirmiausia, per 15 darbo dienų  bus sutikrinami pateikti dokumentai ir jų atitikimas paskelbtiems konkurso reikalavimams bei  pareiškėjų ir projekto idėjai pritariančių gyventojų duomenys. Po pirminės patikros nuasmeninti projektai, tai yra pačios idėjos jau be pareiškėjų pavardžių bus perduoti vertinti savivaldybės mero potvarkiu sudarytai komisijai. Komisijoje dirbs specialistai, kurie turės patikrinti ir įsitikinti, ar realus idėjos biudžetas, ar projekto veiklomis sukurta infrastruktūra nebus naudojama komerciniais tikslais, ar pačią idėją galima techniškai įgyvendinti toje vietoje, kuri yra numatyta kuriant projektą ir ar ji neprieštarauja jau esamų projektų, vykdomų, o gal suprojektuotų toje pačioje teritorijoje, sprendiniams ir nepažeidžia projektuotojų autorinių teisių. Komisijos atrinktų projektų sąrašas bus skelbiamas viešai. Už visas idėjas balsuos patys mūsų rajono  gyventojai. Balsavimas vyks visą mėnesį. Kad žmonės tikrai turėtų laiko pareikšti savo nuomonę. Vienas gyventojas galės balsuoti visose trijose projektų kategorijose,  bet ne daugiau už vieną projektą.

Įgyvendins savivaldybė

Išrinktu projektu bus laikomas tas  projektas, kuris surinks minimalų balsų kiekį: už Kėdainių miesto seniūnijoje įgyvendinamą mažos apimties projektą nustatytas minimalus 300 balsų kiekis, už rajono seniūnijose įgyvendinamą projektą − 200 balsų, o už didelės vertės projektą rajone jau reikės, kad savo balsą atiduotų  ne mažiau kaip 2000 asmenų.  Išrinkti ir patvirtinti gyventojų iniciatyvų projektai bus įtraukti į savivaldybės strateginio veiklos plano programas, o šimtaprocentinis  finansavimas jiems bus suplanuotas  2022 metų savivaldybės biudžete. Didelės apimties projektai gali būti įgyvendinami  ir dar kitais biudžetiniais metais po konkurso pabaigos.

Mero Valentino Tamulio potvarkiu sudarytoje darbo grupėje dirbo šie jos nariai: jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Eglė Marija Kavaliauskienė, nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė Jūratė Juodeikienė, bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas Mantas Kučinskas, rajono tarybos nariai Indrė Fiodorova ir Sandra Barzdienė, savivaldybės administracijos specialistai − nevyriausybinių organizacijų koordinatorė Audronė Stadalnykienė, teisininkė Dovilė Jasiūnė,  architektas Rytis Vieštautas, Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis, administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Muznikas ir  mero patarėja ryšiams su visuomene Jorūnė Liutkienė.  Darbo grupei vadovavo mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis. 

GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS