J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Konkursai į valstybės tarnybą

Skelbiama  atranka Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus buhalterio pareigoms užimti

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai)  skelbia atranką Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus buhalterio pareigoms užimti (darbo vieta – Kėdainių miesto seniūnija).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba buhalterinės apskaitos studijų krypties išsilavinimą.
  2. Turėti vienerių metų biudžetinėje įstaigoje buhalterinio darbo patirties.
  3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigų ūkinę-finansinę veiklą ir mokėti juos taikyti praktikoje.
  4. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis (privalumas buhalterinės apskaitos programa Biudžetas VS).
  5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai žinoti raštvedybos, norminių aktų rengimo ir įforminimo taisykles, būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.
  6. Mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
  7. Turėti gerus organizacinio darbo ir bendravimo įgūdžius.

Pretendentų atrankos būdas pokalbis.

Pretendentai dokumentus teikia iki 2021.09.17.  el. paštu  administracija@kedainiai.lt

Išsamesnė informacija  tel. (8 347) 69540  el. paštu  rita.stukoniene@kedainiai.lt