J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Konkursai į valstybės tarnybą

1. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI   (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 8,5)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

3.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

3.2. studijų kryptis – teisė (arba);

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai

Išsamesnė informacija: Telefonas:  8 347 44210

 

2. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (CIVILINEI IR PRIEŠGAISRINEI SAUGAI) PAREIGOMS UŽIMTI (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 8,4 )

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
3.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3.2. studijų kryptis – teisė (arba);
3.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
3.4. studijų kryptis – saugos inžinerija (arba);
3.5. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
arba:

3.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3.7. darbo patirtis – civilinės saugos srities patirtis;
3.8. darbo patirties trukmė – 1 metai;
arba:

3.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3.10. darbo patirtis – priešgaisrinės saugos srities patirtis ;
3.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:

3.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3.13. darbo patirtis – darbų ar technikos saugos srities patirtis;
3.14. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.


Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
Išsamesnė informacija: Telefonas: 8 347 44210