J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
31-oji Tarybos posėdžio savaitė: darbotvarkė, tiesioginės komitetų ir posėdžio transliacijos
31-oji Tarybos posėdžio savaitė: darbotvarkė, tiesioginės komitetų ir posėdžio transliacijos

Šaukiamas 31-asis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdis

Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis 2021 m. lapkričio 26 d. 9:00 val. nuotoliniu būdu šaukia IX šaukimo 31-ąjį Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos posėdį.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Transliuojamas tiesiogiai:

31-asis Tarybos posėdis - YouTube

Darbotvarkės klausimai nuotoliniu būdu bus svarstomi komitetuose. Komitetų posėdžiai vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Jie bus transliuojami tiesiogiai Kėdainių rajono savivaldybės „Youtube“ paskyroje ir Kėdainių rajono savivaldybės socialinio tinklo facebook paskyroje.

2021 metų lapkričio 22 dieną

 13:15 val. vyks Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto posėdis.  

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto darbotvarkė

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto posėdis - YouTube

2021 metų lapkričio 23 dieną

 8:15 val. vyks Verslo ir ūkio komiteto posėdis

Verslo ir ūkio komiteto darbotvarkė

Verslo ir ūkio komiteto posėdis - YouTube

 14:15 val. vyks Švietimo ir kultūros komiteto posėdis.

Švietimo ir kultūros komiteto darbotvarkė

Švietimo ir kultūros komiteto posėdis - YouTube

2021 metų lapkričio 24 dieną

 8:15 val. vyks Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis.

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto darbotvarkė

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis - YouTube

13:15 val. vyks Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis.

Ekonomikos ir biudžeto komiteto darbotvarkė

Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis - YouTube

Meras teikia Tarybai svarstyti šiuos sprendimo projektus:

 1. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
 2. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo
 3. Dėl žemės mokesčio lengvatos I. U.
 4. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos A. K.
 5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Kaplių žuvys“
 6. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB Dotnuvos eksperimentiniam ūkiui
 7. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-247 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 8. Dėl Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ patalpų nuomos kainų nustatymo
 9. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo
 10. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Margretos projektai“
 11. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Orvėjas
 12. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Statkasa
 13. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo UAB ,,Eusva“
 14. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo J. N., dirbančiai su verslo liudijimu
 15. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-67 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 16. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo“ pakeitimo
 17. Dėl Akademijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
 18. Dėl Josvainių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
 19. Dėl Kėdainių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
 20. Dėl Krakių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
 21. Dėl Šėtos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
 22. Dėl Truskavos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
 23. Dėl Kėdainių krašto muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo
 24. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-56 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
 25. Dėl sutikimo perimti turtą iš Nacionalinės švietimo agentūros ir jo perdavimo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
 26. Dėl sutikimo perimti turtą iš Nacionalinės švietimo agentūros
 27. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo
 28. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimo
 29. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo tvirtinimo
 30. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašo tvirtinimo
 31. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės vidaus kelių sąrašo tvirtinimo
 32. Dėl valstybės turto nurašymo
 33. Dėl pastato perdavimo asociacijai Langakių bendruomenės centrui
 34. Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Pelėdnagių seniūnijai nuomoti patalpas
 35. Dėl nuompinigių už Kėdainių rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 36. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo TS-239 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 37. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-147 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
 38. Dėl paslaugos įkainio patvirtinimo
 39. Dėl turto perdavimo Josvainių socialiniam ir ugdymo centrui
 40. Dėl Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo tvirtinimo

Tarybos posėdžiui parengti sprendimų projektai skelbiami savivaldybės svetainėje  https://www.kedainiai.lt/e.-demokratija/tarybos-posedziai/250.

Juos galite surasti ir susipažinti skyriuje E. demokratija -Tarybos sprendimų projektai arba Tarybos posėdžiai.