J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Dėl biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo smulkiems kiaulių laikytojams
Dėl biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo smulkiems kiaulių laikytojams

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585, patikslintos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 3D-361.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:

  1. einamaisiais metais sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
  2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, išvardytų taisyklių 7 punkte: 7.1. tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti (segmentinės tvoros, tinklinės tvoros, tvoros stulpai, tvorų tvirtinimo detalės ir kt. tvorų įrengimui reikalingos priemonės); 7.2. vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą (vartai, vartų tvirtinimo detalės ir kt. vartų įrengimui reikalingos priemonės); 7.3. pašarų terminio apdorojimo įranga; 7.4. dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto priemonėms; 7.5. plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės; 7.6. konteineriai, skirti laikyti gaišenoms; 7.7. priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz., insekticidinės lempos, tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės); 7.8. asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.; 7.9. asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų įranga). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių laikytojams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su prieaugliu arba be prieauglio.

Tuo atveju, jei pareiškėjas jau yra gavęs pagalbą pagal šias taisykles ankstesniais metais, jis gali įsigyti biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas taisyklių 7 punkte nurodytas priemones, kurioms įsigyti anksčiau jam pagal taisykles nebuvo skirta pagalba (tai netaikoma šių taisyklių 7.7 ir 7.8 papunkčiuose išvardytoms priemonėms ir 7.5 papunktyje nurodytoms plovimo, valymo, dezinfekcijos priemonėms);

  1. praėjusių metų paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (informacija apie laikomų kiaulių skaičių turi būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį);
  2. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės turi būti pradėtos naudoti / įrengtos ne vėliau, kaip per 2 mėnesius nuo įsigijimo.

Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos.

Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra priimami nuo š. m. birželio 7 d.  iki liepos 19 d.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;
  2. užpildytą paraišką;
  3. biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.
  4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad VMVT atstovai atliko ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą (patikrinimo akto kopija).

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis telefonu (8 347) 69537, elektroniniu paštu violeta.latviene@kedainiai.lt. Klausiant elektroniniu paštu, reikėtų nurodyti asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, valdos numerį. Taip pat išsamesnė informacija Jums bus suteikta tiesiogiai atvykus į Kėdainių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių adresu: J. Basanavičiaus g. 36 , Kėdainiai. Pažymime, kad karantino laikotarpiu prieš atvykstant – būtina išankstinė registracija.