J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Informacija apie upių tyrimus

2021 m. balandžio 1 d. pradėti vykdyti upių vandens tyrimai Kėdainių rajono savivaldybėje.

Upių vandens tyrimų Kėdainių rajono savivaldybėje tikslas yra vykdyti aplinkos stebėseną bei įverti Nevėžio, Obelies, Šerkšnio upių vandens kokybę, nustatyti šių 

paviršinių vandens telkinių būklę ir jos pokyčius. Paviršinio vandens mėginiai imami 2 kartus per mėnesį. Tyrimai finansuojami iš Kėdainių rajono savivaldybės

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius
pagal LR Aplinkos ministro 2016-08-04 įsakymu Nr. D1-533 įsakymu patvirtintą Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką
Kokybės elementas Rodiklis Upės tipas Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes
Labai gera Gera Vidutinė Bloga Labai bloga
Maistingosios medžiagos NO3-N, mg/l N 1–5 <1,30 1,30–2,30 2,31–4,50 4,51–10,00 >10,00
NH4-N, mg/l N 1–5 <0,10 0,10–0,20 0,21–0,60 0,61–1,50 >1,50
Nb, mg/l 1–5 <2,00 2,00–3,00 3,01–6,00 6,01–12,00 >12,00
PO4-P, mg/l P 1–5 <0,050 0,050–0,090 0,091–0,180 0,181–0,400 >0,400
Pb, mg/l 1–5 <0,100 0,100–0,140 0,141–0,230 0,231–0,470 >0,470
Organinės medžiagos BDS7, mg/l O2 1–5 <2,30 2,30–3,30 3,31–5,00 5,01–7,00 >7,00
Prisotinimas deguonimi O2, mg/l 1, 3, 4, 5 >8,50 8,50–7,50 7,49–6,00 5,99–3,00 <3,00
O2, mg/l 2 >7,50 7,50–6,50 6,49–5,00 4,99–2,00 <2,00

 

Upių tipai ir juos apibūdinantys veiksniai
pagal LR Aplinkos ministro 2016-08-04 įsakymu Nr. D1-534 patvirtintą Paviršinių vandens telkinių tipų aprašą
Tipas Veiksniai
Ekoregionas Absoliutinis aukštis, m Baseino plotas, km2 Vidutinis vandens paviršiaus nuolydis, m/km Geologinis pagrindas
1 (Šerkšnys) Baltijos jūros <200 <100 Kalcinis
2 100-1000 <0,7
3 (Obelis) 100-1000 >0,7
4 >1000 <0,3
5 (Nevėžis) >1000 >0,3

 

Upių vandens tyrimų Kėdainių rajono savivaldybėje rezultatai
Mėginio ėmimo vieta ir koordinatės Rodikliai, matavimo vienetai
Ištirpęs deguonis O2, mg/l Bendrasis azotas Nb, mg/l Amonio azotas NH4-N, mg/l Nitratų azotas NO3-N, mg/l Bendrasis fosforas Pb, mg/l Fosfatų fosforas PO4-P, mg/l Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7, mg O2/l
  Mėginio ėmimo data 2021-04-01
  Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-04-02 2021-04-08
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,55 16,1 0,118 14,5 0,076 0,034 4,0
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,59 21,4 0,089 20,9 0,061 0,021 4,5
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 9,99 16,4 3,19 11,8 0,317 0,222 9,8
  Mėginio ėmimo data 2021-04-18
  Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-04-20 2021-04-27
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,52 13,1 0,064 10,7 0,033 0,009 2,1
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,52 19,2 0,061 12,8 0,062 0,018 3,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 9,22 9,03 0,814 5,74 0,273 0,144 9,03
  Mėginio ėmimo data 2021-05-06
  Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-05-07  
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,57 14,0 0,083 8,11 0,129 0,083  
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,81 17,9 0,048 15,3 0,043 0,012  
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 10,62 12,5 0,157 6,40 0,414 0,213