J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Lietuvių
Pradžia
Pradžia
Lietuvių
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Konkursai į valstybės tarnybą

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI ( PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 8,5 )

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
4. priežiūra ir kontrolė.
5. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
6. administracinių paslaugų teikimas.

III. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

7. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
8. Statinių naudojimo priežiūra.
9. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
10. Statybos leidimai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

11. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
11.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
11.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
11.3. studijų kryptis – architektūra (arba);
11.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
arba:
11.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
11.6. darbo patirtis – statybos inžinerijos patirtis;
11.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.
12. Atitikimas kitiems reikalavimams:
12.1. gebėti dirbti su Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „InfoStatyba“.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
Išsamesnė informacija: Telefonas: (8 347) 44210