J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Dūmų valymo filtrai švaresniam aplinkos orui
Dūmų valymo filtrai švaresniam aplinkos orui

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė finansavimo sutartį su AB „Panevėžio energija“ aplinkos oro apsaugos projektui įgyvendinti. Bendrovei skirta iki 157,5 tūkst. eurų  paramos Kėdainių r. Akademijos katilinės išmetamų dūmų valymo filtrams įrengti.

Ši parama – tai galimybė prisidėti prie oro taršos mažinimo ir pasiruošti įgyvendinti europinės direktyvos, apribojančios tam tikrų teršalų, išmetamų iš kurą deginančių įrenginių, kiekį, reikalavimus.

AB „Panevėžio energija“ projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšomis. Ši LAAIF programa aplinkos oro apsaugai yra skirta projektams, susijusiems su eksploatuojamų nuo 1 MW iki 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu.

AB „Panevėžio energija“ Kėdainių r. katilinėje gamina ir tiekia šilumą Akademijos miestelio gyventojams ir kitiems vartotojams. Iki 2023 metų bendrovės eksploatuojamoje katilinėje bus pastatyti dūmų valymo įrenginiai, kurie mažins aplinkos oro taršą. Įgyvendinus projektą, išmetamų kietųjų dalelių kiekis sumažės 3,28 t. per metus. Taip pat dėl panaudotų paramos lėšų, investicija į dūmų valymo įrenginius turės mažesnę įtaką šilumos gamybos kaštams.

„Panevėžio energija“ projekto vertė sudarys daugiau nei 200 tūkst. eurų. Numatyta gauti paramos suma sudarys iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusias projektui įgyvendinti reikalingas lėšas investuos AB „Panevėžio energija“.